Jump to content
Tuesday 24 November 2020
suzz
suzz

Hållbara Hav och Tre Kronor af Stockholm till Blekinge 26-31 juli

Sign in to follow this  
  • Karlshamn och Karlskrona är två centrala städer för Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav. Där finns ett viktigt maritimt arv som knyter an till vår verksamhet men även ett stort engagemang för Östersjöns miljö som vi vill vara med och stödja. Därför är det med glädje som vi återvänder till dessa två städer.

Seglingar och Öppet Skepp

 

Under årets besök erbjuder Tre Kronor af Stockholm Öppet skepp och kortare seglingar i båda städerna samt en heldagssegling från Karlshamn till Karlskrona där man får möjlighet att stifta närmare bekantskap med den vackra skärgården. Med ombord finns Mattias Holmquist, från Blekinge Arkipelag, som berättar om det nya projektet Arkipelagrutt och andra planer för att utveckla skärgården på ett hållbart sätt.

 

Datum och program

 

Tre Kronor anländer till Karlshamn på kvällen den 26 juli och seglar vidare till Karlskrona 28 juli för att sedan avsegla mot Limhamn den 31 juli.
Program för respektive stad finns som bilaga till pressmeddelandet.

 

Seglar med ungdomar för Östersjöns miljö

 

Tre Kronor af Stockholm seglar för Östersjön. Inom Initiativet Hållbara hav samlas forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön. Tre Kronor är här ett viktigt verktyg för att nå ut till privatpersoner och beslutsfattare runt våra kuster. Ombord finns också ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland kommande generationer som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. En del i arbetet består i att visa på konkreta exempel på gott miljöarbete och i Karlshamn kommer ungdomarna att göra ett studiebesök på VMAB:s moderna återvinningsanläggning. Även seglingen mellan Karlshamn och Karlskrona med Mattias Holmquist från Blekinge Arkipelag är en del i detta.

 

Sjöpraktik

 

Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

 

Tre Kronor som forskningsfartyg

 

Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover som analyserats av Umeå universitet med avseende på läkemedelsrester. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön. Halterna är visserligen mycket låga men läkemedel är problematiska eftersom de är utvecklade för att ha en biologisk effekt samtidigt som de är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och därför blir kvar i vattnet under lång tid. Läs mer

 

Resultaten kommer inom kort att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

 

Provtagningarna fortstätter även under årets seglingar.

 

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

 

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

 

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy