Jump to content
Wednesday 17 April 2024
dynaflux

Brytare för tvåkretssystem med skiljerelä

Recommended Posts

Jag har rensat upp det katastrofala elsystemet i min nya båt och gjort om allt från grunden. Allting är i princip klart och jag ska nu koppla in ett skiljerelä.
Som det är nu finns det en huvudströmbrytare som jag kopplat så att den bryter kretsen till startmotorn och alla förbrukare (för tillfället är båda batterierna parallellkopplade). När jag nu kommer att separera batterierna med skiljerelä inser jag att det bör finnas en brytare för varje krets; en för startbatteriet och en för förbrukarna.
 

På de kopplingsschema jag har hittat på nätet finns det variationer; många har en brytare bara för startbatteriet och förbrukarna har konstant matning (såklart vettigt om man har pumpar med nivåvakter, larm osv.) men jag vill kunna göra hela båten strömlös och då antar jag att enda lösningen är två brytare – vilket känns som en klumpig lösning.
 

Sedan hittade jag det här: https://sutars.com/support/sakerhet/var-bor-jag-koppla-in-huvudstrombrytaren/ där de menar att man ska undvika strömbrytare till startkretsen. Deras argument är vettiga men jag skulle känna mig osäker av flera anledningar. Händer något allvarligt vill jag se till att koppla bort strömmen till motorn, likaså när jag meckar med motorn.
Det innebär att en potentiell tjuv kan starta enbart genom att manipulera tändningslåset – jag har hört om flera stöldförsök där tjuven inte fattat att det finns en huvudströmbrytare.
 

Tacksam för råd och synpunkter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sätt brytare på båda kretsarna. Saker du vill ha inkopplade konstant (länspump, larm, etc) kopplar du in före brytarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev dynaflux:

Sedan hittade jag det här: https://sutars.com/support/sakerhet/var-bor-jag-koppla-in-huvudstrombrytaren/ där de menar att man ska undvika strömbrytare till startkretsen.

Vad som skrivs på den sidan och av det företaget skall du ta med en nypa salt. Det gränsar ibland nästan till religiös övertygelse, och är inte sällan t.o.m. i strid med gällande regelverk. Visst kan en underdimensionerad brytare av dålig kvalitet introducera spänningsfall, men då får man väl sätta dit en rätt dimensionerad brytare !

 

Som @Kane svarat dig skall du ha två huvudbrytare - en till varje batteribank. Sedan bör det även sitta en huvudsäkring (obligatoriskt på förbrukarsidan, rekommenderas men är formellt sett frivillig på motorsidan enligt regelverken). Ur CE-direktivet (för nya båtar, men ganska sunt att följa vid ombyggnad):

 

"Elsystemet ska ha säkringar eller överströmsskydd vid strömkällan"

 

"Huvudbrytaren ska vara placerad så nära batteriet (batterigruppen) som det är prak-
tiskt möjligt och så att batteriets pluspol är lättåtkomlig

Följande anläggningsdelar/komponenter får anslutas direkt till batteriet:
• Utombordsmotorbåts elsystem som endast består av elstart och naviga-
tionsljus.
• Larm, länspumpar och apparaters minnesström om de är skyddade med egen
säkring eller överströmsskydd som sitter så nära batteriet som möjligt.
• Motor- och tankutrymmets fläktar om de är skyddade med egen säkring eller
överströmsskydd som sitter så nära batteriet som möjligt.CE-handboken
67
• Laddningsaggregat som är avsedda att användas då båten är obemannad, till
exempel solceller och vindgeneratorer, om de är försedda med egen säkring
eller överströmsskydd.
• Värmare med efterkylning.
Huvudbrytaren ska tåla den starkaste möjliga ström som systemet kan utsättas för,
inbegripet den tillfälliga belastningen av startmotorn. Startmotorn får ha en separat
brytare.
"

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...