Jump to content
Friday 21 June 2024
Liber

Flexkoppling till propelleraxel eller inte

Recommended Posts

Ska man använda eller inte? Tänkte montera en sådan på min Volvo Penta 2030 men på Hjertmans har de utgått, åkte till Volvo butik där har de också utgått och fick dessutom råd att inte använda en sådan. Vad ligger problemet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vore intressant att veta vilken typ av flexibel koppling du åsyftar.

Gärna bild.

Så ska vi nog kunna reda ut eventuella frågetecken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timmar sedan skrev Liber:

Ska man använda eller inte? Tänkte montera en sådan på min Volvo Penta 2030 men på Hjertmans har de utgått, åkte till Volvo butik där har de också utgått och fick dessutom råd att inte använda en sådan. Vad ligger problemet?

Vad svarade Volvo, på den "självklara" följdfrågan -varför råder ni till att inte använda "en sådan"?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Flexkoppling till propelleraxel eller inte"

Svaret är inte enkelt.

1. Vad strevar du till?

2. Vilken koppling talar du om?

3. Har du en tung/lätt propeller?

4. Är målet att undvika "line upp" visavi motorn?

5, Etc, etc, etc....

Dvs. berätta mera...

Jag har alltid varit en vän av att göra motorns position så oberoende som  möjligt. Men hur är väldigt beroende av konditionerna...

Enbart en flexkoppling ger sällan någon fördel...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min axel är direkt kopplad till bakslaget. När jag kommer in i hamnen och sänker varvtalet hörs knackande ljud under båten. Ljudet kommer utanför skrovet. Förutom fäste vid motorn är axeln lagrad bara på ett ställe nära propeller och oljudet kommer någonstans därifrån. Båten ligger just nu på land vilket gör att jag kunde konstatera att där finns ingen glapp. Min tanke var att det måste vara vibrationer från motorn som skapar oljudet. Det hörs inte när jag kör med "normal" hastighet.

Edited by Liber

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var nu inte mycket du gav visavi ovanstående frågor men avråder från att avstyra ett knackande ljud med en flexkoppling.

Utan att veta mer om ditt problem kan en flexkoppling resultera till det motsatta, dvs knackningen tilltar. Detta i hög grad beroende på vilken typ av koppling du avser.

En Sigmadrive är dock (enligt min mening) en trygg lösning HÄR . Undvik "gummi"-lösningar, då de ofta ökar amplituden med omvänt resultat som följd...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att axeln bara är lagrad på ett ställe är det normala vid ett montage likt ditt.

Jag tror baserat på min erfarenhet att det är axeln som "klonkar" i hylsan.

Det är ett vanligt fenomen.

Lossa tätningen (gummislangen) som sitter mellan hylsröret och tätningen, dra upp tätningen mot medbringaren och kolla axelns läge i hylsröret, är allt OK ska axeln ligga mitt i hylsröret.

Om så inte är fallet måste maskinen riktas om, en ganska tidsödande operation men inte särskillt svår.

 

Du får återkomma när du kollat så ska vi hjälpa dig med en lämplig arbetsmetod.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hm, där finns ingen tätning, axeln går in i hylsröret och den sitter där så att även om man med kraft försöker röra den sidled så går det inte. Kanske jag ska ta en bild på den och bifoga här.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inne i båten!

Det är inne i båten det brukar klonka, även om du upplever det som ute.

 

Ja bilder underlättar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej,

Inne i båten finns bara en gummitätning rund axeln, axeln hänger så att säga i luften. Där finns ingen lagring och axeln kommer inte i kontakt med någonting som kan föra oväsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Liber:

Hej,

Inne i båten finns bara en gummitätning rund axeln, axeln hänger så att säga i luften. Där finns ingen lagring och axeln kommer inte i kontakt med någonting som kan föra oväsen.

 

Lossa och skjut fram gummitätningen på axeln, titta om den verkligen centrerar i hylsröret, axeln brukar tendera att komma nära botten på röret med tiden pga. att maskinens gummikuddar sjunker ihop.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

 

På min Albin Cumulus med rak axel lagras bakre änden av ett vattensmort gummilager i lagerbocken, strax framför propellern  I främre änden är axeln fixerad mot backslagets utgående axel med en delbar medbringare. Axeln lagras

m a o med hjälp av backslagets lager på utgående axel, inuti backslaget.

 

Ojlud kan det bli om motorn och backslag inte är 100 % linjerad mot propelleraxeln. Axeln piskas/böjs då ut mot axeltrumman! Vilket är destruktivt i längden.

 

En polare med liknande båt, hade ett sånt ljud du beskriver. Det var lagerbocken som glappade i skrovet.

 

Linjering. Så här gör jag. Kontrollerar att motorfästen sitter ordentligt i båtskrov och motor. Bänder isär motorkuddarna uppåt, med ett spett och kontrollerar att de är hela. - När båten ligger på land. Annars kommer det in vatten i båten. Skjuter tillbaks gummitätningen som sitter inne i båten på axelhylsan. Kilar fast den långa propelleraxeln i mitten av trumman med små träkilar. Drar isär medbringarskivorna. Kontrollerar att de centrerar mot varandra när jag försiktigt för ihop dem. Annars får jag nu grovjustera motor i gummikuddarna.

 

Finjustering. Skjuter på nytt isär medbringarna lite, så att jag får in ett t ex 1.00 mm bladmått i spalten, där det är som minst avstånd. Utan att snurra axeln så känner jag med bladmåttet på ytterligare tre andra ställen. Alltså totalt fyra ställen. Rakt upp, rakt ned, på styrbords sida, och på babords sida. Om allt är ok, så är det samma "glapp" runt om. Brukar bli en hel del justerande, för att få det bra. Avslutar med det jag gjorde först, kontrollerar med helt isärdragna medbringare och för ihop, utan att det kärvar. Skruvar ihop medbringarna.

 

Allt måste stämma, annars får man vibrationer och onödigt slitage. När båten legat i sjön en månad kontrollerar jag inriktningen med bladmått mellan medbringarskivorma enligt ovan. Lossar dock inte gummidamasken, för då blir det vatteninträngning. Behöver man lossa damasken så får man täta mellan trumma och axelhylsa med en trasa... det funkar, inget tryck att tala om.

Så fick jag göra när packboxarna läckte i damaskens främre ände. Om man byter packboxar, så måste deras fjädrar bytas till rostfria. Köpte på Momentum. Kan vara lämpligt att byta när man ändå mixtrar med första linjeeingen på land.

 

Går att justera linjering utan att lossa axeltätningen av gummi när båten ligger i vattnet. Kontrollerar då att axeln kan glappa lika mycket åt alla håll, med isärskjutna medbringarskivor.

 

Edited by Hybro
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om du monterar en flexkoppling så bör nog främre änden på axeln fixeras i ett separat axellager. Annars kommer axeln att slå i axelhylsan.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är skillnad på flexibel och elastisk koppling. Förmodligen var det Volvo Pentas elastiska koppling som Hjertmans syftade till. Den typen som består av två runda plåtar, och gummikuddar. En sådan används om motorn är stumt monterad, och axeln har en flexibel tätning, eller om motorn är gummiupphängd och axeln stumt monterad i båten. Om du ska ha någon koppling är det en flexibel som centrerar axeln mot backslaget. En sådan gör att motorn kan röra sig utan att böja axeln i hylsröret. Något extra lager i framänden av hylsröret behövs inte.  Förmodligen är din motor inte uppriktad. Axeln kan ju också vara krokig. Propellern kan vara skadad, och orsaka obalans. Ibland ser man axlar som sticker ut decimetervis utanför lagret. Då behövs det inte mycket obalans för att axeln ska slå i hylsröret. Sidkraften från propellern gör också att axeln böjs. Avståndet mellan lager och propeller ska vara 1/2- 1 axeldiameter. Om du ska montera en koppling rekommenderar jag R&D. Du måste förmodligen kapa axeln i så fall.

10-R-D-MARINE-LTG-“Flexibel-koppling”.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Hybro:

Finjustering. Skjuter på nytt isär medbringarna lite, så att jag får in ett t ex 1.00 mm bladmått i spalten, där det är som minst avstånd.

 

En utmärkt arbetsbeskrivning, men du menar säkert 0,1 mm bladmått.

Om medbringarhalvirna hålls ihop ska ett 0,1 mm bladmått inte gå in någonstans, dvs största skillnaden i springan mellan kopplingahalvorna ska vara mindre än 0,1 mm.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

 

Du kan använda vilket bladmått du vill. Men jag trivs med 1.00 mm

 

Alltså. Man skjuter isär medbringarna, låt säga 1 mm mer än det valda bladmåttet. I mitt fall blir det då 2 mm. Inte mer, för medbringarskivorna är vanligtvis svarvade med en stödkant nära centrum.

För in bladmåttet och känner på fyra ställe. Justerar motorns inriktning så att det blir så nära 1 mm som möjligt på alla fyra mätpunkterna. När detta är klart, så skruvar du jag ihop medbringarna, utan bladmått.

 

Men givetvis går det att göra än besvärligare, men knappast mer noggrant. 

 

Får du efter hopskruvning in ett bladmått på 0.1mm, så är det läge att byta medbringarna, eller svarva.

 

.

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å här kommer bilderna. Noga med hur tätningarna vänder.

De två tätningarna mot aktern, ska ligga med ryggarna mot varandra, som bilden visar.

Den längst bak, hindrar vatten inträngning via trumman / axelröret.

 

De andra två skall hålla oljan på plats. Jag fyllde utrymmet med en smal slang kopplad till oljekannan, innan jag satte på slangnippelni mässigdelen. Slangen tryckte jag förbi axel och ned. Kom ut en del luft.

 

Monterade en så lång slang som möjligt, för att få minsta möjliga vibrationer. Rostfria slangklämmor!

P4051450.JPG

P3261092.JPG

P3261094a.jpg

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Pentax:

Det där verkar inte särskilt noggrant.

 

Med den mätmetod som Hybro beskriver spelar det väl ingen roll om måttet mellan medbringarna är 0,1 mm eller 10 mm eller vad som, så länge som måttet är lika i de i detta fall fyra kontrollpunkterna. Rörelsen isärdragning/ihopdragning sker i detta fall i axelns längdled. Eller?

 

Om måttet inte är lika i de fyra kontrollpunkterna justeras motorns kuddar till måttet är lika, dvs. motor/backslag/propelleraxel är i linje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja men enmillimetersmåttet måste fixeras på en punkt, för att man ska kunna mäta på övriga ställen.

Och det är lite vanskligt att avgöra om måttet är 0,9 millimeter eller 1,1mm.

 

Håller man ihop halvorna på en punkt med fingrarna så är springan noll vid den speciella punkten, går bladmåttet i någonannanstan är springan över 0,1 mm där och man justerar fötterna tills bladmåttet inte går i någonstans då vet man med säkerhet att springan / missriktningen är mindre än 0,1 mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minuter sedan skrev Pentax:

Ja men enmillimetersmåttet måste fixeras på en punkt, för att man ska kunna mäta på övriga ställen.

Och det är lite vanskligt att avgöra om måttet är 0,9 millimeter eller 1,1mm.

 

Håller man ihop halvorna på en punkt med fingrarna så är springan noll vid den speciella punkten, går bladmåttet i någonannanstan är springan över 0,1 mm där och man justerar fötterna tills bladmåttet inte går i någonstans då vet man med säkerhet att springan / missriktningen är mindre än 0,1 mm.

 

Som lekman mot specialisterna anser jag att båda metoderna fungerar. Jag brukar dock enligt de lärde/poängjägarna på detta forum ha fel. Men det står jag ut med.

 

Snart är det sommar och sol.🙂

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Hybro:

Å här kommer bilderna. Noga med hur tätningarna vänder.

P4051450.JPG

Å även viktigt hur slangklämmorna monteras. Det bucklar sig alltid lite under skruven så skruven ska monteras en på vardera sidan för att minska läckagerisken. Detta gäller vid all åtdragning av dubbla slangklämmor runt slangar.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra att du påpekar detta, jag vågade inte.

Kul att någon fattar.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror inte att i mitt fall har detta oljudet att göra med obalans eftersom det hörs även, och kanske till och med mer när axeln  inte roterar. Min tätning är av en annan typ än den som Lintott visar.

Den ser ut så här.

 

image.png.c43f8afe6f36a6144739296767cc3b27.png

Edited by Liber

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev Liber:

Jag tror inte att i mitt fall har detta oljudet att göra med obalans eftersom det hörs även, och kanske till och med mer när axeln  inte roterar.  - - -

Ibland kan vattenströmmar under segling göra att propelleraxeln roterar eller slår från sida till sida vilket kan förorsaka skrammel från hylsröret.

 

Det finns inte så många ställen det kan vara fel på:

Linjeringen av motorn (gamla motortassar kan sjunka ihop) Motorn måste vara rätt i höjd, sida och vinkeln (axeln ska vara en rak förlängning av kopplingen på motorn dvs höjd o sidinställning måste vara rätt både fram o bak på motorn).

Lagringen i stödbocken framför propellern får inte glappa för mycket.

Stödbocken måste sitta fast i skrovet så den inte glappar i sida eller höjd.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett ljud vars uppkomst inte tagits upp här, är ljudet från backslags rakskurna kuggar.

Bara att snurra axen och medbringare, fram och åter lite, utan att motorn är igång, då hörs det knackande ljudet tydligt.

 

Har hört flera båtar med detta ljud, inklusive min egen.

Utmärkande är att det är Yanmar YS-motorer och backslag.

 

Har ännu inte lyckats få tyst på detta.

 

Möjligen med nån kletigare olja, typ Omega. Men vet då inte vad som händer med de våta lamellerna.

 

 

.

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Volvo_Penta:

 

" Ja men enmillimetersmåttet måste fixeras på en punkt, för att man ska kunna mäta på övriga ställen. Och det är lite vanskligt att avgöra om måttet är 0,9 millimeter eller 1,1mm."

 

- Inte så lätt för de som ej har erfarenhet att justera vetilspelet på äldre motorer, utan hydrauliska lyftare. Med hjälp av bladmått.

Eller tändstifts elektrodgap, brytarspetsarna avstånd o s v.

 

Första svårigheten för den oinvigde ligger i vilken av bladets ändar som ska användas😋

 

Det handlar om erfarenhet käre Brutus!

 

Aldrig det hände att ventilspelen diffade på 0.2 mm!

Går med lite övning att få riktigt bra.

Samma med injustering av drivpaketet i förhållande till axeln.

 

.

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Hybro:

Det handlar om erfarenhet käre Brutus!

 

He he Det är bättre att vara tyst och verka lite smådumm ...........

 

🤐

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan skrev Hybro:

Monterade en så lång slang som möjligt, för att få minsta möjliga vibrationer. Rostfria slangklämmor!

 

Kolla på Hybros bild, vad tror ni händer mellan tätning och medbringare här vid omkastning mellan fram och back?

Det verkar som en millimeters bladmåttet varit framme här med.

Folk med erfarenhet likt Hybro brukar vilja ha lite avstånd emellan roterande och stillastående detaljer, speciellt om dom rör sig lite axiellt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Exakt... det verkar som!

 

I verkligheten ca 5 mm spel. Och så mycket rör sig inte drivpaketet i längsled. Väl medveten om detta.

 

Funkat utmärkt i 10 år. Erfarenheten kanske räknas i problemfria år?

 

Men sanningen att säga, så kan det vara läge att byta till en mjukare och 2 mm kortare slang om något år.

 

 

Oljud kan det bli, om det Vattensmorda lagret i stödbocken blivit slitet eller hårt.

Ljud öven med frilläge.

 

Startar en ny tråd:

"Byte vattensmort axellager"

 

.

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...