Jump to content
Saturday 03 December 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

14 timmar sedan skrev Mellgard:

- - -

På vilken beslutsnivå inom kommunen har upphävandet av AFS-förordningen skett?"

Det riktigt intressanta är väl om en kommun överhuvudtaget har laglig rätt att upphäva/omtolka en EU-förordning.

 

Jag kan förstå om enskilda miljöhandläggare är ambitiösa och gärna vill tolka förordningen annorlunda - om de ens läst och förstått innebörden av AFS-förordningen. Miljöhandläggare är kanske inte mästare i att tolka juridiska texter. I fallet AFS-förordningen så är det ju inte så svårläst så det är rätt obegripligt om de gör en sådan fadäs..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timmar sedan skrev Lintott:

Det riktigt intressanta är väl om en kommun överhuvudtaget har laglig rätt att upphäva/omtolka en EU-förordning.

Jag försöker hitta info, utan att lyckas... får en region ha hårdare lagstiftning än vad som framgår i en EU-förordning..?
Exempel kan vara bottenfärg och spärrfärg som här, eller t ex om en stad vill förbjuda dieselbilar medans en EU-förordning anger att dieselbilar bara får släppa ut en viss mängd ämnen i sina avgaser osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

3 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag försöker hitta info, utan att lyckas... får en region ha hårdare lagstiftning än vad som framgår i en EU-förordning..?

 

Vet inte, men en hårdare lag eller förordning i en region/kommun strider mot EU:s grundtanke. Tänker sig Värmdö kommun eller en båtklubb där exempelvis ha tillstånd att mäta TBT på gästande tyska fritidsbåtar och sedan avvisa dem?

 

"EU-lag gäller framför svensk lag"
"EU:s medlemsländer ska följa de regler som EU-länderna beslutar om tillsammans i EU:s institutioner. Ett land som inte gör det kan ställas inför rätta i EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller."
https://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/ 

 

Tomas Sörensen (medlem i samma båtklubb som jag) har gjort en kvalificerad utredning av EU-lagstiftningen gällande TBT . Se eftertexten i denna länk. 
https://www.batliv.se/2019/12/03/alla-julklappar-ar-inte-lika-roliga-att-fa/ 

 

Min skrivning om Värmdö kommuns "upphävning" av AFS-förordningen innehöll stänk av ironi. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var ungefär där jag hamnade - att ett lands lagar inte får bryta mot en EU-förordning.

Men får de vara strängare..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Peter_K:

Det var ungefär där jag hamnade - att ett lands lagar inte får bryta mot en EU-förordning.

Men får de vara strängare..?

Om du ser en förordning som både rättighet och skyldighet samtidigt så är ju en strängare begränsning en inskränkning av "fri rörlighet av varor och tjänster".
Om ex "Roundup" är tillåtet inom EU så får inte Värmdö kommun förbjuda det utan någon form av dispens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev BSven:

Om du ser en förordning som både rättighet och skyldighet samtidigt så är ju en strängare begränsning en inskränkning av "fri rörlighet av varor och tjänster".
Om ex "Roundup" är tillåtet inom EU så får inte Värmdö kommun förbjuda det utan någon form av dispens.

Är du säker..?

Jag hitter inget som är så tydligt nämligen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Är du säker..?

Jag hitter inget som är så tydligt nämligen. 

Ja, om det gäller handelspolitik så är det väldigt tydligt. Om något är tillåtet att säljas och användas inom EU och ett enskilt land eller område försöker begränsa detta så är det ett handelshinder.
Ett bra exempel är användandet av metalldetektor.
Att söka efter metall i marken med en metalldetektor är en utbredd hobby i stora delar av Europa och världen men man måste av förklarliga skäl ha tillstånd. Länsstyrelserna hade egna, godtyckliga regler om när tillstånd gavs, vilket nästan aldrig hände.
Det var ett rent maktmissbruk av tjänstemän på Länsstyrelserna som var väldigt svårt att komma åt juridiskt eftersom det inte var förbjudet, man gav bara aldrig tillstånd.
För några år sedan så var det en säljare av metalldetektorer som stämde svenska staten inför handelskommissionen eftersom han hade laglig rätt men praktiken gjorde att han inte kunde sälja sin produkt i Sverige.
Det slutade med att Sverige fälldes för handelshinder och tvingades ändra reglerna. Man måste fortfarande ansöka om tillstånd för att få använda metalldetektor men generellt gäller att tillstånd skall ges om det inte finns särskilda skäl att neka och Länsstyrelsen måste motivera varför de ger avslag.

Lustigt nog så var jag den förste att få ett överklagande godkänt av tingsrätten med hänvisning till de nya reglerna. 
Det kan vara relevant att känna till att efter att reglerna ändrades så ökade detektorhobbyn stort utan att det medförde några problem. Folk fyllde i ansökan, betalade handläggningsavgiften, fick sitt tillstånd och följde reglerna. Länsstyrelserna gillade dock inte att ha "blivit av" med makten så man höjde ansökningsavgiften till 700kr för varje person och område och år för att på så sätt försöka "förbjuda" hobbyn igen.
Det är det fortfarande lika många som ägnar sig åt hobbyn men ingen ansöker längre om tillstånd...

Edited by BSven
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast när det gäller spärrfärger är de ju inte förbjudna att sälja och använda i Sverige, så det resonemanget haltar en del tänker jag. Och vad gäller bottenfärg så kan ju en färg få säljas och användas i Tyskland, men inte i Sverige..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast när det gäller spärrfärger är de ju inte förbjudna att sälja och använda i Sverige, så det resonemanget haltar en del tänker jag.

Men nu vill man ju inte godkänna spärrfärg och det är ju det Mellgard ifrågasätter.
Det finns ännu inte EU-gemensamma regler för bottenfärger men det är ju på väg och då blir det dom som gäller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev BSven:

Men nu vill man ju inte godkänna spärrfärg och det är ju det Mellgard ifrågasätter.
Det finns ännu inte EU-gemensamma regler för bottenfärger men det är ju på väg och då blir det dom som gäller.

Så är det, jag är medveten om att man inte vill godkänna spärrfärg som åtgärd för att hantera TBT, och att Mellgard ifrågasätter det. Men det är inte ett handelsförbud, menar jag. Spärrfärgen får säljas och användas i andra sammanhang i Sverige. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Peter_K:

 Men det är inte ett handelsförbud, menar jag. Spärrfärgen får säljas och användas i andra sammanhang i Sverige. 

Nej det är inte ett handelsförbud men det kan klassas som ett handelshinder. Den är ju godkänd och tillåten att sälja och använda för inkapsling av TBT men om kommunen  trots det inte accepterar den så kan den ju inte säljas på samma villkor som i alla andra kommuner.
Det är dessa premisser som hela EU:s gemensamma handelspolitik bygger på.

Edited by BSven

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuter sedan skrev BSven:

Nej det är inte ett handelsförbud men det kan klassas som ett handelshinder. Den är ju godkänd och tillåten att sälja och använda för inkapsling av TBT men om kommunen  trots det inte accepterar den så kan den ju inte säljas på samma villkor som i alla andra kommuner.
Det är dessa premisser som hela EU:s gemensamma handelspolitik bygger på.

Personligen får jag inte ihop ditt resonemang riktigt, men det blir säkert bra ändå. Hade varit sjysst att få mer klarhet från något mer officiellt håll ifall man får ha hårdare regler i vissa regioner. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev BSven:

Nej det är inte ett handelsförbud men det kan klassas som ett handelshinder. Den är ju godkänd och tillåten att sälja och använda för inkapsling av TBT men om kommunen  trots det inte accepterar den så kan den ju inte säljas på samma villkor som i alla andra kommuner.
Det är dessa premisser som hela EU:s gemensamma handelspolitik bygger på.

 

1 timme sedan skrev Peter_K:

Personligen får jag inte ihop ditt resonemang riktigt, men det blir säkert bra ändå. Hade varit sjysst att få mer klarhet från något mer officiellt håll ifall man får ha hårdare regler i vissa regioner. 

En jämförelse med en gammal trätofråga från båtlivet men fjärran från TBT...

 

Svenska myndigheter försökte begränsa användningen av vattenskotrar genom att bara tillåta dem i farleder o speciella områden.

 

Jag vet inte exakt vilka det var som opponerade mot detta handelshinder men det fanns i alla fall starka ekonomiska krafter bakom som lyckades hindra dessa begränsningar (om det sedan var bra eller dåligt kan diskuteras o det ska kanske i så fall tas i en annan tråd...).

 

Vad gäller borttagning eller spärrfärg på gamla TBT-rester så finns det inga starka ekonomiska krafter som är intresserade av att driva frågan. En hop enskilda båtägare, splittrade över stora delar av landet och med en centralorganisation (SBU) som inte bryr sig så kan myndigheterna härja fritt i denna fråga.

 

Det är lite av häxjakt över de enstaka båtägare som försöker engagera sig i frågan och vågar ifrågasätta myndighetsbesluten. Det verkar dessvärre finnas miljökämpar som ser allt som har med fritidsbåtsliv att göra som miljöproblem. Om ingen får/vågar/kan ifrågasätta dessa opinionsbildare utan att bli betraktade som miljösvin så kan svenskt båtliv vara på väg mot en vansklig framtid.

 

Med detta så ifrågasätter jag inte mycket bra som hänt i miljöhänseende inom båtlivet.

Jag minns gamla anvisningar om att göra hål i botten på konservburkar innan de slängdes i sjön så att de skulle sjunka. Lägga en sten i sopkartongen så att den skulle sjunka när den kastats överbord. Installera hålltank så att latrinet inte spolades ut i badviken. Att sluta ha irrgarol som ingrediens i båtbottenfärger (växtgift som inte bryts ner i naturen). Och självklart att sluta måla med TBT-färg som när det är aktivt som bottenfärg skadar småkrypen i vattnet....

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Personligen får jag inte ihop ditt resonemang riktigt, men det blir säkert bra ändå. Hade varit sjysst att få mer klarhet från något mer officiellt håll ifall man får ha hårdare regler i vissa regioner. 

När det gäller bilar har Bryssel bestämt att förbjuda Euro 6 dieselbilar from. 2025.

I praktiken är ju det ett lokalt handelshinder redan idag.

 

Flera städer har förbud mot äldre dieselbilar, men det är ju inte ett handelshinder på samma vis. Det är "bara" bilägarna som drabbas.

 

Detta påminner i alla fall om en kommun som bestämmer att spärrfärg inte är tillåtet.

 

Inte ett expertutlåtande, men...

 

PS

Nu fick jag en känsla av att vi varit igenom liknande diskussioner tidigare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grundfrågan är ju om det är tillåtet att hitta på egna regler inom ett område där EU kommit överens om gemensamma regler? 
Svaret är nej.


Följdfrågan - kan man göra det ändå och komma undan med det?
Svaret är ja.
EU:s myndigheter jagar inte enskilda fall på eget initiativ utan så länge ingen klagar eller utmanar beslutet så får det vara. Det är ju inte detsamma som att det är lagligt eller tillåtet.
Vi kan tro, tycka och ha åsikter om vad som borde, eller inte borde, vara tillåtet men det är först när frågan prövats som det finns ett definitivt svar.
För att förstå måste man gå tillbaka och studera lite samhällskunskap snarare än att leta efter en mening som kategoriskt säger ja eller nej i en viss detalj. 

Edited by BSven
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev BSven:

Grundfrågan är ju om det är tillåtet att hitta på egna regler inom ett område där EU kommit överens om gemensamma regler? 
Svaret är nej.


Följdfrågan - kan man göra det ändå och komma undan med det?
Svaret är ja.
EU:s myndigheter jagar inte enskilda fall på eget initiativ utan så länge ingen klagar eller utmanar beslutet så får det vara. Det är ju inte detsamma som att det är lagligt eller tillåtet.
Vi kan tro, tycka och ha åsikter om vad som borde, eller inte borde, vara tillåtet men det är först när frågan prövats som det finns ett definitivt svar.
För att förstå måste man gå tillbaka och studera lite samhällskunskap snarare än att leta efter en mening som kategoriskt säger ja eller nej i en viss detalj.

Så - det är alltså inget handelshinder så länge ingen klagar, t ex Akzo Nobel (eller vilka som har International just nu)?

Förstår jag saken rätt då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-11-15 vid 07:58 skrev Mellgard:

Har roat mig med att maila Värmdö kommun enligt nedan. I ett automatiskt svarsmail utlovas svar inom två arbetsdagar. Kanske kommer det att behövas lite längre betänketid? 

 

"I länken nedan från Värmdö kommun står "Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste därför saneras då underliggande färglager kan läcka TBT."
https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/miljovanligtbatliv.4.18c983316e0536cb189a333.html    

 

Enligt den internationella AFS-förordningen gäller att: 
”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”  
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/ 

 

Eftersom alternativet täckta med en beläggning som utgör spärr inte är nämnt i länken från Värmdö kommun får man förmoda att kommunen beslutat att upphäva AFS-förordningen för Värmdö kommun.

 

På vilken beslutsnivå inom kommunen har upphävandet av AFS-förordningen skett?"

 

Har fått ett utförligt svar från Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten på Värmdö kommun. Sakinnehållet i svaret återges närmast nedan, samt därefter texten i informationsbladet. 

 

"Vi har inte fattat beslut om att upphäva AFS-förordningen. Som du skriver finns det utrymme i paragrafen för att tillåta spärrfärger, förutsatt att de ”utgör en spärr”. De studier som gjorts på spärrfärger har dock visat på brister när det gäller inkapslingsförmågan. Inkapsling kan därför inte garanteras och man kan inte säga att spärrfärgen ”utgör en spärr”. Därför har vi i Värmdö gjort bedömningen att spärrfärger inte är ett tillåtet alternativ i nuläget. Samma bedömning har gjorts inom hela Stockholms län.
När det gäller TBT behöver tillsynsmyndigheter även ta hänsyn till miljökvalitetsnormer (MKN). Säg till om du vill ha ytterligare information om det.
Vi har nyligen skapat ett informationsblad om TBT, jag bifogar det! Målgruppen är enskilda båtägare."

 

"Tributyltenn (TBT)
Vad är TBT?
På 1960-talet blev det vanligt att tillsätta tennorganiska föreningar i båtbottenfärger. Tributyltenn (TBT) var den förening som var vanligast, och TBT-färger blev populära på grund av dess enastående förmåga att minska påväxt. Det visade sig dock att TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer. Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar.
Spridning av TBT
Trots att det var länge sedan båtar målades med TBT-färg visar studier att TBTkontinuerligt tillförs till mark, vattenmassa och sediment. Höga halter TBT har uppmätts i sediment och höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov och i mark i Värmdö kommun. Detta tyder på att gamla underliggande lager färg fortfarande läcker från båtarna.
Försök har gjorts att ta fram spärrfärger i syfte att kapsla in gamla färglager och förhindra läckage. I dagsläget finns det dock ingen spärrfärg där läckage inte förekommer. Detta är därmed inte en metod som godkänns inom Stockholms län.
Lagstiftning och reglering
Redan 1989 blev det förbjudet att sälja båtbottenfärg med TBT i Sverige. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT. Detta gäller för alla svenska fartyg, oavsett, storlek och trafik. Förbudet gäller även fritidsbåtar.

Vad gäller inom Värmdö kommun?
 TBT får inte förekomma på båtskrov. I de fall det finns förekomst av TBT ska båten saneras snarast på ett säkert sätt.
 Båtar som har tillverkats 1995 eller tidigare har identifierats som riskobjekt gällande TBT. Har du en båt som är byggd 1995 eller tidigare finns det en risk för TBT och båten behöver undersökas alternativt saneras direkt. Undersökningar kan utföras genom skrapprov eller XRF-mätning."

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Mellgard:

- - -

De studier som gjorts på spärrfärger har dock visat på brister när det gäller inkapslingsförmågan. Inkapsling kan därför inte garanteras och man kan inte säga att spärrfärgen ”utgör en spärr”. Därför har vi i Värmdö gjort bedömningen att spärrfärger inte är ett tillåtet alternativ i nuläget. Samma bedömning har gjorts inom hela Stockholms län.

- - -

Finns det någon här som har en länk eller annan hänvisning till den studie som Värmdö kommun hänvisar till?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Lintott:

Finns det någon här som har en länk eller annan hänvisning till den studie som Värmdö kommun hänvisar till?

 

2020-10-23 vid 13:18 skrev Peter_K:

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undersökningen uppges syfta till att kontrollera om spärrfärger fungerar som spärr efter borstning i de maskinella borsttvättar som ett antal kommuner i landet satsat på. 

 

Men det finns ju inget behov av vare sig maskinell eller manuell borstning om man använder vanlig bottenfärg innehållande koppar som aktiv substans! 

 

Dessutom är de använda försöksbetingelserna (se sid åtta) inte relevanta för syftet att efterlikna tvättning i kommunala borsttvättar. För vid försöken borstar man kontinuerligt i hela tre minuter på varje punkt av "båtbotten", och med en borste av ej redovisad styvhet (stålborste?) som anbringats på en pelarborrmaskin med ej redovisat varvtal. Yttrycket vid borstningen uppges motsvara 5 kg för en cirkel med 8 cm diameter. Detta motsvarar ett ton per kvadratmeter!  

 

Det står även "Valet av fem kilo och tre minuters borsttid baserades därför på det tryck en person med rimlig ansträngning kan åstadkomma manuellt" (sid 21). Har forskarna funderat på hur lång tid (rimlig ansträngning) det tar att manuellt borsta en normalstor båtbotten med normalstor borste om man kontinuerligt borstar i tre minuter på varje ställe på bottnen?    

 

Oseriös forskning. 

 

Edited by Mellgard
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Undersökningen uppges syfta till att kontrollera om spärrfärger fungerar som spärr efter borstning i de maskinella borsttvättar som ett antal kommuner i landet satsat på. 

 

Men det finns ju inget behov av vare sig maskinell eller manuell borstning om man använder vanlig bottenfärg innehållande koppar som aktiv substans! 

 

Dessutom är de använda försöksbetingelserna (se sid åtta) inte relevanta för syftet att efterlikna tvättning i kommunala borsttvättar. För vid försöken borstar man kontinuerligt i hela tre minuter på varje punkt av "båtbotten", och med en borste av ej redovisad styvhet (stålborste?) som anbringats på en pelarborrmaskin med ej redovisat varvtal. Yttrycket vid borstningen uppges motsvara 5 kg för en cirkel med 8 cm diameter. Detta motsvarar ett ton per kvadratmeter!  

 

Det står även "Valet av fem kilo och tre minuters borsttid baserades därför på det tryck en person med rimlig ansträngning kan åstadkomma manuellt" (sid 21). Har forskarna funderat på hur lång tid (rimlig ansträngning) det tar att manuellt borsta en normalstor båtbotten med normalstor borste om man kontinuerligt borstar i tre minuter på varje ställe på bottnen?    

 

Oseriös forskning. 

 

För att få lite perspektiv också...

- Idag finns endast två färger med koppar som är godkända för ostkusten. Den ena går certifikatet ut på vid årsskiftet. Det betyder att om några år kanske inte det inte finns kopparfärg för ostkusten. 
- Koppar hjälper mot snäckor, inte mot övrig beväxning. Jag brukar dra av botten med en Scrubbis ett par gånger per år för att ha en ren botten. Andra tvättar i maskin. 
- Om man tänker sig att borstarna man tvättar med är större än 8 cm och kanske flera stycken, och man tvättar 2-4 ggr/år - hur länge dröjer det innan man passerar tre minuters tvättid..?

 

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Får man tvätta i båttvätt med bottenmålad båt? Hos Boatwasher har man inte fått tidigare i alla fall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I informationsbladet från Bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun och som jag citerade stod "Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar". Men uttryck som "låga halter" och "negativ påverkan" ger ingen sakinformation. 

 

I en publikation från 2014 kan man tvärtom läsa "När det gäller fiskens hälsotillstånd kan det utifrån undersökta biomarkörer inte dras några slutsatser om negativ påverkan i föroreningsbelastade områden". Alltså inte ens i de föroreningsbelastade områdena i stockholmstrakten. 

 

https://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=3180 
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f88d/1591705062821/B2214.pdf 

 

Inte ovanligt att miljöförvaltningar "tar en rövare" och chansar på att ingen kontrollerar deras påståenden. Men jag kontrollerar.

TBT Värmdö.pdf

Edited by Mellgard
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Funderingar kring informationsblad och vetenskapliga rapporter.

 

Syftet med en vetenskaplig rapport är att så korrekt som möjligt beskriva det aktuella kunskapsläget för andra "likasinnade". I exemplet nedan från rapporten som Mellgard länkar till "Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 2013" visar man halten TBT i abborre på 16 platser i Stockholms skärgård och Mälaren.

 

Screenshot_20201119-112409_Drive.thumb.jpg.98dfbc77da76e7766d783929f28423fe.jpg

 

Syftet med ett informationsblad är ofta just att informera, ofta brett och oftast har mottagaren varierad bakgrund och kunskapsnivå. 

Mellgards citat från Värmdö kommun "Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar" beskriver översiktligt hur TBT påverkar miljön generellt, inte just abborrar på 16 platser i Stockholms skärgård och Mälaren.

 

Båda varianterna gör det möjligt att fuska med informationen, men kontrollen av innehållet vetenskapliga rapporter är betydligt bättre. Ska man generalisera bör man godta innehållet i vetenskapliga rapporter och vara lite mera fundersam över innehållet i ett informationsblad.

 

Ibland väljer man att lita på vissa vetenskapliga rapporter, men inte på andra. Så länge man inte har egen kunskap på vetenskaplig nivå inom ett område tycker jag det är tveksamt att utesluta vissa rapporter bara för att man inte håller med om resultat och slutsatser.

 

Väl underbyggd kritik är givetvis helt okej, men att bara säga att man inte tror på resultatet...

Nej, då kan man nog i 99 fall av 100 påstå att kritiken är felaktig.

 

Man kan ju ägna sig att fundera mera över detta om man vill.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mackey:

Mellgards citat från Värmdö kommun "Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar" beskriver översiktligt hur TBT påverkar miljön generellt, inte just abborrar på 16 platser i Stockholms skärgård och Mälaren.

 

På vad baserar sig nämnda översiktliga beskrivning av hur TBT påverkar miljön generellt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mellgard:

På vad baserar sig nämnda översiktliga beskrivning av hur TBT påverkar miljön generellt?

Det är absolut en relevant fråga.

 

Jag var tydligen otydlig.

Min avsikt är att påvisa att informationsblad är av mera generell karaktär än vetenskapliga rapporter.

 

Det råder vad jag förstår ingen tvekan om att TBT i små mängder påverkar vattenmiljön negativt och det är väl ungefär det som står i informationsbladet som jag bara sett en mening ur. Jag har tydligen missat själva pamfletten.

Kan du skicka en länk till informationsbladet eller lägga upp ett foto?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

- Idag finns endast två färger med koppar som är godkända för ostkusten. Den ena går certifikatet ut på vid årsskiftet. Det betyder att om några år kanske inte det inte finns kopparfärg för ostkusten.

Kan du berätta vilka färger detta gäller och vilken som går ut vid årsskiftet?

Bra att veta vad man ska hamstra 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Mackey:

Kan du skicka en länk till informationsbladet eller lägga upp ett foto?

Se fil nedan, och som också finns tillagd till mitt inlägg för två timmar sedan. 

TBT Värmdö.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...