Jump to content
Thursday 19 September 2019
Sign in to follow this  
crabfish

Slutsats om båtolyckor och alkohol tas tillbaka

Recommended Posts

Ett hjärnspöke.

Tidigare varit för lagen då ja tycker man ska vara nykter men kollat lite och det verkar som lagen är galen.

Det fins ju för håken inget problem.

Haha, idioterna löste ett problem som inte fanns i verkligheten. Snacka om exorsism, driva ut onda andar som inte finns. haha

Sicken skit att lägga resurser på. Då har man för lite att göra. Lägg ner  o lägg ut.

 

Transportstyrelsen, går inte de på skattemedel? Då kan vi dra in dom precis som de dragit in färdtjänsten för farsan. De sa det inte behövdes, va faen då behöver vi inte tansportnissarna heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Beeblebronx

Hur mycket får man dricka när man framför sin Saga 27?

Finns det klara mätvärden, eller ska man kunna knyta en tamp på ett värdigt sätt?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mycket bra sammanfattning av ena delen av det som diskuteras, och jag håller med dig, det går inte att komma till en punkt där alla är överens i frågan gällande om intagande av små mängder alkohol utgör en fara för folk och egendom på sjön eller inte. Det finns inget säker statestik eller fakta presenterad hittills som kan visa åt ena eller andra hållet.

Personligen tycker jag att det är lite skillnad på vad för båt och situation vi pratar om, är det en lugn tur på öppet vatten i 6-15 knop i lugn sjö spelar nog inte ett par bira eller glas vin så avgörande roll för säkerheten, inte över vanligt sjövett i alla fall och det finns det ingen lag som säger att jag skall ha skaffat mig. Å andra sidan kräver en snabb tur i 20+ knop i trafikerad farled och/eller båtturer i hårt väder under tuffa förhållanden nog en helt nykter kapten vid rodret alla dagar.

Det andra som diskuteras är ju om det är nödvändigt att lagstifta om detta eller om det räckte med den lag som fanns tidigare. Här tycker jag det faktiskt är viktigare att komma fram till vad som är rätt, skall vi lägga den extra tid och kostnad på att säkerställa nykterheten på sjön som den nya lagen kräver eller skall vi återgå till det som var förut.

Alkohol är och förblir en problematisk fråga, en massa människor klarar att hantera den bra men en del gör det inte, och det ställer till massor av problem både för dem och för andra i alla möjliga situationer i samhället. Är lösningen att genom strängare lagstiftning minimera de tillfällen då man lagligen kan dricka eller gör de bara att de som kan kontrollera sig slutar och de som har problem ändå fortsätter, det vore intressant att veta.

Mvh Jocke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Slowrider. Jag hade inte tänktsvara på inlägg, men jag vill bara komma med ett litet men viktigt påpekande. Det märks med all tydlighet att få har satt sig in i lagen. Inget konstigt med det, den är ju oerhört komplex, därav mycket rättsosäker.Formellt. Det är ingen lag. Det är en sjöregel implementerad i en befintlig väl fungerande lag.Den markanta skillnaden är att denna sjöregel per automatik bestämmer valet av måltidsdryck för samtliga ombord som kan tänkas utföra (en i sjöregeln odefinierad) sjösäkerhetsmässig uppgift. Tidigare så var det det egna omdöme, ansvaret, som gällde, det är avhänt båtfolket utan grunder, och nu finns inga gränser längre i.om denna sjöregel för att införa liknande och fortsätta ny-kriminilasera oskyldiga i fler miljöer utan något annat stöd vi tycker, respektera min åsikt. (Hagwall, de små stegens absolutism). med denna sjöregel togs ett gigantisk kliv med ett än mer intolerant samhälle, som bekant, en världsunik lag/sjöregel, enormt resursslösande. Att lagen/sjöregeln därtill riktades medvetet mot helt fel båtar* har jag väldigt svårt att förstå att man kan stå bakom denna sjöregel av många orsaker, såvida man inte har en båt som inte faller under sjöregeln. *Båtfolkets vitbok beskriver detta och mycket mer därtill. Men få (som sagt) vill läsa något som kan ge dem insyn och bättre uppfattning i och om detta av någon för mig outgrundlig orsak. Det kan vara princip, åsikt, prestige (?) som gör att man räds läsa på vad som kan vara övermäktigt det man gett sig fanken på oavsett vad. Lite åt den drucknes envishet s.a.s. skämtsamt men att läsa en enda artikel som denna nedan så kommer man en liten bit på väg. Denna regel är världsunik. Inte undra på, för den väl insatte (som jag) Hälsar Ola http://www.alltom02promillepasjon.se/index.php/en-lag-utan-legitimitet-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och sedan när man läst vitboken (vilket jag har) och fortfarande är för lagen då var den övermäktig att förstå förmodligen..........:-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja lagen, regeln, förordningen, dekretet eller vad vi än kallar det hela är verkligen dålig, otydlig och i vissa avseenden obegriplig. Den behöver revideras så att det blir tydligt för både vanligt sjöfolk och polis/kbv vad som gäller.

 

På en punkt är dock lagen kristallklar, begriplig och lätt att efterleva. Det är den punkt som sätter gränsen till 0,2. Så just i det avseendet behövs ju ingen förändring. Men resten kan man gärna skriva om.

 

Eller hur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns tydliga mätvärden för grovt sjöfylleri (1,0 promille), men för den mildare graden finns inga tydliga värden. Det blir en bedömningssak över hur du uppträtt på sjön, dvs det faller i praktiken på hur de som grep dig uppfattade dig.

Märkligt nog tycker de som är emot 0,2-lagen och argumenterar för dess avskaffande inte att detta är rättsosäkert, vilket är ett av de kraftigaste argumenten man ju framför.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just så verkar SXK se på saken.

Klistrar in svar på ett mail jag skicka med frågan om SXK vill höja gränsen från nuvarande 0,2. SXK står alltså INTE bakom båtfolkets krav på höjd promillegräns.

Hej,

Tack för din fråga. Under senaste veckorna, senast i samband med båtmässan i Älvsjö, har frågan om den så kallade Sjöfyllerilagen från 2010 aktualiserats. När jag som ordförande i På Kryss nr 1 2013 nämnde att SXK skulle göra gemensam sak med övriga båtorganisationer och tillskriva ansvarig minister och begära att sjöfyllerilagen ses över”, gick jag tyvärr händelserna lite i förväg. I praktiken visade det sig nämligen att motiven till en gemensam aktion skiljde sig mellan båtorganisationerna, och när frågan om själva promillegränsen såg ut att ta  överhanden drog SXK sig ur den gemensamma aktionen.

SXK anser att problemet med sjöfyllerilagen är mer mångfacetterat, att de framträdande problemen handlar om den rättsosäkerhet lagen medför och att lagen nu efter några års tillämpning måste utvärderas. SXK kommer att agera efter den linjen och kommer inte lägga sig i någon debatt om promillegränsen.

Det är olyckligt att Båtfolket i  pressmeddelande framför synpunkter för andra organisationers räkning, men deras uttalanden kan SXK inte ta ansvar för.

Jag hoppas att det besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning

Anders Persson

Ordförande Svenska Kryssarklubben

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den åsikten kan man ju inte annat än resprektera SXK för, dvs en översyn och ett förtydligande av formuleringen i lagen kan vara på sin plats, och något SXK kanske borde jobba lite hårdare med att få ut så man vet var de står.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Arne!

Håller nog med om att du reagerat aningen för starkt på vissa inlägg men inte så att det i mina ögon kvalificerar dig som vulgärdebattör om du nu upfattade mig så. Därmed inte sagt att jag inte blivit lite småförbannad över din argumentation ibland, men vulgärdebattörerna här spelar i en annan division. 

Så till allt som jag inte håller med dig om.  Till att börja med menar jag att det finns en avsevärd skillnad på de krav som bör ställas på grad av alkoholpåverkan när det gäller att fram-föra biil repektive båt. Detta baserar jag på gedigensmiley erfarenhet av såväl effekten av alkohol på mig själv och andra dels baserat på den kunskap som finns om alkoholens effekter på såväl människokroppen som på samhället. Det finns massor av mätningar gjorda på alkoholens effekter på reaktionsförmåga och omdöme och dessa kunskaper låg till grund för införandet av 0,2 gränsen för bilkörning. Som jag uppfattar det sattes gränsen uifrån en minimiuppskattning av den nivå som kan öka riskerna vid bilkörning även vid tät trafik, höga hastigheter dåligt väglag etc. Vet inte hur dina erfanheter av båtkörning ser ut, men kan du ändå inte hålla med mig att de krav som båtkörande ställer på föraren är betydligt lägre än de som bilkörning ställer, framför allt när det gäller situationsbedömning och reaktionsförmåga.

När det gäller lagens normativa effekt tycker jag inte att man kan åberopa minskat drickande på skärgårdskrogarna. Ingen är väl så korkad att han kör berusad utanför en skärgårdskrog när KBV eller sjöpolis ligger och lurar med alkometern i högsta hugg. Man lär sig givetvis, precis som när det gäller fartkontroller i trafiken, var och när man kan vänta sig en kontroll. Jag har tillbringat största delen av min tid vid rodret-och den är lång- i skärgården norr om Väddö kanal och även kring Arholma, Lidö, Inre Hamnskär, Norrpada, Rödlöga  etc. och jag har nästan aldrig sett KBV eller sjöpolis, trots att båttrafiken är tät i området. Risken att åka fast i större delen av den skärgården måste vara minimal. Vad jag menade med lagens inverkan på normer var väl inte att någonskulle dricka och köra i protest, även om det kanske kunde låta så, utan snarare resonemanget Jag skiter fullständigt i den där idiotiska lagen och gör som jag alltid har gjort. Min uppfattning är alltså att lagar som upplevs som omotiverade och griniga leder till en generellt minskad tillro till rättssamhälle och respekt för gällande lagstiftning. 

Nej, jag tror inte att lagen beror på någon sorts konspiration från polisen och KBV enahanda för att få ökade anslag. Däremot tror jag att nykterhetslobbyn har ett inflytande på politiken. Andelen nykterister i riksdagen lär dessutom vara betydligt större än ute i samhället och nykterister brukar av något skäl ofta vara fanatiska. Men, framför allt, riksdagsmän sitter gott på sina välutvecklade sittverktyg och vill väldigt gärna fortsätta att sitta kvar vid köttgrytorna och detta gäller förstås även regeringar. Det gäller då att göra något som smeker allmänhetens fördomar. Den allmänhet som matas med braskande rubriker om alla fylleolyckor på sjön och som till större delen inte har en aning om sjölivet i verkligheten. Populism, alltså! Att sedan olika myndigheter spelar med är ju inte oväntat. Deras anslag står ju i proportion till hur duktigt de viftar på svansen. Särskilt framgångsrikt är det troligen när de kan tipsa husse om lämpliga kraftåtgärder. Synd bara att så många av dessa kraftåtgärder i form av lagar som uppfattas som idiotiska och omotiverade leder till ett ökande förakt för lag och ordning.

När det det sedan gäller statistiken håller jag med om att den är bristfällig och den som finns ofta läses som fan läser bibeln, både av anhängare och motståndare.

Mvh/Sea Maniac

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite oklart för mig om du med agera efter eget samvete menar att man ska ta ställning till lagens riktighet efter eget samvete eller om valet att lyda lagen eller inte ska ske efter eget samvete. 

Jag hållet i alla fall helt med dig oberoende av tolkning.

Mvh/Sea Maniac

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant. Vet någon om frågan varit uppe på årets båtriksdag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej SeaManiac

Vissa delar av ditt inlägg speglar faktiskt orsaken till att jag reagerar. Du skriver:

Andelen nykterister i riksdagen lär dessutom vara betydligt större än ute i samhället och nykterister brukar av något skäl ofta vara fanatiska.

Vad baserar du detta på? Jag har försökt lista ut hur stor andel av våra folkvalda som är just nykterister, men jag hittar inga uppgifter på ämnet för 2010. Det enda jag hittar är ett reportage om att det är nykterister i riksdagen. Nu påstår jag ingalunda att jag vet något på ämnet, men det lustiga är att det förefaller vara något rykte som spritt sig i båtsverige, för det finns väldigt många tyckare på ämnet inom båtvärlden (prova att googla får du se).

Länk till artikel om antalet nykterister i Riksdagen 2006

I artikeln ovan står att det är ca 5 st (1%) av våra ledamöter som är helnykterister. Så man kan snabbt dra slutsatsen att denna lilla procent måste vara väldigt starkt organiserade smiley

Det blir svårt att föra en konstruktiv debatt när Båtfolkets propagandamaskin sprider fakta som är antigen lögn, en väldigt konstig tolkning eller omöjlig att verifiera. Det är så dessa sanningar föds. Antalet nykterister i Riksdagen är bara ett av en massa exempel tyvärr. Detta föranleder mig att dra slutsatsen att Båtfolket är en rakt igenom oseriös organisation, som utöver lögner, feltolkningar och dylikt dessutom utger sig för att företräda andra organisationer som inte till fullo delar deras uppfattning.

Sen kan jag, som så många andra, instämma i att det finns rättssäkerhetsaspekter som skulle behöva förtydligas. Här är jag återigen beredd att ta en konstruktiv debatt. Men inte om Båtfolket hela tiden ska förstöra debatten med osanningar.

Gällande skillnaden mellan båt och bil vill jag anföra en helt ny tes i sammanhanget. Jag vill påstå följande.

Det går ej, utan att avgöra båtens beskaffenhet, faktorer i omgivning såsom väder och vind, att avgöra om det krävs mer eller mindre av en båtförare mot en bilförare.

Under ideala förhållanden, med gott omdöme, är det säkert betydligt lättare att framföra en båt än en bil.

Under extrema förhållanden, med full storm i höga hastigheter, ställs det nog högre krav.

Och nej, jag har inga bevis för ovanstående. Lika lite belägg som du har, endast baserat på erfarenhet, att det är enklare att köra båt. För vad du och jag tycker är väl egentligen ganska irrelevant, eller hur?

På ämnet polisen, KBV och deras tips på kraftåtgärder. Hmm, jag tror faktiskt att det i så fall hade varit lättare att begära anslag för att lösa våldsbrott etcistället för att lägga energi på detta om det nu inte var något problem. För som du säger, politikerna är beroende av att de återväljs. Och hade de fått välja mellan att lösa våldsbrott eller att lösa ett problem som inte finns, då måste det väl vara lättare att begära anslag för att öka antalet uppklarade brott på land?

Avslutningsvis, på ämnet normer. Men det är ju så normer ändras? Att man ändrar lagar, människor blir först irriterade, sedan när de tvingas anpassa sitt beteende (pga att de inte vill riskera att åka fast) inser de att det faktiskt fungerar bra ändå, och sedan, några år senare, anser många som tidigare var motståndare att det nog inte var så dumt ändå.

Normändringen är ett faktum.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En förklaring först. Jag har skrivit att jag är medlem i detta Båtfolk som provocerar dig så. Med detta menar jag att jag vid 2012 års båtmässa skänkte ett par hundra till kampanjfonden och skrev på en protestlista. Jag är alltså inte medlem i någon styrelse och har inte heller varit med och tagit fram deras material. Jag kan visst hålla med om att deras information ibland är lite yvig, men så måste det nog vara om man skall nå fram till politiker. Man måste alltså tala till dem på deras eget språk. En objektiv, strikt intellektuell samtalston, fri från demagogi är nog att kasta pärlor för svinen. Jag skänkte alltså pengar för att jag ville att de skulle påverka till en översyn av lagen, både när det gäller 0,2-gränsen och rätssäkerhetsaspekten. Ändamålet helgar medlen.

Så en liten pudel. Riksdagens nykterhetsgrupp organiserade på 50-talet av 40 % av riksdagsmännen och jag har tyvärr inte uppdaterat mina kunskaper. Enligt uppgift utgör Riksdagens nykterhetsgrupp numer 5% av riksdagsmännen. Hur många icke organiserade som finns är svårt att få uppgift om.  Vi ska gå på offensiv och se till att växa i år. Flera ledamöter är nykterister, men har inte gått med i som medlemmar i gruppen. Trots allt tror jag att med det engagemang (läs fanatism) som präglar dessa helnykterister kan de ha ett ganska stort infytande.

Vad beträffar din tes har du rätt i att ingen av oss vet, men jag återkommer till mitt resonemang om att 0,2 gränsen för bilar sattes med kunskaper om alkoholens inverkan på reaktionsförmåga, varseblivning och omdöme för att uppnå en riskminimering i alla de situationer som kan uppstå i modern, tät och snabb trafik. Utan att veta är jag fullständigt övertygad om att kraven på föraren vid framförande av båt är betydligt lägre i de flesta tänkbara situationer. De extrema situationer du nämner är så sällsynta att de saknar relevans.Full storm i höga hastigheter är nog en ovanlig kombination, särskilt när det gäller fritidsåkare som är ute efter en skön stund i skärgården. Att basera lagar och förordningar bara på sådant vi verkligen vet är inte möjligt i praktiken. Däremot är hög sannolikhet och sunt förnuft en ganska bra utgångspunkt.

Vad normerna beträffar var ju faktiskt min point att risken för upptäckt är i de flesta fall mycket liten. Dessutom lär man sig säkert, precis som med fartkontroller i trafiken, hur man skall undvika upptäckt. Om KBV/sjöpolis skulle ha ett heltäckande kontrollansvar skulle nog inga anslag vara tillräckliga. Det är just detta som gör att 0,2 lagen aldrig kommer att bli en accepterad norm och därmed har den en negativ effekt på repekten för lag och ordning.

När det gäller anlsag är min tes att olika myndigheter har lärt sig hur man skall vifta på svansen för politikerna genom att komma med olika tips som kan användas som underlag  för populistiska utspel. Detta behöver inte inte nödvändigtvis leda till ökade anslag här och nu, men myndigheten kan förvänta sig en välvillig behandling i framtiden. Dessutom slipper myndigheten i bästa fall att uppmärksammas på krav som de inte lyckas möta, t.ex. att minmera antalet båt- och motorstölder. De bekämpar ju så framgångsrikt båtfylleriet.I scratch your back and you scratch mine.

Mvh/Sea Maniac

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående 5% organiserade nykterister i riksdagen, kanske fler... det känns väl rimligt om man ska utgå ifrån att man representerar folket. Hittade följande siffror på SCB´s hemsida, som iofs har några år på nacken men det lär väl ligga lika idag med någon procents avvikelse..?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy