Jump to content
Thursday 25 February 2021
suzz
suzz

Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor besöker Sundsvall 17-18 september

Sign in to follow this  
  • Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm återvänder till Sundsvall. Den 17-18 september ligger Tre Kronor åter förtöjd vid Tvärkajen och det kommer att finnas möjlighet att segla, se fartyget under "öppet skepp" ta del av miljöutställningen ”Etta med kök” samt kommunens miljöseminarium om Sundsvalls kustvatten, ombord på briggen Tre Kronor.

Öppet Skepp
Välkommen ombord och se hur Tre Kronor ser ut från insidan! Vi visar fartyget och berättar om våra seglingar och vårt arbete för ett rent och friskt Östersjön. Fri entré
Torsdag 17 sep kl 9-11.
Fredag 18 sep kl 9-11 samt kl. 12-15.

Etta med kök - en miljöutställning
En utställning om vad du kan göra i ditt hem för att minska din påverkan på Östersjön. Fri entré.
Torsdag 17 och fredag 18 sep kl. 9-16.

Skolklasser kommer att besöka fartyget och miljöutställningen under torsdag och fredag f.m.

På torsdag och fredag är det möjligt att följa med på en kvällskryssning med Tre Kronor och på fredag kväll kan man segla med till Mariehamn. Se program för Sundsvall här!

Kvällskryssningar
Fyra timmars härlig segling inklusive middag. Alla som vill får vara med och segla fartyget. Besättningen visar och instruerar. Pris 850 kr. Barn t o m 18 år 650 kr.
Torsdag 17 och fredag 18 sep kl. 16-20.

Långsegling Sundsvall-Mariehamn
Segling över öppet hav med Tre Kronor af Stockholm! Samtliga måltider ingår.
Pris 3 495 kr. Avgång från Sundsvall fredag den 18 sep kl. 21.00 . Ankomst Mariehamn söndag den 20 sep ca kl.15.00.

Seglar för Östersjön
Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav seglar för Östersjön. Tillsammans med forskare, företag, myndigheter och organisationer arbetar vi för att sprida kunskap om Östersjöns situation, berätta vad som måste göras och uppmuntra initiativ som kan hjälpa Östersjön att överleva. Genom att segla med briggen Tre Kronor stöds arbetet för ett framtida friskt Östersjön.

Sundsvalls miljöarbete
Sundsvalls kommun genomför ett stort antal energisparande åtgärder. Energiförbrukningen minskas för byggnader, transporter, gatubelysning samt pumpenergi för vatten och avlopp. Här satsas på gång samt cykelinfrastruktur för att öka det hållbara resandet och man arbetar för att öka antalet tankstationer för fossilfritt drivmedel och laddstationer för elbilar. Sundsvall är nu den fjärde största kommunen med avseende på laddpunkter för elbilar.

Arbeten med förorenade områden
Sundsvalls kommun har under en lång tid arbetat med att åtgärda förorenad mark. En del saneringar görs i samband med exploateringar exempelvis saneringen av arsenik, olja och PAH vid Inre hamnen 2014/2015 och metaller, olja och PAH vid Norra kajen under 2015. Sundsvalls kommun har med bidrag från Naturvårdsverket åtgärdat delar av Svartviks gamla industriområde, som var förorenat av dioxin och metaller. Under 2015 kommer Ankarsvik gamla sågverk att saneras från arsenik och PAH och flera områden står på tur för åtgärd (Essvik/Nyhamn industriområde, Karlsviks sågverk, Nyviks sågverk, Kubikensborgs sågverk m.fl.). Dessutom har Sundsvalls kommun beslutat att förstärka arbetet med dessa frågor genom en satsning i Mål- och resursplanen för 2015-2018 i målet ”Giftfri miljö”.

- Det är fantastiskt roligt att komma tillbaka till Sundsvall och att samarbeta med kommunen som har ett så starkt miljöengagemang. Tillsammans vill vi bidra till en ökad förståelse för Östersjöns situation och sprida kunskapen om vad vi alla kan göra för att förhindra att den förvärras. Vi hoppas att många passar på att besöka miljöutställningen "Etta med kök", ta del av miljöseminariet ombord om Sundsvalls kustvatten samt att segla med briggen Tre Kronor och på det sättet stödja vårt gemensamma arbete för Östersjön, säger Christina Thimrén Andrews, projektledare inom Initiativet Hållbara Hav.

Miljöseminarium om Sundsvalls kustvatten
Länsstyrelsen och Miljökontoret bjuder in till ett seminarium där havet, djurlivet, vår hälsa och miljögifter är i fokus. Målet med seminariet är att deltagarna får ta del av länsstyrelsens kunskaper och vilka insatser som Sundsvalls kommun bidrar med för att minska utsläppen.

- Vi ser fram emot att få besök av Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm som lyfter miljöfrågorna för Östersjön. Det finns ett stort intresse för havsmiljön, därför arrangerar vi ett seminarium tillsammans med länsstyrelsen där vi bjuder in företag, föreningar, politiker och beslutsfattare för att få bättre kunskap om tillståndet i Sundsvalls kommun, säger Ylva Jakobsson, biträdande chef på miljökontoret i Sundsvalls kommun.

Ungdomar ombord
Om vi ska lyckas rädda Östersjön måste vi också ha med oss kommande generationer. Ombord på Tre Kronor finns därför ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland de som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. Med på seglingarna i Bottenhavet finns ungdomar från S:t Botvids gymnasium i Botkyrka och från Marina Läroverket i Stocksund.

Sjöpraktik
Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst
Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover som analyserats av Umeå universitet med avseende på läkemedelsrester. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön. Halterna är visserligen mycket låga men läkemedel är problematiska eftersom de är utvecklade för att ha en biologisk effekt samtidigt som de är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och därför blir kvar i vattnet under lång tid. Läs mer

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy