Jump to content
Saturday 28 November 2020
suzz
suzz

EU anslår 21 miljoner euro för svensk idé

Sign in to follow this  
  • En svensk idé om hur fartyg ska kunna byta information med varandra kan vara på väg att revolutionera förutsättningarna för sjöfarten världen över. Projektet, som leds av Sjöfartsverket, har starkt stöd från EU-kommissionen som nu anslagit 21 miljoner euro för att testa idén i verkligheten.

Att ett fartyg delar med sig av sin information om vilken rutt man planerar att färdas kan tyckas vara en självklarhet. Så fungerar till exempel flygtrafiken. Men sjöfartens trafik är i stora delar av världens havsområden helt oreglerad. Informationen om vilken rutt ett fartyg planerar att färdas finns i de allra flesta fall bara hos respektive fartyg – och stannar oftast där. Men projektet STM (Sea Traffic Management) som leds av Sjöfartsverket kan komma att ändra på det. Nyligen beviljades STM 21 miljoner euro i stöd från EU-kommissionen för att kunna testas i verklig miljö.

 

– Genom att kunna byta information med omkringliggande fartyg om vilken rutt man planerar att färdas skulle risken för kollisioner till sjöss kunna minska rejält. Inom detta område ligger flygtrafiken långt före sjöfarten, säger Magnus Sundström, Sjöfartsverket och projektledare för STM-projektet.

 

Förutom förbättrad säkerhet kan ruttutbyte även skapa stora miljömässiga och logistiska förbättringar. Det är vanligt att fartyg får ligga på redden utanför en hamn och vänta på att få gå in och lasta eller lossa, på grund av för hög belastning på hamnen. Genom ett vässat informationsutbyte kan fartyg planera anlöpet redan tidigt på resan och få en slot-tid som säkrar en plats utan väntetid. Med en bestämd slot-tid kan kaptenen också planera farten och inte rusa fram till hamnen för att sedan ligga och vänta flera timmar på att anlöpa hamnen.

 

– Att öka fartygens möjligheter att komma "just-in-time" för att leverera godset i rätt tid innebär stora bränslebesparingar, och därmed minskade kostnader för rederier och transportköpare, samtidigt som det ger bättre miljö, säger Magnus Sundström.

 

Systemet med ruttplanering har arbetats fram, först i teorin och senare i simuleringar och småskalig testverksamhet, sedan 2010. Nu ska systemet prövas i verkligheten. Från 2017 till mitten av 2018 kommer systemet testas och utvärderas av 300 fartyg, tio hamnar runt om i Europa och två särskilda testområden – ett i svenska vatten, ett i Medelhavet. Därefter väntar ytterligare utveckling och justering. En eventuell framtida implementering på bred front inom handelssjöfarten skulle kunna ske omkring år 2020 och framåt.

 

– Vi är i en spännande fas av arbetet nu där vår utmaning är att visa att idén faktiskt fungerar i verkligheten. Projektet håller hög kvalitet och vi har ett starkt stöd från EU-kommissionen. Anslaget på 21 miljoner euro visar verkligen att kommissionen tror på Sea Traffic Management, säger Magnus Sundström.

 

Fakta om Sea Traffic Management
STM Validation Project pågår 2015-2018.

 

Konsortiet som leds av Sjöfartsverket omfattar 39 partners, bland annat sjöfartsmyndigheter från sex europeiska länder, akademiska institutioner, ledande tillverkare av navigationsutrustning samt rederier. Från Sverige deltar bland andra SMHI, Saab, SSAB och Stena.

 

Totaltbudgeten är 43 miljoner euro, varav EU-kommissionen bidrar med 21 miljoner euro. Sjöfartsverkets del är 8 miljoner euro.

 

Mer information
Läs mer och se film om projektet här: http://monalisaproject.eu/.

 

- See more at: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/EU-anslar-21-miljoner-euro-for-svensk-ide/#sthash.WGMaNLXf.dpuf

 

Ytterligare upplysningar

 

Magnus Sundström, projektledare STM Validation Project, Sjöfartsverket. Tfn 0 734-32 12 71
Ulf Siwe, projektkommunikatör, Sjöfartsverket. Tfn 0702-55 14 82
Sjöfartsverkets presstjänst, tfn 010-478 48 40


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy