Jump to content
Wednesday 17 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

2024-06-07 vid 06:17 skrev Mellgard:

Hur har båtunionen och kommunala miljöinspektörer lyckats inbilla styrelser i båtklubbar att de är ansvariga för bottenfärg på klubbmedlemmars privatägda båtar?

Peter_K och Mackey försöker förvirra om juridiskt ansvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Peter_K och Mackey försöker förvirra om juridiskt ansvar.

Nej. Du verkar ha missförstått hela biten med juridisk ansvar, vilket kanske är förklaringen till att du förlorar dina processer gång på gång. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
22 minuter sedan skrev Peter_K:

Nej. Du verkar ha missförstått hela biten med juridisk ansvar, vilket kanske är förklaringen till att du förlorar dina processer gång på gång. 

Jag sitter nöjd om regeringsbeslutet blir upphävt och ansvariga blir åtalade. 

 

Intressant att svenskar med utbildning kan vara så korkade att de tror att en internationell konvention som berör redare till fartyg i internationell trafik skulle kunna innehålla öppning för sanktioner grundat på indikation om att fartyg för 30 år sedan blivit bottenmålade med då tillåten bottenfärg.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag sitter nöjd om regeringsbeslutet blir upphävt och ansvariga blir åtalade. 

 

Intressant att svenskar med utbildning kan vara så korkade att de tror att en internationell konvention som berör redare till fartyg i internationell trafik skulle kunna innehålla öppning för sanktioner grundat på indikation om att fartyg för 30 år sedan blivit bottenmålade med då tillåten bottenfärg.

 

Matteus 7:3 stämmer bra på den kommentaren.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad jag förstår finns inget som hindrar att man utfärdar en lag eller förordning med innebörden att det på svenska fritidsbåtar inte ska vara tillåtet med mer än i genomsnitt 100 mikrogram tenn per kvadratcentimeter båtbottenyta.

 

Dock bedrägligt att hävda att AFS-förordningen ger stöd för att kräva färgborttagning vid överskott av tenn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Peter_K och Mackey försöker förvirra om juridiskt ansvar.

Nej. Du verkar ha missförstått hela biten med juridisk ansvar, vilket kanske är förklaringen till att du förlorar dina processer gång på gång. 

Jag tror att Mellis har svårt att se att det är två frågeställningar eller ev. flera.

 

Verksamhetsutövaren enligt Miljöbalken kan vara båtklubben (vilket är troligast), den enskilde (vilket är minst troligt) eller båda (inte särskilt troligt).

Det finns säkert redan utrett vem som anses vara verksamhetsutövare när en båtklubb bedriver verksamhet på någon annans mark och det finns säkert även rättsfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Jag sitter nöjd om regeringsbeslutet blir upphävt och ansvariga blir åtalade. 

Det har vi alla förstått. 

Jag blir nöjd om någon lägger ett par miljoner kronor i min brevlåda. Om vi alla delar fria fantasier och orealistiska drömmar. 
:-) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Vad jag förstår finns inget som hindrar att man utfärdar en lag eller förordning med innebörden att det på svenska fritidsbåtar inte ska vara tillåtet med mer än i genomsnitt 100 mikrogram tenn per kvadratcentimeter båtbottenyta.

Då är det ytterligare en sak du förstått fel. 
Ett enskilt land får ha STRÄNGARE miljölagstiftning, men inte generösare än en EU-förordning. 
 

2 timmar sedan skrev Mellgard:

Dock bedrägligt att hävda att AFS-förordningen ger stöd för att kräva färgborttagning vid överskott av tenn.

Det är en väg att gå. 
Det andra är ”godkänd spärr”. 
Om vi pratar TBT, och inte tenn. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev Peter_K:

Då är det ytterligare en sak du förstått fel. 
Ett enskilt land får ha STRÄNGARE miljölagstiftning, men inte generösare än en EU-förordning. 
 

Det är en väg att gå. 
Det andra är ”godkänd spärr”. 
Om vi pratar TBT, och inte tenn. 

Ett enskilt EU-land får INTE ha nationella regler som går emot EU- förordningar, varken hårdare eller mjukare, de är 100 % tvingande. Det handlar om den fria rörligheten, alla skall behandlas lika oavsett vilket land man åker eller flyttar till. Annat gäller för EU-direktiv.

Edited by Thorberg
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Thorberg:

Ett enskilt EU-land får INTE ha nationella regler som går emot EU- förordningar, varken hårdare eller mjukare, de är 100 % tvingande. Det handlar om den fria rörligheten, alla skall behandlas lika oavsett vilket land man åker eller flyttar till. Annat gäller för EU-direktiv.

Se där - tänk vad man lär sig. 
Jag har bara läst vad KemI skriver här om nationella förbud mot vissa ämnen, men det kanske inte är tillämpbart på organiska tennföreningar?

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/regler-som-endast-galler-i-sverige/nationella-begransningar-och-forbud

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Peter_K:

Se där - tänk vad man lär sig. 
Jag har bara läst vad KemI skriver här om nationella förbud mot vissa ämnen, men det kanske inte är tillämpbart på organiska tennföreningar?

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/regler-som-endast-galler-i-sverige/nationella-begransningar-och-forbud

 

Förstår inte hur du kopplar det till EU-förordning ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Thorberg:

Förstår inte hur du kopplar det till EU-förordning ?

 

Jag har - kanske felktigt - läst det som att man kan ha egna nationella förbud mot vissa kemikalier, eftersom det är vad länken handlar om. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du får Googla lite i ämnet

"EU-förordning".

Klart du kan ha egna nationella förbud, så länge det inte är beslutade som en förordning inom EU.

Bryter man mot en EU förordning är det ett brott som EU-domstolen har att handa. "Mellis" borde tjafsa med EU-domstolen, inte med svenska myndigheter.

 

Förordningar är rättsakter som definieras i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De har allmän giltighet, är bindande till alla delar och direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Thorberg:

"Mellis" borde tjafsa med EU-domstolen, inte med svenska myndigheter.

Ge honom nu inga idéer, fast det är ju redan för sent. 🥶

 

Apropå EU!

Det är val till EU-parlamentet idag så gör din röst hörd.

Om du vill stötta Ukraina så mycket som möjligt finns några tips här.

https://cornucopia.se/2024/06/glom-inte-att-rosta-for-ukraina/

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här är några länkar jag tror kan vara nyttiga, har inte läst dem.

 

Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Ansvar och finansiering

https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p43.pdf

 

Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:757960/FULLTEXT01.pdf

 

Efterbehandlingsansvar En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6500/978-91-620-6501-0.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-06-09 vid 08:37 skrev Thorberg:

Klart du kan ha egna nationella förbud, så länge det inte är beslutade som en förordning inom EU.

Bryter man mot en EU förordning är det ett brott som EU-domstolen har att handa. "Mellis" borde tjafsa med EU-domstolen, inte med svenska myndigheter.

Oavsätt rätt eller fel kring nationella regler så säger AFS-förordningen att TBT skall vara inspärrad med godkänd spärr. Mellgard har redan prövat rättsligt om självpolerande färg som han själv anser vara en sådan spärr verkligen är det och förlorat om jag minns rätt, dvs det är ej relevant eller aktuell för hans ärende. Om han inte vill förlora eller få avslag igen, såklart. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Oavsätt rätt eller fel kring nationella regler så säger AFS-förordningen att TBT skall vara inspärrad med godkänd spärr. Mellgard har redan prövat rättsligt om självpolerande färg som han själv anser vara en sådan spärr verkligen är det och förlorat om jag minns rätt, dvs det är ej relevant eller aktuell för hans ärende. Om han inte vill förlora eller få avslag igen, såklart. 

Yes, det är helt rätt.

Det skall vara en av färgtillverkaren dokumenterad fungerande spärrfärg. Som i all marknadsföring, är det den som släpper produkten på marknaden som har ansvar för claims, produktpåståenden.

Egen "killgissning", att "vilken-färg-som-helst" skulle funka, räcker inte

2 timmar sedan skrev Peter_K:

Oavsätt rätt eller fel kring nationella regler så säger AFS-förordningen att TBT skall vara inspärrad med godkänd spärr. Mellgard har redan prövat rättsligt om självpolerande färg som han själv anser vara en sådan spärr verkligen är det och förlorat om jag minns rätt, dvs det är ej relevant eller aktuell för hans ärende. Om han inte vill förlora eller få avslag igen, såklart. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Thorberg:

Det skall vara en av färgtillverkaren dokumenterad fungerande spärrfärg. Som i all marknadsföring, är det den som släpper produkten på marknaden som har ansvar för claims, produktpåståenden.

Egen "killgissning", att "vilken-färg-som-helst" skulle funka, räcker inte

 

Finns det konsensus på forumet om att påmålning med den enligt producenten AkzoNobel dokumenterat fungerande spärrfärgen Primocon ska vara ett godtagbart alternativ till borttagning av övermålade TBT-rester?

 

"Primocon förhindrar läckage utav TBT (tributyltenn) från en underliggande bottenfärg vid en skikt tjocklek på 80µm (minst 2 skikt med rulle). Vi har undersökt läckage utav TBT ur från en självpolerade bottenfärg (Superyacht 900) som övermålats med Primocon (applicerad enligt rekommendation) och konstaterat att TBT läckaget förhindrats.

https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20180307.pdf    

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Funderar på att i resningsärendet i Högsta förvaltningsdomstolen inleda med följande 

 

"Rättsväsendet synes ha misslyckats i de bägge av regeringen prövade föreläggandena från Transportstyrelsen.

 

Hur kunde regeringskansliet och myndigheten transportstyrelsen tro att en FN-konvention (AFS-konvention) och dess implementering (AFS-förordning), vilka berör ägare till fartyg i internationell sjöfart, skulle kunna innehålla öppning för sanktion mot ägare till mindre fritidsbåt, sanktion enbart grundad på indikation om att båt för mer än 30 år sedan blivit bottenmålad med då tillåten bottenfärg?

 

I skälen för regeringens beslut står 
"Enligt 7 kap.4 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg får Transportstyrelsen, om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift för att förebygga eller begränsa förorening, meddela föreläggande att bristerna ska avhjälpas. Enligt artikel 5(2) i AFS-förordningen får fartyg från och med den 1 januari 2008 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet."  

 

Länkar nedan

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0782  (AFS-förordning) 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:262E:0492:0510:SV:PDF  (förslag till AFS-förordning) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf  (AFS-konvention: engelsk text)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sjosakerhet_GQ03109d2/html/  (AFS-konvention: svensk och engelsk text finns i bilaga 11 till propositionen)  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14990-2021-INIT/en/pdf  (centrala bilagor till AFS-konvention och AFS-förordning)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31989L0677  (länk till direktiv 76/769/EEG) 

 

AFS-förordningen utgör implementering inom EU av AFS-konventionen. 

 

Konventionen och till konventionen tillhörande bilagor berör endast ägare till fartyg i internationell sjöfart. De är inte tillämpliga för fritidsbåtar av mindre storlek. Vilket framgår av att det i AFS-förordningen står 

 

(21) För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG.

 

I förslaget till AFS-förordning (EU-förordning) står   

 

(Artikel 6) För fartyg under 24 meters längd, dvs. i första hand fritids- och fiskebåtar, finns det inga särskilda besiktnings- eller certifieringsbestämmelser. Sådana fartyg utgör en särskild grupp som i huvudsak framförs inom gemenskapen. Hela den gruppen omfattas av direktiv 76/769/EEG, med ändringar.

 

För båtar under 25 meters längd infördes i Sverige restriktioner för organiska tennföreningar i båtbottenfärger redan 1 januari 1989 genom förordning KIFS 1988:3, och detta oberoende av direktiv 76/769/EEG som är av senare datum.  

 

I nämnda KIFS 1988:3 från kemikalieinspektionens författningssamling står bland annat att

 

Antifoulingprodukter som innehåller en organisk tennförening
1. får inte användas för bottenmålning av båtar vars skrov har en största längd understigande 25 meter
3. får inte marknadsföras, saluhållas eller överlåtas för sådana ändamål som enligt dessa föreskrifter är otillåtna. 
4. får inte saluhållas eller överlåtas i mindre förpackning än 20 liter

 

Se bilaga KIFS.  

 

Länder som Frankrike och Storbritannien hade tidigare än Sverige infört förbud mot användning av bottenfärger för mindre båtar innehållande den tennorganiska föreningen TBT (tributyltenn). Se tabell på sid 143 i länk 
https://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/05/issue-22-part-13.pdf   


 

KIFS.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Finns det konsensus på forumet om att påmålning med den enligt producenten AkzoNobel dokumenterat fungerande spärrfärgen Primocon ska vara ett godtagbart alternativ till borttagning av övermålade TBT-rester?

 

"Primocon förhindrar läckage utav TBT (tributyltenn) från en underliggande bottenfärg vid en skikt tjocklek på 80µm (minst 2 skikt med rulle). Vi har undersökt läckage utav TBT ur från en självpolerade bottenfärg (Superyacht 900) som övermålats med Primocon (applicerad enligt rekommendation) och konstaterat att TBT läckaget förhindrats.

https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20180307.pdf    

 

Enligt lagen, ja. Hade du valt den vägen hade du haft en god chans att vinna ett rättsmål, vilket du fick förklarat för dig upprepade gånger här, men istället valde du en egen väg. 

Sedan kan t ex din båtklubb ha andra regler som du behöver följa som medlem. I de reglerna kan man t ex ha valt ett totalförbud mot TBT. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minuter sedan skrev Peter_K:

Enligt lagen, ja. Hade du valt den vägen hade du haft en god chans att vinna ett rättsmål, vilket du fick förklarat för dig upprepade gånger här, men istället valde du en egen väg. 

Sedan kan t ex din båtklubb ha andra regler som du behöver följa som medlem. I de reglerna kan man t ex ha valt ett totalförbud mot TBT. 

Att "lagen" inte är tillämplig för fritidsbåtar kortare än 25 meter har jag förklarat ovan.

 

Båtklubbens styrelse hade regler om totalförbud från 2019. Regler som kanske blev fastställda av årsmöte några år senare.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Se bilaga Regering-1

 

I föreläggande från 2021-02-06 stod 

Inledningsvis kan Transportstyrelsen konstatera att detta ärende prövas i enlighet med bestämmelser i LÅFF. Således beaktas inte vad Ingemar Mellgard har anfört  om rimlighetsavägning enligt miljöbalken.

 

Eftersom ärendet gäller misstänkt spridning av miljöskadligt ämne är miljöbalken självfallet tillämplig. Men eventuellt tillsammans med annan lag eller förordning.  

 

I överlämnade av överklagan från 2021-03-05 stod

Även mindre fartyg, inklusive fritidsbåtar, omfattas av AFS-förordningens tillämpningsområde, vilket framgår av artikel 3 AFS-förordningen.

 

Men i artikel 3 i AFS-förordningen står endast att 

 

1. Denna förordning skall tillämpas på

a) fartyg som för en medlemsstats flagg,

b) fartyg som inte för en medlemsstats flagg men som framförs under en medlemsstats myndighet, och

c) fartyg som anlöper en medlemsstats hamn eller offshoreterminal men som inte omfattas av a eller b.

 

Man har inte beaktat skrivningarna   

 

(21) För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG. (AFS-förordningen)

 

(artikel 6) För fartyg under 24 meters längd, dvs. i första hand fritids- och fiskebåtar, finns det inga särskilda besiktnings- eller certifieringsbestämmelser. Sådana fartyg utgör en särskild grupp som i huvudsak framförs inom gemenskapen. Hela den gruppen omfattas av direktiv 76/769/EEG, med ändringar. (förslag till AFS-förordning)

 

Transportstyrelsens agerande medförde att jag undanhölls prövning under miljöbalkens rimlighetsavvägning.  

 

Veterligen har inget annat land vidtagit åtgärder mot fritidsbåtar på vilka det finns övermålade rester av TBT.

 

PS. Undrar vad det är som Boanjohan finner roande i föregående inlägg.

 

Regering-1.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Att "lagen" inte är tillämplig för fritidsbåtar kortare än 25 meter har jag förklarat ovan.

 

Att du uppenbarligen är analfabet .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Att du uppenbarligen är analfabet .....

Nja, min verksamhet med att försöka visa att ägare till äldre båtar blivit manipulerade upplever jag som meningsfull.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Mellgard:

Att "lagen" inte är tillämplig för fritidsbåtar kortare än 25 meter har jag förklarat ovan.

Fast det stämmer inte med hur det ser ut i verkligheten eftersom du konsekvent rör ihop krav på undersökning, certifiering och intyg med att du skulle visa att din båt var fri från TBT. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Mellgard:

Nja, min verksamhet med att försöka visa att ägare till äldre båtar blivit manipulerade upplever jag som meningsfull.

Syftade inte på din verksamhet, utan på ditt fortsatta påstående att "lagen" (vilket jag tolkar som AFS-förordningen) inte gäller fritids fartyg kortare än 25 meter. Det är direkt felaktigt och det vet du också, så sluta ljuga!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Boanjohan:

Syftade inte på din verksamhet, utan på ditt fortsatta påstående att "lagen" (vilket jag tolkar som AFS-förordningen) inte gäller fritids fartyg kortare än 25 meter. Det är direkt felaktigt och det vet du också, så sluta ljuga!

 

Det vet jag inte. Men jag accepterade det länge. För jag uppfattade det som meningslöst att framhärda efter första regeringsbeslutet.

 

Om AFS-förordningen gäller för fritids fartyg kortare än 25 meter så gäller väl även AFS-konventionens regelverk för kontroll av efterlevnad genom provtagning och mätning för sådana fritids fartyg. 

 

Håller du med om det?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

 

Om AFS-förordningen gäller för fritids fartyg kortare än 25 meter så gäller väl även AFS-konventionens regelverk för kontroll av efterlevnad genom provtagning och mätning för sådana fritids fartyg. 

 

Håller du med om det?

 

 

Det besvarade jag 28 februari (sid 4 i denna tråd.

 

Jag förstår du är ute och fiskar om det du kallar MEPC-metoden och om det besvarade jag dig 3 april (sid 7 i denna tråd) och 21 maj (sid 11 i denna tråd).


Jag har sagt det förr, lycka till med ditt korståg. Glöm inte att långa texter med mycket länkar, mycket citerad lagtext och många bilagor är nyckeln till framgång. Bara du först kan lyckas övertyga rättsväsende om att AFS-förordningen inte gäller för fritidsfartyg under 24 meter!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Om AFS-förordningen gäller för fritids fartyg kortare än 25 meter så gäller väl även AFS-konventionens regelverk för kontroll av efterlevnad genom provtagning och mätning för sådana fritids fartyg. 

 

Håller du med om det?

Vad av de här två punkerna ur AFS-förordningen tycker du är otydligt..?

IMG_3977.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Peter_K:

Vad av de här två punkerna ur AFS-förordningen tycker du är otydligt..?

IMG_3977.jpeg

 

Ser inte något otydligt i detta. Det står "... under 400 tons bruttodräktighet som har en längd på 24 meter eller däröver ..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...