Jump to content
Tuesday 16 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

Posted (edited)
31 minuter sedan skrev excel319:

 Något måste det kosta att få jävlas.

I likhet med ansvariga på Transportstyrelsen jävlades båtklubbens styrelse med fel person.

 

I bilaga Information finns grundläggande fakta.

 

 

Information.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev Mellgard:

I likhet med ansvariga på Transportstyrelsen jävlades båtklubbens styrelse med fel person.

 

I bilaga Information finns grundläggande fakta.

 

 

Information.pdf 1 MB · 0 downloads

Det känns som om det är rätt person de, enligt dig, jävlas med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minuter sedan skrev excel319:

Det känns som om det är rätt person de, enligt dig, jävlas med.

Varför skulle de som läser i tråden vara intresserade av vad signaturen exel319 känner?

 

Fakta har tyngd. Inte känslor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minuter sedan skrev Mellgard:

Varför skulle de som läser i tråden vara intresserade av vad signaturen exel319 känner?

 

Fakta har tyngd. Inte känslor.

Fakta är bra, men hittills har det inte gått så bra, eller. Men det är klart, det beror på vem som läser och tolkar fakta.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Av transportstyrelsens webbplats framgår att man kände till Resolution MEPC.195(61). 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/  

 

Men den avgörande MEPC.356(78) eller föregående MEPC.104(49) är ingenstans nämnd av myndigheten. 
 
Det fastslås i nämnda avgörande beslut att AFS-konventionen är efterlevd om det i prov från yttersta färglagret finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. Då anses det inte finnas tennorganiska föreningar som fungerar som biocid. 

 

Sådant mätresultat visar att man för närvarande inte använder TBT-bottenfärg som påväxthindrande medel på fartyget. 

 

Transportstyrelsens och Svenska Båtunionens hänvisning till AFS-konventionens implementering inom EU som stöd för att kräva färgborttagning från fritidsbåtar håller inte.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timmar sedan skrev Mellgard:

Varför skulle de som läser i tråden vara intresserade av vad signaturen exel319 känner?

 

Fakta har tyngd. Inte känslor.

Jag är intresserad av vad @excel319 känner, alltid intressant att känna till vad andra tycker, tänker, känner om olika frågor som rör båtliv. Det är därför jag även läser din tråd (även om jag försöker låta bli att vara aktiv numera) för dina inlägg handlar bara om tyckande och känslor, även om du själv tror att det handlar om fakta.

 

Fakta har tyngd......men bara i rätt sammanhang och rätt plats.

Lösryckt fakta tagna ur sitt sammanhange eller fakta som gäller andra områden än det saken gäller har ingen tyngd.

Allt ditt hänvisande till den metod du kallar "MEPC-metoden" är fakta som faller under den sistnämnda kategorin.

Du hittar något, tar det ur sitt sammanhang och tillämpningsområde och lägger fram det som bevis i ditt sammanhang och ditt tillämpningsområde eftersom du tycker att du har rätt och eftersom du tycker det är fel att formuleringen i förordningen som säger att det inte får förekomma TBT i skrovets antifoulingsystem tolkas av myndigheter som att det inte får förekomma TBT i antifoulingfärgen på din båt......det är alltså bara tyckande och känslor du själv för fram.

 

Så tillbaka till din fråga, varför skulle de som läser i tråden vara intresserade av vad signaturen exel319 känner? Kanske av samma anledning som varför någon som läser tråden skulle vara intresserade av vad du känner, för det är vad ditt bidrag och start av tråden handlar om, vad du känner.......den handlar inte om fakta. Och vi verkar vara rätt få som läser den.....!

 

 

 

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
51 minuter sedan skrev Boanjohan:

... eftersom du tycker det är fel att formuleringen i förordningen som säger att det inte får förekomma TBT i skrovets antifoulingsystem tolkas av myndigheter som att det inte får förekomma TBT i antifoulingfärgen på din båt......det är alltså bara tyckande och känslor du själv för fram.

 

Jag ser inget fel i AFS-förordningens artikel 5 

"Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”

 

Men formuleringen kan tolkas som att förbudet endast skulle gälla sådana tennorganiska föreningar som kan ha biocid effekt. 

 

Det framgår av MEPC.104(49) hur "fungerar som biocider" ska tolkas.

 

Vid alltför liten mängd tenn i yttersta lagret bottenfärg kan det inte finnas tennorganiska föreningar som fungerar som biocider.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Båtunionen skriver i sitt miljöprogram att man verkar för att 
"Så kallade spärrfärger inte används då de leder till att TBT och andra giftiga ämnen blir kvar på båtbotten vilket kan innebära problem vid framtida hantering/skrotning."

 

Har mailat Stena Recycling (info@stenarecycling.com) 25 april enligt nedan och frågat om TBT vid båtskrotning. Men trots påminnelse inte fått svar. 


Båtskrotning

Har fått nedanstående kursiverad information från Båtskroten Sverige AB.

 

Våra båtar skrotas på Stena Recyclingars anläggningar och det är dom som i sin tur tar hand om allt material.

När båtar mottages och vägs på en av Stenas fragmenteringsanläggningar, går de igenom en hammarkvarn för att brytas ner. Efter detta följer sorteringsutrustning som separerar järn, koppar och aluminium för metallåtervinning. En organisk fraktion separeras också, huvudsakligen innehållande glasfiberförstärkt plast, och den förbereds för energiutvinning.

 

Båtskroten Sverige AB uppger att man vid inlämning till skrotning ska uppge om båten innehåller visst miljöfarligt avfall (kryssrutor). Kryssruta för båtbottenfärg saknas. Se slutet i länk.
https://batskroten.se/skrota-din-bat/ 

 

Förmodar att båtskrov inlämnade till Stena Recycling inte behöver vara sanerade från tennorganiska föreningar som TBT. Är det korrekt uppfattat av mig?

 

Jag ser för min del inga problem med att lägga delar av båtbottnar med rester av TBT i deponi. TBT är väsentligen olösligt i vatten samt binder till sediment (jord) och bryts ned av mikroorganismer i jord.  

 

Vad sker hos Stena Recycling med rester av glasfiberförstärkt plast? Det är kanske problematiskt att bränna upp i ugn för energiåtervinning? Glasfiber kommer att smälta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Vad sker hos Stena Recycling med rester av glasfiberförstärkt plast? Det är kanske problematiskt att bränna upp i ugn för energiåtervinning? Glasfiber kommer att smälta.

Glasfiber går som regel på deponi, dvs det kan inte återvinnas. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
42 minuter sedan skrev Peter_K:

Glasfiber går som regel på deponi, dvs det kan inte återvinnas. 

Utifrån vad man läst (utan att ha nördat ner sig i ämnet) så pågår mycket forskning på området.

Själva glasfibern går rent tekniskt att återvinna, men det finns väl inget kostnadseffektivt sätt att göra det på (dvs separera från plasten) än så länge. Samma med kompositen glasfiberarmerad plast.
En form för "återbruk" är väl det som ligger närmast i framtiden tolkar jag det som, där man t.ex maler eller klipper ner det i mindre bitar och använder i andra applikationer.

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Boanjohan:

En form för "återbruk" är väl det som ligger närmast i framtiden tolkar jag det som, där man t.ex maler eller klipper ner det i mindre bitar och använder i andra applikationer.

Instämmer, men än så länge är vi inte där riktigt än, tyvärr. I alla fall inte i större skala. 

Share this post


Link to post
Share on other sites


Läsare som inte är inloggade medlemmar i forumet kan inte läsa text i bilagor. Återger i det följande det som stod i min bilaga Information.  


Oklart om TBT

 

Från 2016 fanns följande stycke text på Transportstyrelsens webbplats. 


”TBT-färger får inte förekomma på båtskrov


Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.


Förbudet framgår av artikel 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen.”


Texten togs bort någon gång mellan september 2021 och mars 2023. Men utan förklaring eller ursäkt. Kanske togs texten bort därför att den inte är förenlig med att Sverige sedan länge ratificerat AFS-konventionen och dess implementering genom AFS-förordningen. Men en del miljöförvaltningar och båtklubbarnas organisation Svenska Båtunionen citerar fortfarande texten eller använder den som stöd.  Det kan man se genom att googla "får inte alls förekomma på skroven"'


I texten hänvisas till artikel 5 i AFS-förordningen i vilken det står "Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet."  (fetstil min)


Det finns bindande internationella riktlinjer för kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen. Riktlinjer som för tennorganiska föreningar som TBT varit oförändrade sedan 2003. 


Kontentan av riktlinjerna är att prov för mätning endast ska tas från yttersta skiktet bottenfärg. Samt att ingen särskild spärrfärg behövs. Det är tillräckligt att övermåla med färg som inte innehåller TBT. 

 

Om det i skrapprov från yttersta skiktet bottenfärg finns mindre än 2,5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg hålls konventionen för att vara efterlevd. Då anses det inte finnas tennorganiska föreningar som fungerar som biocider. 


För bekräftelse se sid 7-8 i nu gällande riktlinjer som enkelt kan hittas genom att söka på MEPC.356(78). Länken till dem är annars https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Biofouling pages/Resolution MEPC.356(78).pdf 


"Compliance with Annex 1 to the Convention is assumed if the anti-fouling system contains organotin at a level which does not provide a biocidal effect. In practice organotin compounds should not be present above 2,500 mg organotin  (measured as Sn) per kg of dry paint."

 

"This method has been designed such that sealers should not be affected, and any underlying anti-fouling agent (or primer) is not taken up in the sampling procedure"

 

"The sampling device is constructed in a way that only the upper layer of paint is removed, thereby it should leave any underlying paint (sealer, primer, etc.) intact."

 

AFS-förordningen är en EU-förordning och ska som sådan tillämpas lika inom EU.  
Men i Sverige som enda land pressas båtägare till att avlägsna all bottenfärg om XRF-mätning visar förekomst av mer än ett gram tenn per kvadratmeter (= 100 µg/cm2) mätt på samtliga lager bottenfärg.


 I en rapport från våren 2023 med titeln ”Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar” står "Det föreslagna riktvärdet för XRF-mätning av tenn på >100 µg/cm2 är framtaget för att indikera om tennorganiska föreningar finns i den aktuella mätpunkten." https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf


På sid 5 i rapporten omnämns att AFS-konventionen omfattar kontroll av efterlevnad. Men det nämns inte att konventionen är efterlevd om det i skrapprov från yttersta skiktet bottenfärg finns mindre än 2,5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. 


Kraven på borttagning av bottenfärg drabbar svenska båtägare som råkat medverka till att inte sprida TBT till omgivningen från sina äldre båtar. Detta genom att båtbottnarna blivit övermålade med TBT-fri bottenfärg innan TBT förbrukats samt att man avstått från arbete på båtbottnarna genom annat än målning med ny bottenfärg. 


Jag har försökt få rättsligt prövat genom överklagningsbart föreläggande från miljöförvaltning huruvida det är rimligt att ålägga båtägare att avlägsna all bottenfärg grundat på indikation om kvarvarande övermålade rester av TBT-färg efter laglig påmålning under 1980-talet eller tidigare. TBT-färg för fritidsbåtar fick försäljningsförbud 1989 i Sverige och andra länder. 


Fick i stället förelägganden från Transportstyrelsen vilka enbart kunde överklagas till regeringen.

 

Transportstyrelsen hävdade att ärendena skulle prövas enligt bestämmelserna i Lag om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) och att miljöbalken inte skulle beaktas. Därmed skulle ingen hänsyn tas till innebörden av miljöbalkens 2 kap. 7 § att "kostnader för skyddsåtgärder ska vägas mot den nytta de medför". 


Regeringsbeslut från både föregående och nuvarande regering gick mig emot.    

 

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat det senaste regeringsbeslutet men hade inga invändningar mot beslutet. 

 

Riktlinjerna för kontroll av efterlevnad blev inte kända för mig förrän jag sett rapporten från Chalmers. Har ansökt om resning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-05-20 vid 13:09 skrev Mellgard:

De drygt 30 tkr som i praktiken båtklubben tvingade mig betala till firman som utförde blästringen hade jag haft bättre användning för.

Plus vitet du ordnade åt dig själv. 
När skall det vara betalt..? 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag informerade Transportstyrelsen redan i januari 2020 om brister i deras information om TBT.

 

Men utan synbart resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Har föreslagit att Högsta förvaltningsdomstolen ska bevilja resning (målnummer ...) samt upphäva senaste regeringsbeslut. 

 

Några grunder är att

1. Jag har förvägrats prövning under miljöbalken, specifikt rimlighetsavvägning.  
2. XRF-mätning på samtliga färglager ger inte besked om förekomst av färglager som spärrar mot utläckning av tennorganiska föreningar. 
3. Omvänd bevisbörda har tillämpats.   
4. Transportstyrelsen har inte lämnat information om provtagning och mätning för kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen. 
5. Båtbottnen på min båt har inte blivit provtagen och mätt på det sätt som föreskrivs i AFS-konventionen. 
6. AFS-konventionen och därmed AFS-förordningen är inte tillämplig för mindre fritidsbåtar.

 

Det i Sverige förekommande kravet på borttagning av all bottenfärg från en del mindre fritidsbåtar framstår som extremt. 

 

Det går att föreställa sig motstånd från husägare som skulle tvingats skrapa bort all färg på ytterväggar därför att det finns kvar färg på väggarna som inte längre är tillåten att använda och som har försäljningsförbud.  

 

Att kravet på borttagning av bottenfärg från en del mindre fritidsbåtar inte mött större motstånd beror sannolikt på att Transportstyrelsen hävdat att kravet grundas på en EU-förordning som Sverige måste efterleva.

 

Samt att affärsintressen lyckats sprida sanningslösa påståenden om "världens giftigaste ämne". 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-ska-varldens-giftigaste-amne-bort-fran-baten

 

Relevanta dokument nedan.   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0782  (AFS-förordning)  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:262E:0492:0510:SV:PDF  (förslag till AFS-förordning) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf  (AFS-konvention: engelsk text)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sjosakerhet_GQ03109d2/html/  (AFS-konvention: svensk och engelsk text finns i bilaga 11 till propositionen)  
https://www.register-iri.com/wp-content/uploads/MEPC.35678.pdf  (central bilaga till AFS-konvention)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14990-2021-INIT/en/pdf  (centrala bilagor till AFS-konvention och därmed till AFS-förordning)  

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Mellgard said:

Det går att föreställa sig motstånd från husägare som skulle tvingats skrapa bort all färg på ytterväggar därför att det finns kvar färg på väggarna som inte längre är tillåten att använda och som har försäljningsförbud.  

 

Att kravet på borttagning av bottenfärg från en del mindre fritidsbåtar inte mött större motstånd beror sannolikt på att Transportstyrelsen hävdat att kravet grundas på en EU-förordning som Sverige måste efterleva.

Det är hyfsat sällan husen ligger i vattnet, och i sådana fall har man nog större problem än att skrapa lite färg. Visst får väl båten ligga kvar på land utan att skrapas?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-05-31 vid 09:41 skrev Mellgard:

 

Att kravet på borttagning av bottenfärg från en del mindre fritidsbåtar inte mött större motstånd beror sannolikt på att Transportstyrelsen hävdat att kravet grundas på en EU-förordning som Sverige måste efterleva.

 

 

Mer sannolikt är att det beror på att de flesta berörda båtägare tycker det är bra att sanera sina båtar från hormonstörande gifter, att de ställer upp på och i förekommande fall varit med om att rösta fram skärpta miljöregler i sina båtklubbar.

  • Like 4
  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Svenska Båtunionens och båtklubbars miljöregler bygger på en text som fanns på Transportstyrelsens webbsida under åren 2016-2021. Texten återges i bilaga Borttaget.

 

Transportstyrelsens utläggning av den texten på webbsidan borde vara åtalbart tjänstefel.   

 

"Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven."

 

Borttaget.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Mellgard:

TBT-färger för mindre fritidsbåtar blev avklarat genom förordning KIFS 1988:3.

Se bilaga. 

KIFS 1988 3.pdf 87 kB · 2 downloads

Spännande med gamla dokument som inte gäller längre…

🥱😴

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev Mellgard:

Svenska Båtunionens och båtklubbars miljöregler bygger på en text som fanns på Transportstyrelsens webbsida under åren 2016-2021. Texten återges i bilaga Borttaget.

 

Transportstyrelsens utläggning av den texten på webbsidan borde vara åtalbart tjänstefel.   

 

"Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven."

 

Borttaget.pdf 141 kB · 3 downloads

Rent larv som vanligt från din sida.

Miljöreglerna bygger tvärtom på en insikt att giftiga färger är just giftiga och att båtlivets fortsatt existens bygger på att vi slutar använda dessa färger.

 

Vår klubb är inte bara hårda mot giftiga båtfärger utan även mot trasiga presenningar och båthus (byggda av presenningsväv) då dessa riskerar att sprida miktoplasger till msrk och det vatten. 

 

Att det sedan finns gamla konfusoriska gamla som saknar sjukdomsinsikt och likt en treåring kastar sig på golvet i ren trots så fort de inte får som de vill kan man inte göra så mycket åt förutom att utesluta dem ur klubben och anmoda dem att flytta sin båt från klubbens mark. 

 

När du på ålderns höst sitter på hemmet och tittar ut på vårens första solstrålar och bris kommer du också komma till insikt att alla andra hade rätt och du hade fel och att du slösat bort 10 bra år på att bråka med båtklubbar och myndigheteter.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ilskan hos meningsmotståndarna är intressant. Man har förmodligen förstått allvaret i att utanför Sverige ska prov för mätning av tenn endast tas från yttersta färglagret.     

 

Hur kunde man ända upp i regeringskansliet tro att den för internationell sjöfart gällande AFS-konventionen och AFS-förordningen skulle tillåta krav på borttagning av bottenfärg 25-30 år efter senaste påmålning med TBT-färg? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuter sedan skrev Mellgard:

Ilskan hos meningsmotståndarna är intressant. Man har förmodligen förstått allvaret i att utanför Sverige ska prov för mätning av tenn endast tas från yttersta färglagret.     

 

Hur kunde man ända upp i regeringskansliet tro att den för internationell sjöfart gällande AFS-konventionen och AFS-förordningen skulle tillåta krav på borttagning av bottenfärg 25-30 år efter senaste påmålning med TBT-färg? 

Det där om prov från yttersta färglagret har vi varit igenom flera gånger.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mackey:

Det där om prov från yttersta färglagret har vi varit igenom flera gånger.

 

Vad blev slutsatsen och resultatet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Vad blev slutsatsen och resultatet?

Att du har fel. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teknisk fråga.

Av vad jag förstått så mäts halterna per kvadratcentimeter vid XRF scanning av skrov ? Vid skrapprov omvandlar man till mg per kilo.

Någon som har koll på hur man räknar gränsvärden ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I mitt mejl till GD för Transportstyrelsen 2020-01-26 och tre andra personer i ledningsgruppen stod 

 

TBT-molekylen är voluminös, tung och lipofil (vattenavstötande). Det finns inga belägg alls för påståendet att "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på".  En osäkerhet om utläckning från gamla underliggande färglager kunde för övrigt enkelt fås att upphöra genom att ta skrapprov från de yttersta skikten av ett flertal skikt representativ bottenfärg för båtar med konstaterat tenn och se efter om det finns tenn i de yttersta skikten. 

 

Det är sådant skrapprov som föreskrivs i AFS-konventionens ANNEX 9.

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.104(49).pdf  
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Thorberg:

Teknisk fråga.

Av vad jag förstått så mäts halterna per kvadratcentimeter vid XRF scanning av skrov ? Vid skrapprov omvandlar man till mg per kilo.

Någon som har koll på hur man räknar gränsvärden ?

 

 

Gränsvärdet är noll. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

För TBT, ja, men vid skrapprov får man ju ett spektra av metaller, inkl tennhalt som specifikt inte behöver betyda att färgen innehåller TBT

Vid XRF visas halterna lite mer "svävande" jämfört med analystest i labb. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Thorberg:

För TBT, ja, men vid skrapprov får man ju ett spektra av metaller, inkl tennhalt som specifikt inte behöver betyda att färgen innehåller TBT

Vid XRF visas halterna lite mer "svävande" jämfört med analystest i labb. 

Ja; XRF-mätning är en indikation. 
Det finns inga satta gränsvärden juridiskt, däremot använder de som mäter (t ex Happy Boats) ett gränsvärde. 
 

Mig veterligen har det inte varit en fråga att man får felvärden vid labbprovtagning. 
Känner du till något fall där detta varit en fråga, eller är vi ute i ”men tänk om, ifall och men”-tassemarkerna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...