Jump to content
Sunday 21 July 2024
Mxtasy

Skräpa ned i sjöar utan att det syns på ytan!

Recommended Posts

Angående utsläpp, miljöförstöring, klimatförändring, i stora drag - är det någon som ser det komma att de styrande i EU och Västvärlden kommer förbjuda båtägande för vanligt folk, kategoriskt förbjuda egendom överhuvudtaget (bil, hus, etc.), i en global socialistisk eftersträvan under förevändningen att minska klimatpåverkan och miljöförstöring? Kan det hända att man inte får lov att äga båt, säg om några decennier?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Först: det har inget alls med socialism att göra.

 

Men det är ganska sannolikt att det på 20-30 års sikt i praktiken blir omöjligt att ha fritidsbåt, även om det inte kommer att bli ett direkt förbud mot att äga fritidsbåt (det skulle vara omöjligt att motivera). Förbud mot verksamma bottenfärger och förbud mot förbränningsmotorer i båtar är ganska troliga inom det tidsspannet. Bottenfärgsförbud skulle kunna komma inom bara några år, för det finns starka krafter som vill åt det hållet. Tanken är förstås god, egentligen, men det går inte att kombinera med att ha en fritidsbåt på västkusten.

 

Lösningar med båthiss, eller automatiserad landförvaring och sjösättning, i kombination med eldrift kan göra att det går att fortsätta ha mindre motorbåtar, på några få platser (där det finns marknadsunderlag för en sån verksamhet), men det leder till att ytterst få personer kan ha en båt och det kommer att vara extremt dyrt. Större båtar, bland annat alla bobara kölbåtar och de flesta med nån form av mast, kommer att vara omöjliga att använda på västkusten. Östkusten kanske funkar. Insjöar går nog bra, eftersom det saknas djur som ger extrem påväxt där.

Så passa på att njuta medan det går.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har svårt att tro på direkta förbud, det skulle vara ganska impopulärt om man med några lagändringar över en natt gjorde alla fritidsbåtar värdelösa.

 

Däremot kan man räkna med att allt som skapar miljö/klimat -ovänliga utsläpp blir hårdare beskattat i lite lagom takt så att man antingen upphör med tex koldioxidutsläpp från förbränningsmotorer genom att sluta åka båt eller byter till något miljövänligre alternativ. Lite som man redan håller på med, skatt på fossila bränslen har ju inte direkt minskat de senaste åren. Det har ju lett till att man för att fortsätta åka motorbåt i samma utsträckning som tidigare behöver lägga ner mer pengar på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Tristan_301:

Lite som man redan håller på med, skatt på fossila bränslen har ju inte direkt minskat de senaste åren.

Jo, faktiskt… det senaste året HAR skatten på fossila bränslen sänkts. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är helt förkastliga rekommendationer men burkar på den tiden var av stålplåt och bröts ner betydligt bättre än plast och aluminium.

Trots det är råden rätt dåliga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Jo, faktiskt… det senaste året HAR skatten på fossila bränslen sänkts. 

Sant, men tillfälligt vad jag förstår. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan hoppas på att även rödgröna politiker så småningom kan börja studera vetenskapliga fakta i stället för grönideologi. 
Vad gäller bottenfärger med t.ex. kopparföreningar i, så har SXK via vetenskapligt utformade mätningar konstaterat att mängden t.ex. koppar i vattnet i stora marinor (som t.ex. Björlanda kile som är en bassäng med trångt utlopp och tusen båtar) ligger under det hygieniska gränsvärdet för dricksvatten. 

Trots detta vägrar de rödgröna aktivisterna att beakta dessa mätresultat utan fortsätter sin häxjakt på vad båtbottnarnas ytskikt innehåller.  
Problemet är att Sverige saknar är lagar som kräver att myndigheter måste anpassa sina beslut till vetenskapliga fakta, samt en slags domstol dit man kan anmäla brott mot lagen.

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Seawolf:

Man kan hoppas på att även rödgröna politiker så småningom kan börja studera vetenskapliga fakta i stället för grönideologi. 
Vad gäller bottenfärger med t.ex. kopparföreningar i, så har SXK via vetenskapligt utformade mätningar konstaterat att mängden t.ex. koppar i vattnet i stora marinor (som t.ex. Björlanda kile som är en bassäng med trångt utlopp och tusen båtar) ligger under det hygieniska gränsvärdet för dricksvatten. 

Trots detta vägrar de rödgröna aktivisterna att beakta dessa mätresultat utan fortsätter sin häxjakt på vad båtbottnarnas ytskikt innehåller.  
Problemet är att Sverige saknar är lagar som kräver att myndigheter måste anpassa sina beslut till vetenskapliga fakta, samt en slags domstol dit man kan anmäla brott mot lagen.

Dessvärre har det gått prestige i frågan om koppar i bottenfärger och myndigheterna som har föreskriftsrätten samt ger ut regelverken kan inte backa. Det är för sent. Då skulle de fullständigt tappa sin auktoritet. Jämför med frågan om zinkbottenfärger. De ville inte stå för att beslutet om zink i bottenfärger var fel. I stället fick färgtillverkarna löfte om att de skulle få ha koppar i sina burkar om de bara tog bort zinkbottenfärgerna. På det viset slapp ansvariga (oansvariga) myndigheter utfärda förbud för zinkbottenfärgerna....

 

En bekant berättade om en hamn där det genomfördes XRF-mätning för att identifiera båtar med tenn på bottnarna (jag vill inte skriva TBT för det mäter de inte, de mäter tenn och har någon algoritm för vad de anser är TBT-halt i mätvärdet). En av mätgubbarna såg en båt med Coppercoat och mätte halten koppar på den (den var inte uppsatt på listan över båtar som skulle mätas men han mätte ändå av egenintresse). Tittade på resultatet, konstaterade att det var hög kopparhalt. Men tillade att de hade några Coppercoatmålade båtar som de följt. Dessa båtar minskade inte i kopparhalt = inget kopparläckage. Samt avslutade med sin privata uppfattning om att det var den bästa (tolkades som att han menade miljövänligaste) bottenfärg man kunde ha.

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om koppar var farligt borde alla vattenledningar bytas till något annat.

Har Coppercoat på botten och det fungerar fint.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev skippeer:

Om koppar var farligt borde alla vattenledningar bytas till något annat.

Har Coppercoat på botten och det fungerar fint.

Det som är farligt för vattenlevande organismer är nödvändigtvis inte farligt för oss människor och det som är ofarligt för människa är inte  nödvändigtvis ofarligt för vattenlevande organismer.

 

Det skiljer rätt mycket i massa mellan en människa och en vattenlevande organism och därmed skiljer det rätt mycket i vilka nivåer/koncentrationer som är skadliga dem emellan. 

 

Har du inte funderat på hur det kan komma sig att din Coppercoat fungerar så fint om den nu är ofarlig för vattenlevande organismer? Vad är det som då gör att den fungerar så bra och varför är den trots sin ofarlighet klassad som en biocidfärg (Biocid = bekämpningsmedel mot organismer)? Retorisk fråga.

 

Tricket är att biocidfärger är farliga hur man än vrider och vänder på det, det går liksom inte att snacka bort. Men man försöker förbjuda de biocider som är farligast och tillåta de som är minst skadligt samtidigt som man försöker optimera halterna av det minst skadliga tillåtna ämnena så det bara ska förpesta tillvaron för organismerna där man inte vill ha dem (alltså hålla botten ren) men vara så lite skadlig som möjligt för organismer på övriga platser i havet.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 timmar sedan skrev Boanjohan:

Tricket är att biocidfärger är farliga hur man än vrider och vänder på det, det går liksom inte att snacka bort. Men man försöker förbjuda de biocider som är farligast och tillåta de som är minst skadligt samtidigt som man försöker optimera halterna av det minst skadliga tillåtna ämnena så det bara ska förpesta tillvaron för organismerna där man inte vill ha dem (alltså hålla botten ren) men vara så lite skadlig som möjligt för organismer på övriga platser i havet.

 

Jag misstänker att bitterhet kring Coppercoat bygger på tråden nedan. @Henrikdev fördömligt utredde hur det hela låg till.

Jag har läst lite i tråden. Min tolkning var att det inte är bevisat att denna färg är så skadlig för mikroorganismerna eftersom det inte är testat. KEMI tillämpar att metod som antar att all koppar i färgen fälls ut i vattnet, vilket Coppercoat inte gör. Därför har inte tillverkaren gjort något försök att ansöka om godkännande i Sverige.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev anuba:

Jag misstänker att bitterhet kring Coppercoat bygger på tråden nedan. @Henrikdev fördömligt utredde hur det hela låg till.

Jag har läst lite i tråden. Min tolkning var att det inte är bevisat att denna färg är så skadlig för mikroorganismerna eftersom det inte är testat. KEMI tillämpar att metod som antar att all koppar i färgen fälls ut i vattnet, vilket Coppercoat inte gör. Därför har inte tillverkaren gjort något försök att ansöka om godkännande i Sverige.

 

Finns ingen bitterhet från min sida. Det var bara ett objektivt konstaterande att en biocidfärg innehåller någon form av ämne ämnat för att bekämpa (alltså bekämpningsmedel) vattenlevande organismer som vill bygga bo på skrovet. Det blir märkligt att då först säga att den är ofarlig för dessa organismer och samtidigt prisa färgen för att den fungerar så bra. Det är ju uppenbart motsägelsefullt eftersom den inte kan vara båda delarna om det är en biocidfärg. 

 

Att koppar inte löses ut i vattnet var precis det jag menade med att optimera färgerna så de minimerar skadeeffekterna för organismer fritt i vattnet och på botten etc, dvs bara den som försöker bita sig fast på botten tar skada.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Boanjohan:

Finns ingen bitterhet från min sida. Det var bara ett objektivt konstaterande att en biocidfärg innehåller någon form av ämne ämnat för att bekämpa (alltså bekämpningsmedel) vattenlevande organismer som vill bygga bo på skrovet. Det blir märkligt att då först säga att den är ofarlig för dessa organismer och samtidigt prisa färgen för att den fungerar så bra. Det är ju uppenbart motsägelsefullt eftersom den inte kan vara båda delarna om det är en biocidfärg. 

Det var inte meningen att vara negativ till ditt resonemang. Du har helt korrekta argument. Jag ville bara spegla osäkerheten kring bottenfärger där det å ena sidan finns argument för att var snäll mot havet men å andra sidan är färgarna olika godkända i olika EU-länder.

Detta gör kanske att man slår dövörat till när någon färg blir förbjudet i Sverige medans man kan lägga på färgen i tex Tyskland.

Nu verkar det dock i annan tråd som att EU börjar köra åt samma håll när det gäller bottenfärg. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...