Jump to content
Saturday 24 February 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

2024-02-21 vid 14:08 skrev Peter_K:

"Rimlighetsavvägning 7 §

Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder."

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K2

 

Att skrapa bort gammal hormonstörande färg får nog anses som en rimlig åtgärd, speciellt när man haft över 20 år på sig. Hade det istället varit att t ex byta ut hela skrovet på en båt hade du haft större chans att vinna ett sådant mål. 

Hej,

Det gäller ju båtar också som har privatimporterats och byt ägare under åren tills nu, där man inte haft koll på bottenfärgen, inte bara "haft 20 år på sig" 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minuter sedan skrev Thorberg:

Hej,

Det gäller ju båtar också som har privatimporterats och byt ägare under åren tills nu, där man inte haft koll på bottenfärgen, inte bara "haft 20 år på sig" 

Eftersom reglerna gäller i hela EU så - jo, så länge vi pratar import inom EU och länder som antagit AFS-förordningen. Såklart inte nya ägaren, men så är det ju oavsett och alltid, och det är därför bra att läsa på lagar och regler ibland, och kolla upp vad det är för skick på båten man köper. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

I Article 11 (på sid 11) i konventionen står under rubriken "Inspections of Ships and Detection of Violations" att

 

"A ship to which this Convention applies may, in any port, shipyard, or offshore terminal of a Party, be inspected by officers authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention." 

 

Länk till konventionen
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf 

 

Jag vet inte vad du vill ha sagt med detta? Paragrafen du citerar ger stater som skrivit under konventionen rätt att inspektera fartyg oavsett vad ägaren tycker om saken, och inspektörerna ska då vara utsedda av myndigheterna. Det finns inget i konventionen som säger att man inte får undersöka fartyg på andra sätt, om det är dit du försöker komma?

 

Jag vet faktiskt helt ärligt inte om det finns någon möjlighet i svensk lag vägra en XRF-mätning. Skrapprov skulle man kunna hävda är åverkan eller kanske egenmäktigt förfarande, men en XRF-mätning skadar ju ingenting på båten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Mätförrättare inom båtklubbar är inte "officers authorized by that Party" eller "bemyndigade av parten" . Alltså bemyndigade av EU eller av svenska staten genom statlig myndighet eller genom delegering från sådan.   

 

Utkast sid 20.pdf 980 kB · 2 downloads

Är det någon som någonsin påstått det? Det är vad jag vet bara du som verkar tolka det som att dessa mätförrättare påstår sig representera staten. Ingen annan har väl någonsin påstått det?

 

Återigen är du ute och jagar väderkvarnar och tolkar saker verklighetsfrånvänt!

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...