Jump to content
Thursday 25 February 2021
suzz
suzz

Nordens största sluss byggs om

Sign in to follow this  
  • Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet av kontraktet är 1 183 miljoner kr.

Züblin har nu fått uppdraget att bygga den del av Mälarprojektet som innefattar Södertälje kanal och sluss. Arbetet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntelägen, gångbroar, gång- och cykelvägar med mera.
Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggningsarbeten. De har arbetat i projekt som omfattar etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt den pågående Marieholmstunneln i Göteborg.-
- Kontraktet är ett viktigt led för att nu kunna börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. Züblin har erbjudit projektanpassade tekniska lösningar för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Vi får ta del av internationella kunskaper och erfarenheter som minskar riskerna i projektet, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverkets projektledare för Mälarprojektet.
Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren upp mot Västerås och Köpings hamnar. De planerade åtgärderna har följande utgångspunkter: ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, ökad transportkapacitet samt minskad miljöbelastning. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.
- Det är glädjande att vi nu har skrivit kontrakt med den entreprenör som ska utföra jobbet. Mälarprojektet finns med i den nationella planen 2014 och är en del i en större satsning på förbättrad sjöfart från regeringen. Projektet har planerats under många års tid och nu är det äntligen dags att börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss, säger Noomi Eriksson, direktör Styrning och planering och stf gd Sjöfartsverket.
Mälarprojektet innefattar förutom de nämnda arbetena i Södertälje att farlederna i Mälaren breddas och girar rätas ut samt muddras. Förbättringsåtgärder görs för att höja säkerheten vid passager av Hjulstabron och Kvicksundsbron.

 

Ytterligare upplysningar:
Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet, Sjöfartsverket. 010-478 62 04
Nina Brundin, kommunikationsansvarig Mälarprojektet, Sjöfartsverket. 010-478 48 52
Pär Land, vd Züblin Scandinavia AB, 070-510 34 13

 

Följ Mälarprojektet
http://www.sjofartsverket.se/malarprojektet
Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1170.

 

Taggar:
Sjöfartsverket , Muddring , Mälarprojektet , Sjöfart på Mälaren , Södertälje sluss


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy