Jump to content
Tuesday 13 April 2021
siteadmin
siteadmin

Nya initiativ för ett miljövänligare båtliv

  • Sweboat – Båtbranschens Riksförbund vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera sina kunder – båtägarna - och hjälpa sina medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är förebyggande åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ.

Sweboat startar miljöfond och delar ut miljöpris

Med ännu mer fokus på miljöfrågorna och branschens utveckling mot ett miljövänligare båtliv tar Sweboat nu ytterligare initiativ för hållbar utveckling och värnande av vår miljö. Nu presenterar vi två viktiga delar till vårt redan omfattande miljöprogram för varv och marinor. Sweboat instiftar nu en Miljöfond och ett Miljöpris.

 

Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond
Syftet med Miljöfonden är att ge bidrag till Sweboats medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck.

 

 Ur Miljöfonden kan bidrag sökas till miljöarbete som;

Förebyggande åtgärder för att värna miljön

Undersökning, identifiering och minimering av föroreningskällor

Anpassning av befintliga system

Informationsspridning och attitydförändring

 

Medlen till miljöfonden skapas genom att Sweboatmedlemmar som deltar samlar in bidrag från sina kunder till fonden. Bidraget går oavkortat till Miljöfonden som även är öppen för bidrag och donationer. Miljöfonden administreras som en fristående ideell stiftelse - ”Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond” som garanterar fondens syfte. 

 

Sweboats Miljöpris

I samband med Miljöfonden initierar Sweboat ett Miljöpris som belönar den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet. Exempel på detta kan vara;

 

Ett miljöprojekt/-initiativ

En uppfinning som gagnar miljön och/eller miljöarbetet

En enkel insats med stor effekt på miljön

 

Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK. Det första Miljöpriset kommer att delas ut under båtmässan Allt för Sjön den 1 mars 2019. 

 

”Med vårt miljöprogram vill vi visa att branschen aktivt tar miljöfrågan på allvar. Införandet av Miljöfonden och Miljöpriset är en mycket viktig del som vi vet att många av våra medlemmar och även båtlivet i stort kommer att ha nytta av.” säger Mats Eriksson, VD på Sweboat.

 

För mer information:

Kontakta Mats Eriksson, VD Sweboat

08-449 55 98, me@sweboat.se
User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy