Jump to content
Wednesday 12 August 2020
Sign in to follow this  
Flipper_510_HT

Marin VHF eller jaktradio på sjön?

Recommended Posts

Är det någon som har programmerat sin jaktradio med dom marina kanalerna?

 

Att den går att programmera vet jag, men finns det några andra tekniska orsaker till att inte använda jaktradion på sjön? Är det några funktioner i dom marina modellerna som inte finns i jaktradion?

 

För övrigt har ju dom flesta jaktradio redan idag två marina kanaler, L1-L2.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det intrésanta blir väl vilken uteffekt en jaktradio kan sända med kontra vhf.

Share this post


Link to post
Share on other sites


Det jag vet är att det på min VHF finns möjlighet att programmera in jaktkanaler.

Finns möjligheten så vet jag inte vad det skulle vara för nackdel. Funktionsmässigt får jag känslan av att de är rätt så lika, största hotet på sjön är la vatten i elektroniken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har jaktradion mjlighet att köra duplextrafik? Det tror inte jag men det är ett måste för att kunna använda vid sjöräddningsuppdrag och användning på trafikkanaler över Stockholm Radio. Likaså tror jag inte en jaktradio är specad för den trafikselektiviteten som marina VHF-trafiken kräver, så mitt råd är att köpa en MARIN VHF som är godkänd. Det är ju inte en leksak utan en livräddande apparat som inte ska jämföras med tidigare PR-radio.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Först, det är inte tillåtet. En VHF för marina kanaler skall vara godkänd för detta. Om jaktradion har möjlighet till \duplextrafik\ beror nog på vilken apparat man tar. Utan den möjligheten går det inte att kommunicera med basstationer på land. Sjöräddning avhandlas på kanalerna 16 eller 67 vilka är simplexkanaler. Sedan kom det ett skjojigt uttryck \är specad för den trafikselektiviteten som marina VHF-trafiken kräver\ undrar vad som menas med detta. Jag förstår inte iallafall trots mångårig erfarenhet som radioamatör

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uteffekten är 5W, samma som marin VHF.

 

Med duplex menar du då semi-duplex, eller kör man full duplex på marin VHF? Semi-duplex går att köra, i alla fall enl. programmerings-verktyget, men jag har inte testat.

 

Jag förstår inte heller vad som menas med den trafikselektiviteten som marina VHF-trafiken kräver? Jag googlade, men fick 0 träffar.

 

Naturligtvis tänkte jag godkänna den före användning. \Wink\

 

Senast ändrad av Flipper_510_HT | 17 februari 2008 | 22:56

Share this post


Link to post
Share on other sites

All användning av radiosändare regleras i lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389 när det gäller straff (§14) är den glasklar. Till böter eller fängelse i högst 6 månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet använder radiosändare utan tillstånd där sådant tillstånd krävs enligt denna lag eller använder radiosändare i strid med ett tillståndsvillkor Om en jaktradio programmeras om är det i strid med ett ett tillståndsvillkor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förlåt en liten anektot.


 
När biltelefonen var ny skulle vi åka genom Tyskland. Gränspolisen stoppade oss och pekade på den lite kortare antennen på taket.
 
Har ni tillstånd för radiosändare?
 
Nej det är en telefon svarade jag.
 
Har ni tillstånd för RADIOSÄNDARE frågade polisen.
 
DET ÄR EN TELEFON svarade jag. Han vägrade att släppa in oss i landet då vi inte hade något tillstånd för radiosändare med oss. Det hade vi aldrig fått av Lurverket.
 
Följden blev att vi fick plocka bort telefonluren och han förvarade den i sin lilla vaktkur tills vi kom tillbaka. Vi hade inte tänkt ta samma väg tillbaka men vi hade inget annat val. Om man inte ändrat reglerna skulle den stackars gränspolisen i dagens mobiltäta samhälle behövt en lite större vaktkur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu var ju min fråga om det finns några tekniska hinder för att använda jaktradion till havs, vilket det inte verkar göra. Ingen har ju i alla fall kunna påvisa något hinder.

 

 

Om en jaktradio programmeras om är det i strid med ett ett tillståndsvillkor.

I strid med vilket tillståndsvillkor?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites


Det här tillståndsvillkoret ur Lag (1993:599) om radiokommunikation

kanske går att tillämpa:

2. radiosändaren, tillsammans med avsedd radiomottagare, är så beskaffad i tekniskt hänseende att den uppfyller rimliga krav på en effektiv frekvensanvändning och på möjligheten att verka i en miljö som den är avsedd för, 
 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:599

 

Senast ändrad av Sirba | 29 februari 2008 | 19:45

Share this post


Link to post
Share on other sites


Hej!

 

Skit i alla experter här som hänvisar till förbud som verkar minst sagt tveksamma. Jag tycker att du gör helt rätt i att undersöka möjligheten. En jaktradio är nog avsedd att tåla en viss mängd fukt eftersom det inte direkt är helt torrt ute i våra skogar. Om det inte är helt lokala oväder så verkar det regna en hel del nuförtiden. Kolla med tillverkarens respresentant eller affären där du köpte radion. Jag tror att de har bättre koll på läget!

 

Lycka till!

Mats

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svar från Gunnar

Tillståndsvillkoren för jakt-, lantbruk- och skogsradio är reglerad i Post&telestyrelsens föreskrift PTSFS 2007:4 i kap 7 3 §.

4 kanaler får användas, 155,425 och 155,475 MHz får inte användas till sjöss.

kanalerna 155,525 och 155,500 MHz är VHF kanalerna L1 och L2.

En utrustning som en tillverkare provat och deklarerat och satt på ett CE märke får inte ändras genom någon form av programmering.  Detta finns reglerat i EUs terminaldirektiv, som Sverige antog 2000. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Föreskriften du hänvisar till beskriver inga tillståndsvillkor, tvärtom anger den undantag från tillståndsplikten för bl.a. jaktradio. Naturligtvis får en kommunikationsradio programmeras om med dom kanaler användaren vill använda (med tillstånd i förekommande fall), det görs av återförsäljaren.

 

Jag ser att användandet av L1-L2 under jakt har ändrats. Tidigare fick dessa inte användas i närhet till farvatten, för att inte störa maritim trafik. Nu verkar det som att dessa får användas till sjöss, då inget undantag anges(?).

 

 

Ang. fukttålighet m.m. så uppfyller min radio MIL-SDT 810. Vad det innebär vet jag inte, jag har inte läst standarden, men den är säkert tillräcklig för att använda radion till sjöss. Uppfyller billiga marin VHF, t.ex. Cobra, den standarden?

 

 

Senast ändrad av Flipper_510_HT | 01 mars 2008 | 11:33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förbjudet eller inte !
I min Icom Prohunt så har jag låtit programera in jaktkanalerna samt samtliga 55 internationella kanaler.
Märk att dom 2 nya jaktkanalerna 3 och 4 är samma frekvenser som L1 och L2.
Jag har min jaktradio som komplement till min fasta VHF i  båten och det fungerar utmärkt.
Tekniska nackdelar är att användarmässigt så är det lite svårare att byta kanal då man måste växla mellan radions olika banker.
En annan sak är att beakta är att det inte finns någon knapp för dirktinställning av nöd- och anropskanalen 16.
Meg högeffekt och skogsantennen på har jag riktigt hysad räckvidd.  
Så fungerar det gör det!
 
/B 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det står ordagrant i föreskriften undantag från tillståndsplikten gäller med följande villkor  155,425, 155,475, 155,525 och 155,500 MHz uteffekt 5 W. I en annan föreskrift

hänvisas till de tekniska krav som skall uppfyllas för CE deklaration.

 

Jag vet inte vad du menar med tillstånd i förekommande fall. Din jaktradio är deklarerad för dessa 4 kanaler enligt de tekniska kraven, dessa fyra kanaler får inte utökas vid sändning. Standarden för CE deklaration för VHF är mer komplex eftersom det är ett säkerhetsystem . Om du skall söka tillstånd som VHF apparat skall den vara deklared enligt VHF standarden, en kostnad som du själv måste stå för. Det är enklare att köpa en bärbar VHF! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om jag skulle vara åklagare skulle jag överväga att åtala dig för brott mot lagen 2000:121

§ 4 första stycket. Du har tagit i bruk en utrustning som inte uppfyller kraven på VHF standarden.

Share this post


Link to post
Share on other sites


Ja ja ?
Ni amtörsändare vill ju göra allt så märkvärdigt. Det är väl viktigare att man använder sin utrustning på ett ansvarsfullt sätt än att leta i paragraferna.
Dessutom i en nödsituation får man använda vilken attans utrustning som helst bara man gör sig hörd.
Så tagga ner lite Gunnar.
 
/B

 

Senast ändrad av Bosse | 02 mars 2008 | 17:22

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Bosse! Du har bekräftat det jag trodde. \Smile\

 

Du råkar inte ha tillgång till den ICF-fil som användes vid programmeringen av din radio?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fungerar utmärkt!

Jag har låtit programera min ICOM jaktradio med de marina kanalerna. Gjorde detta samtidigt som jag lade till 2 jaktkanaler på min marina ICOM, handapparat.

 

//Niklas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant diskussion! Har själv en Icom-M71 handburwen VHF som komplement i båtarna. Den lovades ha två jaktkanaler också. Men jag har aldrig klurat ut vilka kanaler som är jaktkanakler. Kan det vara Li och L2 som någon skrev motsvarade kanal 3 o 4 a:s jaktkanaler?

För övrigt vill jag be Henrik och göteborgaren som gapar om förbud och straff att dra åt h............. Ni borde ägna er åt något meningsfullare. T ex krossa rutorna på alla som trotsar tiden för  tomgångskörning eller påminn bönderna om att inte sprida Round up eller sänk några torsktrålare!

Hälsn Freddie

  

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller VHF. Har eller fick en ny UNIDEN Polaris häromdagen. Troligtvis från USA. Är det skillnad på Radiobandet där och här (systemen?).

Bara tuta å köra eller ?

Ps. Svara bara om du vet. Inte antar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var har du fått det ifrån ???

Vänd istället på frågan kan man använda samma radio som man använder till sjöss på land tex som jakt radio. JA DET KAN MAN OCH DET ÄR LAGLIGT.

Min handburna ICOM har tex L1 och L2 som standard och kan programeras så att jag får in övriga jaktkanaler. Nu är det så att L1 och L2 numera är jaktkanaler också.

Så det går utmärkt att använda samma apparat på land och till sjöss !!

Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

JA, USA har en annan kanalplan. Jag har för mig att det finns totalt  fyra olika kanalplaner i världen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var några frågor där. Fått JA från en kompis som jobbar med rep. av komradio m.m. och skulle bygga om den men kunden hörde inte av sig. Apparaten inlämnad som ny 2006. Kompisen har glömt vad det var han skulle bygga om i den. 

Mer vet jag inte om den.

UNIDEN Polaris Gogglade jag på och fick lite napp. Men inte på FCC ID: AMWUT888 Inte på det där under IC: 513C-UT888V

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den fungerar bra här. Det som inte finns är L1 och L2 vilket är svenska kanaler.  Sen har USA modellerna ett antal av sina lokala kanaler framför allt väder kanaler. Men alla internationella kanaler är samma här och där så det är inga problem att använda en USA modell här i sverige och inte någon annanstans heller.

Per

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy