Jump to content
Thursday 07 December 2023

Registration Terms

Maringuiden och GDPR

 

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem?

Vi behöver viss information för att fortsätta utveckla och förbättra vår tjänst och för att din upplevelse ska vara relevant.

Här följer exempel på typ av uppgifter som vi samlar in:

  • Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till maringuiden t.ex. vilka tjänster du använder hos oss, ditt användarnamn, epost, enhetstyp samt IP-nummer.
  • Trafikuppgifter: är uppgifter om hur och hur länge du använder maringuiden.
  • Cookies: Genom att använda cookies på maringuiden.

 

Vad använder vi dina uppgifter till?

För att kunna tillhandahålla tjänsten och upplevelsen för dig behöver vi behandla dina uppgifter. Det ska dock finnas en nödvändig grund för behandlingen för att den ska vara laglig.

Några exempel på vad vi använder dina uppgifter till:

 

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänsten

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter samt fullgöra avtal behöver vi identifiera dig som medlem. Vi behöver också ibland hantera dina beställningar, fakturor och betalningar.

 

Utveckla och förbättra tjänsten och servicen

Vi strävar ständigt efter att förbättra upplevelsen. Informationen om våra medlemmar lägger grunden till hur vi kan förbättra vår verksamhet med dess service, produkter och tjänster.

 

Marknadsföring

För att kunna skräddarsy och ge dig relevanta erbjudanden samlar vi in uppgifter som analyseras och bearbetas som statistik. Marknadsföringen sker via banners, annonser och e-post.

Det här var några exempel på hur vi använder dina uppgifter. För ytterligare information läs vår integritetspolicy.

 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar vanligtvis dina uppgifter så länge du är medlem hos oss. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader. För vissa ändamål kan uppgifterna sparas längre. Närmare detaljer om de ändamålen kan du läsa mer om i vår Integritetspolicy.

 

 

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna uppgifter.

Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

 

Rätt till information och tillgång till dina uppgifter

Du har rätt till att veta om vi har dina uppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

 

Din rätt till invändning

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina uppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

Det här var några exempel på dina rättigheter. En mer djupgående sammanställning hittar du i vår integritetspolicy.

 

 

Vilka kan jag kontakta?

Har du frågor eller vill utöva dina rättigheter, t.ex. återkalla ditt samtycke kan du alltid kontakta maringuiden antingen via epost, direktmeddelande på sajten eller på telefon: 031-932600

 

 

Marknadsföring

Om du inte vill ha erbjudanden från oss har du rätt att tacka nej. Kontakta då maringuiden, eller klicka på avregistrera i e-post. Du kan även avregistrera dig per brev till: Maringuiden Nordic AB, Varlabergsvägen 16, 434 91 Kungsbacka. Ange användarnamn, epost och vilket lösenord du har valt.

 

 

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

 

 

Dataskyddsombud Maringuiden Nordic AB

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina uppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att ringa till maringuiden på telefonnummer 031–932600 eller mejla till dpo@maringuiden.se (skapa och övervaka).

 

Läs vår integritetspolicy för ytterligare information.

 

Maringuiden Nordic AB