Jump to content
Sunday 20 October 2019
hasse_A

Transportstyrelsens registreringbevis godtas ej i USA.

Recommended Posts

Vi är på våg tidigt nästa år upp till Florida för att segla längs USA's ostkust.

Vi har nu fått information av seglande vänner att med ett registreringsbevis från Transportstyrelsen går det inte att få ett s.k. "cruising permit".

Detta beror på att i Transportstyrelsens registreringsbevis finns inget "official number". Det står bara ett Call sign som vi alla vet också är registreringsnumret 

vilket är unikt för varje registrerad båt. Detta vet inte amerikanska "boarder control"  och det hjälper inte att man förklarar detta för dem.

I dokumentet borde det naturligtvis stå Call sign/Registration number.

Det är som våra vänner uttryckte det som att prata med en vägg.

Vi har också från annat håll fått frågan vad registreringsnumret är när vi checkat in i olika länder men myndigheten har hitintills accepterat vår förklaring att det är det samma som Call sign.

Nog är det pinsamt för transportstyrelsen att ett av dem utfärdat dokument inte godkänns av USA ?

Det är ju minst sagt inte gratis att registrera båten i fartygsregistrets båtregister så nog borde de se till att dokumentet håller en sådan nivå att det godkänns som ett registreringsdokument i främmande stat. Åtminstone i en västlig demokrati såsom USA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Citat

Hej,

Vi seglar här in och ut sedan 4 år. Vi är registrerade I sjöfartsverkets register sedan många år. På vårt certifikat står "Registreringsbeteckning/Registration mark". Har inte haft några som helst problem med detta vid kontakt med myndigheter eller att få ett cruising permit.

Att notera dock är att varje myndighetsutövande person i USA har (till skillnad mot sverige) eget ansvar och mandat att ta bästa beslut efter egen tolkning av regler. Innebärandes att utfallet ibland blir beroende på dagsform och inte minst ditt eget uppträdande.

Vad transportstyrelsen har med Call sign att göra är beyond me. Call sign är relaterat till identifikation vid radiokommunikation och är mig veterligt inget som transortstyrelsen har att göra med.

Om det verkligen står så I ditt registreingsbevis så skulle jag skicka ett mejl till myndigheten och be om ett förtydligande som du sedan kan lägga som bilaga till ditt registreringsbevis.

Vi har bara goda erfarenheter av myndigheterna i USA.

 

don'tworry&goodluck/mats

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan, yachtolivia säger:

Att notera dock är att varje myndighetsutövande person i USA har (till skillnad mot sverige) eget ansvar och mandat att ta bästa beslut efter egen tolkning av regler. Innebärandes att utfallet ibland blir beroende på dagsform och inte minst ditt eget uppträdande.

 

Jaha, vårt registreringsbevis ser ut så här:

no2.thumb.jpg.4d00907b5ceff6e68534321d56a951d1.jpg

 

Jag ser då inte något om "Registreringsbeteckning/Registration mark".

Att låta enskilda myndighetspersoner tolka regler bäst dom vill kan ju inte annat än befrämja mutor och korruption. Men det kanske är det du menar med hur man uppträder.

 

Edited by hasse_A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant,

Vårt är identiskt så när som på "Call sign". Vårt har texten "Registration mark" istället men är många år äldre. Som jag sade, - mejla och be om ett förtydligande (undertecknat).

Glöm mutor och korruption (annars gör du bort dig rejält).

Vad jag avser att peka ut är att en tjänsteman i USA vågar ta ett beslut och har mandatet att göra så. Mötet med det nya landet sker alltså där och då. Naturligtvis går beslut att överklaga, men har man hamnat där är det ju redan kört.

Vi har bara blivit korrekt bemötta och inget som sagts eller har beslutats har gått att missförstå eller tycka illa om.

 

allthebest/mats

 

PS Ni har väl USA-Visa B1/B2, - ett måste, går ej att fixa på plats!

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan, yachtolivia säger:

Intressant,

Vårt är identiskt så när som på "Call sign". Vårt har texten "Registration mark" istället men är många år äldre. Som jag sade, - mejla och be om ett förtydligande (undertecknat).

Glöm mutor och korruption (annars gör du bort dig rejält).

Vad jag avser att peka ut är att en tjänsteman i USA vågar ta ett beslut och har mandatet att göra så. Mötet med det nya landet sker alltså där och då. Naturligtvis går beslut att överklaga, men har man hamnat där är det ju redan kört.

Vi har bara blivit korrekt bemötta och inget som sagts eller har beslutats har gått att missförstå eller tycka illa om.

 

allthebest/mats

 

PS Ni har väl USA-Visa B1/B2, - ett måste, går ej att fixa på plats!

 

Jag har redan skrivit till transportstyrelsen och de har ju hela helgen på sig att svara men jag förväntar mig inte att få ett svar förrän tidigast nästa vecka.

 

När jag besöker tull och immigration har jag alltid långärmad vit skjorta, långbyxor och heltäckande skor. Jag tilltalar alltid myndighetspersonerna med Sir eller Madam samtidigt som jag bockar och visar underdånighet. Detta har alltid fungerat perfekt även om personen har vaknat på fel sida.

Jag betraktar detta som ett spel för gallerierna men tycker samtidigt att det är lite komiskt. Jag brukar också ha med mig en tjock bok med bokmärket instucket i början av boken. Som långseglare visar jag därmed att jag har hur mycket tid som helst. Detta har medfört att jag oftast blivit mycket snabbt expedierad.

 

Jag minns speciellt ett tillfälle i Brasilien då jag hade med mig flera korsordstidningar  och när det blev min tur han jag inte lägga ner dessa utan var tvungen att breda ut dem på tjänstemannens skrivbord men detta föranledde inga sura miner alls. Snarare tvärt om.

 

Jo, B1/B2 skaffade vi i Port of Spain. Vi hade förberett oss med kontoutdrag och dokument som visade vilka tillgångar vi hade för att därmed visa att vi kunde försörja oss och inte ligga USA till last men vid intervjun visade det sig att dom var inte det minsta intresserade av dessa. Intervjun var över på mindre än 1 minut och så var visorna godkända.

 

Frågorna i ansökan är minst sagt lite märkliga. Man måste svara på om man tänker bedriva prostitution eller  människohandel. Om man kommer att bedriva handel med människodelar, terrorism o.s.v. Man kan ju undra hur många som ärligt svarar på dessa frågor om man s.a.s. har orent mjöl i påsen. 

Edited by hasse_A

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan, yachtolivia säger:

Intressant,

Vårt är identiskt så när som på "Call sign".

 

Jag har en annan undran.

 

Vid några tillfällen har vi blivit tillfrågade vad Net och Gross Tonnage är eftersom det inte står några siffror om detta i registreringsdokumentet. Jag har då svarat att vi inte är ett handelsfartyg och att man därmed inte kan specificera dessa eftersom vi inte fraktar gods. Detta har accepterats i de flesta fall men vid ett tillfälle i Clifton på Union Island gjordes inte detta utan tjänstemannen krävde att jag skulle kontakta de svenska myndigheterna och få mitt dokument korrigerat.

Hur har du yachtolivia hanterat detta för ni måste väl ha råkat ut för samma sak ?

Edited by hasse_A

Share this post


Link to post
Share on other sites

För det första kan man ju tycka att det är ett "fattigt" dokument man får för pengarna. Billigt papper, sparsamt med uppgifter etc. Ser nästan hemmagjort ut.

Och ja, vi har fått frågan om tonnage flera gånger men klarat oss med den förklaring du använder. Vi ställde frågan till Sjöfartsverket och fick svaret att vi kunde få fartyget uppmätt och formel applicerad. Skulle bara kosta x-jävla tusentals kronor. Så, nej tack.

Det finns en formel på nätet ngnstans där man kan komma bra nära med enkel aretmik och egen ansträngning.

Utförde manövern och landade på ca löjliga ½-1 ton.

Nu kan man ju inte fylla i detta själv i ett officiellt document.

Men jag har noterat att utöver denna uppgift så ställs alltid frågor om annat som saknas uppgift om. "Typ av motor, - storlek fabrikat", ""Färg på skrovet", "Deplacement", mm mm.

Många vill ha alla mått i fot, famnar, kvadrattum. etc

Så jag har gjort en egen bilaga (med egen stämpel och undertecknad och minst lika snygg som Sjöfartverkets ynkliga aktstycke) där jag har listat all extrainformation som vanligtvis önskas och dessutom med mått angivna både i meter och på anglosaxiskt vis. Har även med deplacementet i ton.

Det har visat sig uppskattat och sparar många frågor och mycket huvudkli.

Har också noterat att angivet mått ton (Deplacementet) i min egen lista verkar tillfredsställa verkställande myndighetsperson vad gäller uppgift om denna storhet. Har sedan dess inte behövt gå i svaromål om Net och Gross Tonnage (kan ju vara en slump).

 

Svårt dock att gardera sig mot allt.

Vi har fått bla följande frågor vars svar noggrannt protokollförts.

"Hur många rum har båten"?

"Hur många sängar har båten"?

"Hur hög är masten"?

"Hur många och stora segel finns på den"?

"Hur många liter (gallon) vatten/bränsle förvaras ombord"?

(och, en av de bättre, - Cartagena, Spanien) "Hur lång är landgången"?

På min egen lista finns bla med, färg på skrovet, byggnadsmaterial (GRP), rigg (kutter).

 

/m

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2018-04-21 på 02:49, yachtolivia säger:

Att notera dock är att varje myndighetsutövande person i USA har (till skillnad mot sverige) eget ansvar och mandat att ta bästa beslut efter egen tolkning av regler. Innebärandes att utfallet ibland blir beroende på dagsform och inte minst ditt eget uppträdande.


Det här är inte sant. Varje enskild myndighetsutövande person kan ställas till svars för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Citerar:

Citat

 

"1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608)."

 


Här har du en byggnadsnämnd samt en stadsarkitekt som dömdes för tjänstefel:
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/dalsland/hela-byggnadsnämnden-döms-för-tjänstefel-1.2582009
De gav bygglov enormt i strid med plan- och bygglagen.

Här har du ännu några som dömdes för tjänstefel:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/politiker-doms-for-tjanstefel
Förhalade ärendet i strid med förvaltningslagens skyndsamhetskrav.

Det är alltså en myt att myndighetsutövare inte är ansvarig för sina beslut. Däremot är mycket myndighetsutövning tolkningsfrågor där man kan göra felbedömningar i brist på rättspraxis och ingen vet egentligen hur bestämmelsen ska tolkas innan högsta instans sagt sitt. Och toppen på detta är att domstolarna kan vara oregelbunden och svänga. 

Däremot finns inge ansvar för icke myndihgetsutövande. T ex usla politiska beslut som kostar skattebetalarna. T ex Neuvoaffären som Maud Olofsson låg bakom. Beskrivs som Sveriges sämsta affär genom tiderna. 
 

Edited by Azguz

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuter sedan, Azguz säger:

Det är alltså en myt att myndighetsutövare inte är ansvarig för sina beslut. Däremot är mycket myndighetsutövning tolkningsfrågor där man kan göra felbedömningar i brist på rättspraxis och ingen vet egentligen hur bestämmelsen ska tolkas innan högsta instans sagt sitt. Och toppen på detta är att domstolarna kan vara oregelbunden och svänga.

 

De exempel du hänvisar till gäller politiker som myndighetsutövare och inte tjänstemän som jag tror yachyolivia egentligen menar när han skriver om immigrationstjänstemännen i USA.

 

Att man tog bort tjänstemannaansvaret 1976 är väl knappast en myt.

Varför motioneras det i så fall om att återinföra det ?

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021957

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022799

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan, Azguz säger:

Det här är inte sant. Varje enskild myndighetsutövande person kan ställas till svars för tjänstefel

Det är helt riktigt, många föräxlar det med det sk "Ämbetsmannaansvaret" som försvann 1976. Skillnaden är att man tidigare kunde dömas även om ingen skada skett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, hasse_A säger:

 

De exempel du hänvisar till gäller politiker som myndighetsutövare och inte tjänstemän som jag tror yachyolivia egentligen menar när han skriver om immigrationstjänstemännen i USA.

 

Att man tog bort tjänstemannaansvaret 1976 är väl knappast en myt.

Varför motioneras det i så fall om att återinföra det ?

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021957

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022799


Nej, i första länken dömdes även stadsarkitekten eftersom han beviljade bygglov för ytterligare några sjöbodar efter att nämnden, trotts hans förslag till nej, beviljade ett myller av dem innan. Han skulle obstinat förslagit nej igen. 

Att tjänstemannaförslaget försvann är en seglivad myt. Sån där skröna som florerar utan saklig grund. Visst är det så att den reviderades år 1974 (den reviderade verisionen av lagen kom att gälla från och med den 1 januari 1975) men i stort sett alla lagar revideras och skrivs förr eller senare om. Tjänstefelslagstiftningen finns dock kvar och maximistraffet för ett grovt tjänstefel är fortfarande sex års fängelse. Det som saknas i svensk lagstiftning är ett tjänstemannaansvar för de folkvalda politikerna i beslutande församlingar. Där är de inte juridiskt ansvariga för sina beslut, hur märkligt det kan låta.

Den nivå av "ställa till svars" som oftast förs i debatten är löjlig. Tjänstemän ska bara hatas rakt upp och ner. Löjligt. Lycka till med den nivån och varje tjänsteman ska vara jurist och ha astronomiska löner. Läs här:
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-3-2003-Argang-69/Allt-fler-ifragasatter-regler-om-fel-i-tjansten/

PROBLEMET i Sverige idag är att det sitter politiker som rakt upp och ner SKITER i gällande lag. Finns mängder med tjänstemän som föreslår beslut efter beslut i enlighet med lag men så sitter politiker i nämnden och skiter i det och bara spottar ut dumheter. Ett generalexempel för det är förra ordföranden i Uppsalas byggnadsnämnd:
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-ar-tjanstefel-2749466.aspx
Såna här politiker sitter i de flesta nämnder i Sverige. Och personalen vågar inte polisanmäla patrasket och ingen annan heller. Problemet är brist på tillsyn från staten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minuter sedan, Azguz säger:

Tjänstefelslagstiftningen finns dock kvar och maximistraffet för ett grovt tjänstefel är fortfarande sex års fängelse.

 

Ok, vem kan jag då ställa till svars om det nu visar sig att Transportstyrelsen inte vill rätta mitt dokument  eller om dom inte ens svarar på mitt mail och det visar sig att regisreringsbeviset inte godtas av immigrationsmyndigheten i USA ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, hasse_A säger:

 

Ok, vem kan jag då ställa till svars om det nu visar sig att Transportstyrelsen inte vill rätta mitt dokument  eller om dom inte ens svarar på mitt mail och det visar sig att regisreringsbeviset inte godtas av immigrationsmyndigheten i USA ?

Sen när är det egentligen myndighetens problem att ett annat land ställer krav på dokument från ett annat land?

Jag ställer frågan såhär. Du vill ha ett "official number" i dokumentet därför att USA(ett annat land kräver det). Finns det nedskrivet i lagen att det ska vara med? Om inte? Då har ju inget fel begåtts. 

Det kanske är helt enkelt så att det inte är en brist hos transportstyrelsen utan i svensk lag som inte tydligt anger vad detta registreringsbevis ska innehålla? Eller har du någon sådan information att tillgå?

Däremot ska samtliga myndigheter svara på mail och det "skyndsamt". Är det ett organisatoriskt fel så finns ingen enskild tjänsteman förutom någon chef. Ligger det hos en tjänsteman som skiter i att svara på det ja då är det fel. Men tror du att en anställd skulle dömas för tjänstefel om den glömt svarat på ett mail? Ska vi börja stämma snickare för att de slår en spik sned härnäst?
Sen läste jag det här "Jag har redan skrivit till transportstyrelsen och de har ju hela helgen på sig att svara men jag förväntar mig inte att få ett svar förrän tidigast nästa vecka."

Och så kan jag säga följande: Nej, skattebetalarna pungar inte ut helgersättning för att ha personal på helgerna på dessa platser. Det är idag onsdag och då har det verkligen inte gått orimlig lång tid än särskilt eftersom "folket på golvet" uppenbarligen inte har någon position/makt att ändra 

Sitt lugnt i båten så får du säkert svar.... Vill du ha svar tidigare kan du ringa dem, men risken är att personen på "golvet" som svarar måste be om att få återkomma då frågan måste tas högre upp i organisationen.  

Edited by Azguz
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan inte ställa en tjänsteman till svars om denne inte gjort ett officiellt fel. Mailar man så diarieförs det så de brukar svara men ibland tar det tid.

 

Det callsign man får är fartygets officiell och internationella "registreringsnummer". Märkligt att inte amerikanska myndigheter accepterar det. Det är ju uppbyggt på ett visst sätt så de borde känna igen det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Smartare vore kanske att kontakta den amerikanska myndigheten och be om ett förtydligande från deras sida, och förklara hur det svenska dokumentet ser ut. Det kanske behövs ett utskick internt inom myndigheten för att få nåt att rätta sig efter för tjänstemännen på "golvet"?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja du hasse_A

Jag undrade just hur länge det skulle dröja tills vi skulle bli uppläxade och korrigerade av Maringuidens ständigt städsevarande expertpanel.
Konteramiral, Amiral, Guldmedlem. Ingen hejd på titlar, kompetenser och tyckerier.
De tvärsäkra tonfallen är som vanligt dock intet fel på.
Frågan är om de överhuvudtaget närmat sig en hamn i en svenskflaggad båt i ngt annat land än Sverige. Ännu mindre haft ngt med myndigheter där att göra. I vart fall har inget som skingrar dimmorna framförts.

 

Åter till det eventuella problemet.
Om du letar lite på Transportstyrelsens, på svenska myndigheters vanliga tillrörda sätt, hemsida så ska du finna detta:

https://transportstyrelsen.se/en/shipping/Register-of-Ships/Glossary1/

Om du kollar på "Registry code" och visar upp vad som sägs där om "Call Signal" när du blir ifrågasatt, så borde det reda ut eventuell begreppsförvirring.

Notera också vad som sägs i fotnoten om "Weight" och "Tonnage",
-"*Non-mandatory information when registering a boat"

Detta "Glossary" borde finnas på baksidan av certifikatet på engelska och spanska.

 

allthebest/mats

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, yachtolivia säger:

Ja du hasse_A

Jag undrade just hur länge det skulle dröja tills vi skulle bli uppläxade och korrigerade av Maringuidens ständigt städsevarande expertpanel.
Konteramiral, Amiral, Guldmedlem. Ingen hejd på titlar, kompetenser och tyckerier.
De tvärsäkra tonfallen är som vanligt dock intet fel på.
Frågan är om de överhuvudtaget närmat sig en hamn i en svenskflaggad båt i ngt annat land än Sverige. Ännu mindre haft ngt med myndigheter där att göra. I vart fall har inget som skingrar dimmorna framförts.

 

Jo, jag vet. Jag brukar inte engagera mig i deras inlägg eftersom det aldrig har givit mig något upplyftande men gjorde idag ett undantag och det blev ju som vanligt.

 

1 minut sedan, yachtolivia säger:

Åter till det eventuella problemet.
Om du letar lite på Transportstyrelsens, på svenska myndigheters vanliga tillrörda sätt, hemsida så ska du finna detta:

https://transportstyrelsen.se/en/shipping/Register-of-Ships/Glossary1/

Om du kollar på "Registry code" och visar upp vad som sägs där om "Call Signal" när du blir ifrågasatt, så borde det reda ut eventuell begreppsförvirring.

Notera också vad som sägs i fotnoten om "Weight" och "Tonnage",
-"*Non-mandatory information when registering a boat"

Detta "Glossary" borde finnas på baksidan av certifikatet på engelska och spanska.

 

allthebest/mats

 

 

Detta var skillnad. Jag har slälv letat på TS hemsida och inte funnit detta. Mycket bra info.

Tack så mycket Mats.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan, raol säger:

Smartare vore kanske att kontakta den amerikanska myndigheten och be om ett förtydligande från deras sida, och förklara hur det svenska dokumentet ser ut. Det kanske behövs ett utskick internt inom myndigheten för att få nåt att rätta sig efter för tjänstemännen på "golvet"?

 

 

Jag har försökt  just detta.

 

På denna sidan : https://enoad.nvmc.uscg.gov finns en mailadress under Contact us.

 

Skriver man dit studsar mailen. Så dom har inte ordning på sin site.

 

/Hasse

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2018-04-20 på 22:53, hasse_A säger:

Vi har nu fått information av seglande vänner att med ett registreringsbevis från Transportstyrelsen går det inte att få ett s.k. "cruising permit".

Om inte Registreringsbeviset duger, hur är det med Nationalitetsbevis eller Certificate of Registry?

Det duger ju för ett handelsfartyg fast de ska ju inte ha en Cruising Permit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varför inte gå till källan?
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941162-om-skeppsmatning_sfs-1994-1162

 

Citat

Mätningsplikt

4 § Ett svenskt fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter och som inte har undantagits från registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) eller 4 § tredje stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar ska mätas.
 

Första stycket gäller inte fritidsfartyg som uteslutande används för fritidsändamål och som har en största skrovlängd som inte överstiger 24 meter.
 

Ett utländskt fartyg med en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter och för vilket avgifter i Sverige ska betalas efter dräktigheten ska mätas med avseende på bruttodräktigheten. Detta gäller dock inte om fartyget är försett med ett mätbrev eller en motsvarande handling utfärdat efter mätning i enlighet med reglerna i bilaga 1 till 1969 års skeppsmätningskonvention.

Förordning (2017:1332).
 

5 § Är det tveksamt om ett fartyg omfattas av 4 § får Transportstyrelsen pröva om det ska vara mätningspliktigt. För denna prövning ska fartygets ägare eller befälhavaren lämna styrelsen de uppgifter som behövs om fartyget. Förordning (2017:1332).
 

6 § Efter framställning av vederbörande statsmyndighet i ett annat land får Transportstyrelsen besluta om mätning här i landet av ett fartyg, som hör hemma i det främmande landet eller som vid ett svenskt varv byggs för en ägare i det främmande landet. Förordning (2008:1162).
 

7 § Om ägaren till ett fartyg eller befälhavaren vill låta mäta fartyget i något fall trots att fartyget inte är mätningspliktigt, är han berättigad till det.
 

8 § Transportstyrelsen får på begäran av ägaren till ett svenskt fartyg medge att fartyget mäts i utlandet av en svensk skeppsmätare. Styrelsen får också hos vederbörande statsmyndighet i ett annat land hemställa att ett svenskt fartyg eller ett fartyg som i det främmande landet byggs för en svensk ägare mäts genom denna myndighets försorg. Förordning (2008:1162).
 

9 § Om det är nödvändigt för beräkning av avgifter eller för något annat allmänt ändamål får Transportstyrelsen besluta om mätning även av fartyg som har undantagits från registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) eller 4 § tredje stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar. Detsamma gäller fartyg med en största längd under tolv meter eller en största bredd under fyra meter vars bruttodräktighet kan antas uppgå till 20 eller mera. Förordning (2017:1332).


Som så vanligt med lagar, förordningar eller föreskrifter finns det alltid om, och, men eller eller...

Jag antar att det är en fritidsbåt ni ska registrera dvs. det är i registret för båtar och inte fartyg den ska in? Särskilt eftersom det är det som står i det dokument du postat... Då är det den här som gäller:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1979377-om-registrering-av-batar_sfs-1979-377
Utifrån denna lag tolkar jag det som att det hänvisas till följande lag gällande vilken information som ska finnas enligt nedan:
 

Citat

3 § Registrering i fartygsregistrets båtdel sker under igenkänningssignal som avses i 1 kap. 8 § sjölagen (1994:1009). Lag (2001:379).

Alltså denna lag:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sjolag-19941009_sfs-1994-1009
 

Citat

Identifiering

6 § Ett skepp som förs in i fartygsregistrets skeppsdel ska ha ett namn. Namnet bestäms av ägaren. Ett namn som är ägnat att väcka anstöt får dock inte registreras.

Registermyndigheten får besluta att förelägga ägaren att inom en viss tid bestämma ett namn. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2017:1056).
 

7 § Ett svenskt fartyg skall ha en hemort i Sverige. Ägaren bestämmer hemorten.

Om en hemort inte har anmälts till registermyndigheten, anses fartygets hemort vara den ort i Sverige där ägaren har sitt hemvist, eller Stockholm, om han saknar hemvist här eller fartyget ägs av flera.
 

8 § Ett fartyg som förs in i fartygsregistrets skepps- eller båtdel skall ha en igenkänningssignal. För skepp utgörs denna av signalbokstäver samt för båtar av signalbokstäver och siffror. Beteckningen för ett fartygs identifiering skall såvitt möjligt stämma överens med igenkänningssignalen.
 

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om identifiering och får därvid bestämma om märkning av registrerade fartyg, deras båtar och redskap samt förbjuda att registrerat fartyg hålls i drift utan föreskriven märkning. Lag (2001:384).Förövrigt kan man ju låta bli de spydiga kommentarerna om man vill ha hjälp. Inte för att jag seglat jorden runt med det jag gör dag ut och dag in är att läsa och tolka lagar. Nu har jag aldrig tolkat dessa lagar någon gång, men jag verkar vara på rätt väg?

Vad är då en "igenkänningssignal". Ja, då går man till rikstermsbanken för att få den definition som domstolen skulle använda:
http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=189817

Här hänvisas följande dokument:
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS 2009_2k.pdf
Sidan 7:
 

Citat

identifierande bokstavsgrupp eller siffer- och bokstavsgrupp som tilldelas fartyg enligt 2 kap. 1 § förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering


Ok och den förordningen verkar fortfarande gälla:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1975929-med-vissa-bestammelser-om_sfs-1975-929

 

Citat

2 kap. Fartygs igenkänningssignal

1 § När fartyg registreras eller förses med tillfällig nationalitetsbeteckning, tilldelar Transportstyrelsen fartyget igenkänningssignal.
 

Statsägt fartyg tilldelas vid behov igenkänningssignal även om fartyget icke registreras. Sådan signal upptages i särskild förteckning som Transportstyrelsen för på lämpligt sätt. Förordning (2008:1224).
 

2 § Igenkänningssignal väljs ur de för identifiering av svenska fartyg internationellt reserverade serierna SAA-SMZ, 7SA-7SZ och 8SA-8SZ. Transportstyrelsen skall för detta ändamål samråda med Post- och telestyrelsen.
 

För skepp skall igenkänningssignalen bestå av en fyrställig bokstavsgrupp. För båt skall den bestå av en treställig bokstavsgrupp eller siffer- och bokstavsgrupp, åtföljd av fyra siffror av vilka den första skall vara 2 eller högre. Förordning (2008:1224).


Jag ser i ditt papper att du har SFC-3428. Ingår det i den refererade serien? Ingen aning, kanske? Men det verkar ju till synes vara rätt. Men något form av samråd med Post och telestyrelsen lär ju finnas i ärendet.

Så enligt svensk lag är begreppet IGENKÄNNINGSSIGNAL och inget annat. Så frågan handlar då egentligen om en översättning till engelska. Slår man det i ordbok får man "recognition signal" vilket säkert inte är rätt sätt. Jag antar att det finns motsvarande internationellt  och det är väl lämpligt att använda den engelska termen. 

EU verkar ju ha något:
https://en.wikipedia.org/wiki/Craft_Identification_Number

Utifrån din frågeställning om "official number" verkar det vara följande som är refererat:
https://en.wikipedia.org/wiki/Official_number
 

Citat

Official numbers are ship identifier numbers assigned to merchant ships by their country of registration. Each country developed its own official numbering system, some on a national and some on a port-by-port basis, and the formats have sometimes changed over time. As an internationally recognized ship identifier, national official numbers have been superseded by the IMO ship identification number, though flag states still use national systems, which also cover those vessels not subject to the IMO regulations.


Verkar inte finnas någon internationellt vedertagen engelsk term helt enkelt..

Så du har fått rätt nummer. Möjligen att översättningen inte passar just den termen USA vill använda för det men ja... Ändrar man till official number är det väl ingen som hindrar ett annat land från att gråta över det? EU använder ju ett annat uppenbarligen. Lite spännande att Sverige inte anpassat sig till EU på den här fronten än dock. Men hade det skett skulle de ju ha benämnt det "Craft Identification Number (CIN)" och då består ju samma problem..

Jag kan ju tycka att "call signal" är en mer rätt översättning av "igenkänningssignal" än om man översatt det till "official number", men men...

Edited by Azguz
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, Azguz säger:

Så enligt svensk lag är begreppet IGENKÄNNINGSSIGNAL och inget annat.

I dagligt tal Signalbokstäver. Detta är internationellt och är alltid samma som callsign. Märkligt att tjänstemän i USA inte godtar detta.

Hur det ser ut på Nationalitetsbeviset idag vet jag inte men Nationalitetsbeviset är ett av de viktigaste dokumenten att medföra. Detta står fö tydligt i läroböcker som "Handbok för långfärdsseglare".

 

Fö en föredömlig genomgång av Azguz. Även om han inte "närmat sig en hamn i en svenskflaggad båt i ngt annat land än Sverige". Ännu i alla fall ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan, bhemac säger:

I dagligt tal Signalbokstäver. Detta är internationellt och är alltid samma som callsign. Märkligt att tjänstemän i USA inte godtar detta.

Hur det ser ut på Nationalitetsbeviset idag vet jag inte men Nationalitetsbeviset är ett av de viktigaste dokumenten att medföra. Detta står fö tydligt i läroböcker som "Handbok för långfärdsseglare".

 

Fö en föredömlig genomgång av Azguz. Även om han inte "närmat sig en hamn i en svenskflaggad båt i ngt annat land än Sverige". Ännu i alla fall ;)


Ja, det verkar mest som om det är i USA de är kinkiga. Kanske den här infon på engelska kan hjälpa? 

Tack! har varit till Åland förvisso. Det räknas väl? :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Detta är väl mer kuriosa, men här kan man se hur tiderna förändras. Gick ut 1998 o kom tillbaka 2010.Var hemma ett par år under den här tiden.Hann besöka 37 länder( ett år i USA) o hade enbart kryssarklubbens gula regbevis med mej .Detta bevis gick ju ut efter ett par år , men ingen noterade detta under hela denna tid. På Maldiverna fick jag frågan om jag hade något dokument att uppvisa för min kompetens att hantera ett flytetyg som min Ohlson 35 .Visade då upp mitt körkort (klassat AB) Svarade att A betyder automobil och B står för boat. Detta var ok. (har skepparn men inget dokument med på resan). Men en stämpel var väldigt uppskattat här o där , med båt namn o konstuktion på.

Skickar med en hälsning jag ofta hörde runt världen : May you always have water under your keel!!

PS Känner Hasse o Pia sedan många år . DS

Geronimo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy