Jump to content
Sunday 21 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

5 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Ser inte något otydligt i detta. Det står "... under 400 tons bruttodräktighet som har en längd på 24 meter eller däröver ..."

Man måste läsa HELA stycket, inte bara delar av det 🤣

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 minuter sedan skrev Peter_K:

Man måste läsa HELA stycket, inte bara delar av det 🤣

Vilken del är det som du menar bör uppmärksammas?

 

Fartyg längre än 24 meter eller tyngre än 400 ton tillhör inte vår grupp av båtägare.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Fartyg längre än 24 meter eller tyngre än 400 ton tillhör inte vår grupp av båtägare.

Det är riktigt. Bra där. 
Vad står det mer då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Peter_K:

Det är riktigt. Bra där. 
Vad står det mer då?

Du är oöverträffad som energitjuv. Men det visste jag sedan förr. 😎

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Du är oöverträffad som energitjuv. Men det visste jag sedan förr. 😎

Vad bra för dig, du är så himla duktig och vet så väldigt mycket 😊

 

Så, står det att AFS-förordningen bara gäller för båtar över 25 meter eller inte i det jag klippte in från AFS-förordningen?

 

Finns det något som anger att båten skall provtas på ett visst vis/system om den är kortare än 24 meter i det jag klippte in eller inte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Så, står det att AFS-förordningen bara gäller för båtar över 25 meter eller inte i det jag klippte in från AFS-förordningen?

 

Finns det något som anger att båten skall provtas på ett visst vis/system om den är kortare än 24 meter i det jag klippte in eller inte?


Det står att AFS-förordningen bara gäller för båtar över 24 meter. 

 

Något som framgår tydligare när man beaktar det som står i Artikel 6 i förslaget till AFS-förordning, nämligen  
"För fartyg under 24 meters längd, dvs. i första hand fritids- och fiskebåtar, finns det inga särskilda besiktnings- eller certifieringsbestämmelser. Sådana fartyg utgör en särskild grupp som i huvudsak framförs inom gemenskapen. Hela den gruppen omfattas av direktiv 76/769/EEG, med ändringar."  (understrykning tillagd)

 

Det står ingenting om provtagning i AFS-förordningen. Därmed gäller vad som står om provtagning i bilagor integrerade i AFS-konventionen. 

 

I förslaget till AFS-förordning står "Det bör särskilt påpekas att kommissionen i förordningen inte vill upprepa AFS-konventionen, som handlar om mycket mer än bara ett förbud mot tennorganiska föreningar."

 

I konventionen står "Bilagorna utgör en integrerande del av konventionen. Såvida inte annat uttryckligen anges, är en hänvisning till konventionen samtidigt en hänvisning till dess bilagor."

 

Det står om provtagning och mätning i bilagor till konventionen.
https://www.imorules.com/MEPCRES_356.78_ANN.html 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14983-2021-INIT/en/pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Mellgard:

Det står att AFS-förordningen bara gäller för båtar över 24 meter. 

Nej, det gör det inte. Ingenstans, faktiskt. 
Hur är det med läskunnigheten?
Läs under Artikel 3. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Peter_K:

Nej, det gör det inte. Ingenstans, faktiskt. 
Hur är det med läskunnigheten?
Läs under Artikel 3. 

 

Inget fel på läskunnigheten här. Men hur har du det med läsförståelse? 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 

7 timmar sedan skrev Peter_K:
7 timmar sedan skrev Mellgard:

Det står att AFS-förordningen bara gäller för båtar över 24 meter. 

Nej, det gör det inte. Ingenstans, faktiskt. 
Hur är det med läskunnigheten?
Läs under Artikel 3.

  

7 timmar sedan skrev Mellgard:

Inget fel på läskunnigheten här. Men hur har du det med läsförståelse? 😄

 

 

Artikel 3

Räckvidd

1. Denna förordning skall tillämpas på
a) fartyg som för en medlemsstats flagg,
b) fartyg som inte för en medlemsstats flagg men som framförs under
en medlemsstats myndighet, och
c) fartyg som anlöper en medlemsstats hamn eller offshoreterminal men
som inte omfattas av a eller b.
2. Denna förordning skall inte tillämpas på örlogsfartyg, militära
hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs och drivs av staten och som för
närvarande endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.

 

Punkt 1 innebär vad jag kan se alla fartyg utom möjligen piratfartyg som seglar på världshaven utan att någonsin besöka en hamn.

 

Om man anstränger sig skulle man kanske möjligen kunna få in en fritidsbåt i Pkt. 1, en fritidsbåt som bara används i naturhamnar. Då måste man anstränga sig oerhört mycket.

 

Om fritidsbåtar och andra fartyg kortare än 24 m skulle vara undantagna från att omfattas av förordningen skulle detta ha framgått under Pkt. 2, men så är det inte.

 

Oavsett vad man sedan tycker att efterföljande text betyder och visar så upphävs inte Artikel 3 hur mycket man än vill att det ska vara så.

Edited by Mackey
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Inget fel på läskunnigheten här. Men hur har du det med läsförståelse? 😄

Tack, alldeles utmärkt 😊

Hur är den själv..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grundläggande för AFS-förordningen och konventionen är att de enbart är inriktade på att ge möjlighet förhindra främmande fartyg att sprida TBT här och inom övriga EU. 

 

Ett enskilt land eller sammanslutning av länder har fortsatt rätt att använda TBT-färg "hemma".

 

FN saknar bestämmanderätt över ett enskilt lands miljöpolitik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minuter sedan skrev Mellgard:

Grundläggande för AFS-förordningen och konventionen är att de enbart är inriktade på att ge möjlighet förhindra främmande fartyg att sprida TBT här och inom övriga EU. 

 

Ett enskilt land eller sammanslutning av länder har fortsatt rätt att använda TBT-färg "hemma".

 

FN saknar bestämmanderätt över ett enskilt lands miljöpolitik.

Oj, trodde inte det fanns någon ny infallsvinkel lör dig att komma med, nu blev jag överraskad på fler än ett sätt.

 

3 nya påståenden, varav 2 är felaktiga......inte så pjåkig start på dagen🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att AFS-förordningen ska tillämpas på fartyg som för en medlemsstats flagg betyder inte att den omfattar våra små fritidsbåtar. 

Eller vad säger Boanjohan? För han har kunskaper bakom sin arrogans.  

 

Platsen i aktern på en yacht är reserverad för en sak:
Fänriken (den nationella flaggan för det land under vilket båten är registrerad). Detta är den viktigaste flaggan, som säger mest om båten och besättningen. Detta beror på att fartyg har nationaliteten i den stat vars flagg de flyger under (denna rätt beviljas av staten tillsammans med utfärdandet av relevanta dokument). Fartyg är då föremål för den statens exklusiva jurisdiktion på öppet hav (vilket naturligtvis resulterar i ett antal intressanta situationer). Observera att på kustnära hav gäller även lagen i den stat vars vatten du passerar för fartyget
.   (understrykningar mina)
https://www.yachting.com/sv-se/news/what-flags-to-fly-where-to-put-them-on-your-boat 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mackey:

Artikel 3

Räckvidd

1. Denna förordning skall tillämpas på
a) fartyg som för en medlemsstats flagg,
b) fartyg som inte för en medlemsstats flagg men som framförs under
en medlemsstats myndighet, och
c) fartyg som anlöper en medlemsstats hamn eller offshoreterminal men
som inte omfattas av a eller b.

Skrivningen under a) är en felaktig svensk översättning av 

a) ships entitled to fly the flag of a Party,

 

Skrivningen under b) är en felaktig svensk översättning av 
(b) ships not entitled to fly the flag of a Party, but which operate under the authority of a Party; and

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veterligen har inget annat land vidtagit åtgärder mot ägare till äldre fritidsbåtar på vilkas båtar det finns övermålade rester av TBT efter laglig påmålning utförd före 1989. 

 

Bilaga Polisanmälan visar hur en oskyldig båtägare i Västerås drabbats.Polisanmälan.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Boanjohan:

Oj, trodde inte det fanns någon ny infallsvinkel lör dig att komma med, nu blev jag överraskad på fler än ett sätt.

 

3 nya påståenden, varav 2 är felaktiga......inte så pjåkig start på dagen🙂

Ser du fortfarande felaktigheter om jag ändrar till  

 

Grundläggande för AFS-konventionen är dess inriktning på att förhindra fartyg från ett land att sprida TBT i ett annat land.  

 

Ett enskilt land utanför EU har fortsatt rätt att använda TBT-färg "hemma".

 

FN saknar jurisdiktion över enskilda länders miljöpolitik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Bilaga Polisanmälan visar hur en oskyldig båtägare i Västerås drabbats.

Ursäkta, men är det där verkligen en "polisanmälan"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev s841:

Ursäkta, men är det där verkligen en "polisanmälan"?

Det är ett ogrundat hot om polisanmälan och därmed sannolikt tjänstefel. Åklagare skulle lagt ned.

 

För det finns ingen lag eller förordning som gör sjösättning av båt med "överskridet gränsvärde" otillåten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Skrivningen under a) är en felaktig svensk översättning av 

a) ships entitled to fly the flag of a Party,

 

Skrivningen under b) är en felaktig svensk översättning av 
(b) ships not entitled to fly the flag of a Party, but which operate under the authority of a Party; and

 

3 timmar sedan skrev Mellgard:

Ser du fortfarande felaktigheter om jag ändrar till  

 

Grundläggande för AFS-konventionen är dess inriktning på att förhindra fartyg från ett land att sprida TBT i ett annat land.  

 

Ett enskilt land utanför EU har fortsatt rätt att använda TBT-färg "hemma".

Suck, det blir bara värre och värre......jag blir faktiskt på riktigt rädd. 

 

Jag förstår att du verkligen tror på att du har rätt och att alla andra (myndighet,  personer på myndighet som varit med och förhandlat fram både konventionen och förordningen, regering, EU, de delar av rättsväsendet som du involverat etc) har fel. 

 

Det är något ingen annan uppenbarligen kan ändra på, så det är ju helt meningslöst att fortsätta skriva här. 

 

Jag ger upp ........igen (och hoppas innerligt att jag kan låta bli att svara mer i denna tråd).

 

/Klart slut

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

 

Jag ger upp ........igen (och hoppas innerligt att jag kan låta bli att svara mer i denna tråd).

 

Jag ger inte upp!

 

Strax e-postar jag en ny inlaga till Högsta förvaltningsdomstolen. I vilken jag beaktat synpunkter från Boanjohan. 😎

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Det är ett ogrundat hot om polisanmälan och därmed sannolikt tjänstefel. Åklagare skulle lagt ned.

Du kanske skulle be någon läsa texten du refererade till och be dem förklara för dig vad som står där. Blir så pinsamt för dig annars (ursäkta min irriterade ton, men jag vill bara hjälpa). Passa på att fråga om vad "tjänstefel" betyder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev s841:

Du kanske skulle be någon läsa texten du refererade till och be dem förklara för dig vad som står där. Blir så pinsamt för dig annars (ursäkta min irriterade ton, men jag vill bara hjälpa). Passa på att fråga om vad "tjänstefel" betyder.

Tack för erbjudandet om en hjälp som denna gång inte behövs.

 

Det misstänkta tjänstefelet har jag redovisat i detalj i en skrivelse från 27 maj, ställd till en kammaråklagare i Norrköping.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Mellgard:

Veterligen har inget annat land vidtagit åtgärder mot ägare till äldre fritidsbåtar på vilkas båtar det finns övermålade rester av TBT efter laglig påmålning utförd före 1989. 

 

Bilaga Polisanmälan visar hur en oskyldig båtägare i Västerås drabbats.Polisanmälan.pdf

Det där kommer inte kommunen långt med om båtägaren hade målat botten med DOKUMENTERAT fungerande spärrfärg.

Svaret från Transportstyrelsen saknar informationen om att spärrfärg är ett alternativ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Mellgard said:

Att AFS-förordningen ska tillämpas på fartyg som för en medlemsstats flagg betyder inte att den omfattar våra små fritidsbåtar. 

Eller vad säger Boanjohan? För han har kunskaper bakom sin arrogans.  

 

Platsen i aktern på en yacht är reserverad för en sak:
Fänriken (den nationella flaggan för det land under vilket båten är registrerad). Detta är den viktigaste flaggan, som säger mest om båten och besättningen. Detta beror på att fartyg har nationaliteten i den stat vars flagg de flyger under (denna rätt beviljas av staten tillsammans med utfärdandet av relevanta dokument). Fartyg är då föremål för den statens exklusiva jurisdiktion på öppet hav (vilket naturligtvis resulterar i ett antal intressanta situationer). Observera att på kustnära hav gäller även lagen i den stat vars vatten du passerar för fartyget
.   (understrykningar mina)
https://www.yachting.com/sv-se/news/what-flags-to-fly-where-to-put-them-on-your-boat 

Jag skulle hellre titta på sjölagens 1 kap. 1 paragraf:

"Ett fartyg skall anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg, om det till mer än hälften ägs av svenska medborgare eller svenska juridiska personer."

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Tack för erbjudandet om en hjälp som denna gång inte behövs.

Åh, jag ber, men det var inget erbjudande om tolkhjälp från min sida. Sisyfosarbetet överlåter jag med varm hand åt någon mer tålmodig. Försöker bara i all välmening, men misstänker att det är bortkastad tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
25 minuter sedan skrev Abbe2:

Jag skulle hellre titta på sjölagens 1 kap. 1 paragraf:

"Ett fartyg skall anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg, om det till mer än hälften ägs av svenska medborgare eller svenska juridiska personer."

Tack, det köper jag.

 

Det där var för övrigt endast ett osäkert sidospår och utan egentlig betydelse.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nedanstående är från nyss insänd skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen  

 

Har blivit uppmärksammad på att det i Sjölagen står att "Ett fartyg skall anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg, om det till mer än hälften ägs av svenska medborgare eller svenska juridiska personer."

 

Därmed kan domstolen nog bortse från delar av det som står under Grund 1 i skrivelse insänd 2024-06-13. 

 

Det väsentliga i resningsärendet är att MEPC.104(49) från 2003 visar att det enligt den bilagan till AFS-konventionen så är konventionen, och därmed väl även AFS-förordningen, efterlevd om det i prov från yttersta färglagret finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. 

 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.104(49).pdf

 

Föreläggande och regeringsbeslut är grundade på att även förekomst av tennorganiska föreningar som TBT i underliggande färglager skulle vara otillåten. 

 

MEPC.104(49) visar hur formuleringen i Artikel 5 (2) i AFS-förordningen "fungerar som biocider i antifoulingsystem" ska tolkas.

 

Det är aktiv biocid som är otillåten. Övermålad biocid hålls inte för att vara aktiv om färglagret med TBT-biocid är övermålat så att det i prov från yttersta färglagret finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. 

 

Min båt blev bottenmålad med konventionell TBT-fri bottenfärg 3 maj 2023. Ett färglager som tillsammans med samtliga övriga färglager blev avlägsnat genom blästring 7 juni 2023. 

 

Som kuriosa kan nämnas att blästringen blev genomförd den dagen på grund av krav från styrelsen i Grödinge båtklubb. Transportstyrelsen hade förlängt fristen för att efterkomma föreläggandet till 30 juni 2023. 

 

Föreläggandet hade jag inte behövt efterkomma om ägarskapet av båten blivit överfört till någon annan och eventuellt närstående  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låt os för ett ögonblick spåra ur från de juridiska resonemangen och se på problemet ur ett rent tekniskt perspektiv.

När den här historien började hade Mellagards båt ett eller flera lager TBT-färg som under årens lopp blivit övermålade med självpolerande bottenfärg. Den självpolerande färgen ansåg Mellgard vara tillräcklig som spärr för att förhindra TBT-läckage. Eftersom det inte gick att bevisa rent tekniskt att självpolerande färg kapslar in TBT så vinner man inga rättsprocesser i det fallet.

 

Låt oss leka med tanken att man vill använda en därtill avsedd spärrfärg för att kapsla in sin TBT-färg. Att måla spärrfärgen ovanpå den självpolerande färgen kommer inte att lyckas. Den fortsätter sönderfalla även under täckfärgen och alltsamman flagnar av innan en säsong har gått. (Har själv testat att måla på självpolerande färg med olika färgtyper och det lyckas inte)  Man måste alltså slipa, blästra eller skrapa bort färglagren som sitter på TBT-färgen. Det blir en delikat process där det gäller att slipa precis tillräckligt djupt för att få bort lagren med självpolerande färg men inte under några omständigheter påverka TB-färgen. 

 

Lyckas man med ovanstående process, målar botten med spärrfärg och sedan godkänd bottenfärg på det finns fortfarande risken att man i något skede får en skada i färglagren. Tex. en lätt grundstötning resulterar lätt i att man seglar omkring med TBT-färgen blottlagd.

 

Om man likväl måste slipa bort flera färglager för att spärrfärgen skall fästa kan man väl slipa ner TBT-färgen också? En blästring och deponi kostar lika mycket vilken väg man än väljer. Jag tycker helt enkelit inte att det är värt besväret att joxa med spärrfärg när man kan göra det enda rätta med samma arbetsinsats.
Ännu mindre värt är det att använda skattemedel och samhällsresurser på att processa om det när TBT-färgen ändå har varit förbjuden i decennier. De flesta båtägare har förmodligen renslipat sina båtbottnar och bytt färgsystem också för decennier sedan.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Faderullan:

" Den fortsätter sönderfalla även under täckfärgen och alltsamman flagnar av innan en säsong har gått. (Har själv testat att måla på självpolerande färg med olika färgtyper och det lyckas inte)  Man måste alltså slipa, blästra eller skrapa bort färglagren som sitter på TBT-färgen....

Det låter inte övertygande. Spärrfärg är av hård typ. Tänk epoxi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Mellgard:

Det låter inte övertygande. Spärrfärg är av hård typ. Tänk epoxi. 

Kan inte tänka mig att någon skulle stryka epoxi ovanpå självpolerande färg och förvänta sig att det skulle funka.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...