Jump to content
Saturday 06 March 2021

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/27/2021 in Posts

 1. 4 points
  88 Newton och klick - svänghjulet på plats. Sedan pilla pilla med kuggremmen till tändningen. Ett tips: Var inte en klant och slarva bort den lilla kilen som håller kuggkransen i fördelaren. Det kan hända att du då måste lägga onödigt arbete på att tillverka en egen. Det kan till och med hända att du först måste leta igenom ett trettiotal lådor för att hitta ett lämpligt råämne till nämnda kil, sedan bränna fingrarna på samma råämne när det ska slipas till rätt form etc etc. Något av en milstolpe i projektet har nåtts då blocket (tror jag) är färdigt för att bultas på plats i riggen. Gjorde nya jordflätor av isoleringen till en svingammal VGA-kabel.
 2. 3 points
  Johan Hakelius har skrivit en tänkvärd krönika i Expressen. https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/det-ses-som-ett-problem-att-pastridigt-havda-sin-ratt/ Den är skriven med bakgrund av Ebba Busch´s problem med sitt husköp men inleder med hur definitionen av rättshaverist blivit häcklande mot individen. Nedanstående är lite citat ur artikeln (artiklar tenderar att försvinna o då blir länkarna meningslösa) ---------------- Citat ur artikeln ------------------------ Det ses som ett problem att ”påstridigt hävda sin rätt” Definitionen säger något om Sverige. ”Rättshaverist”, skriver Svenska Akademien, är en ”person som påstridigt hävdar sin rätt”. Inget om att den rätt som hävdas är påhittad eller utan grund. Inget om konspirationsteorier och allmän tokighet. Bara det där ”påstridigt”. Det betyder, enligt samma källa, ”envist och aggressivt”. Alltså, problemet med en rättshaverist är inte att han eller hon har fel, eller lider av vanföreställningar. Problemet med en rättshaverist är helt enkelt att han eller hon håller på sin rätt. Vägrar att vika ned sig. Som sagt, definitionen säger nog en del om Sverige. -------------- Slut citaten ur Expressen ------ läs gärna hela artikeln -------------- Det här är tänkvärt i frågan om TBT på båtbottnar. Många av inläggen här antyder att TS är rättshaverist. Med Svenska Akademins definition är det kanske så. Men är det det rättsamhället vi vill ha? En annan intressant person som jag hörde i radions söndagsintervju för någon vecka sedan är Bo Rothstein om att våga säga ifrån. Hans argumentation för att "våga säga ifrån" grundar sig i 40-talets Tyskland där hans släkt fick lida för att många inte vågade säga ifrån (förvisso hemskare och allvarligare än TBT-frågan men tänkvärt). https://sverigesradio.se/avsnitt/1679042
 3. 3 points
  Nu går jag tillbaka litet i diskussionen. Ytterigare en anledning att byta ut ”den runda” batteriväljaren är att dom ofta är i förskräckligt dålig kvalitet. Det kanske finns några som är bra, vad vet jag, men de jag skruvat ur diverse båtar har liksom fallit i bitar. Du bestämmer dig för vilket batteri som är ett startbatteri, det kopplas via en batteriavskiljare till motorn, oftast till startmotorns solenoid, ganska ofta går det iväg en kabel därifrån till generatorn. Ibland är den separat och skall då till batteriplus på kortast möjliga sätt. Ett startbatteri skall kunna leverera stor ström under kort tid. Sedan bestämmer du vilket eller vilka batterier som är förbrukningsbatteriet, eller banken. Om du har mer än ett kopplas dessa parallellt, batteriplus till frånskijare, sedan huvudsäkring och vidare till säkringsdosor där var och en förbrukare sedan kopplas in. Förbrukningsbatterier tål djupa urladdningar bättre och levererar mindre strömmar under långa tider. Jag brukar säga att parallellkopplade batterier skall vara av exakt samma sort, samma kondition och då vara inköpta samtidigt, alla håller inte riktigt med om det. Samtlig batteriminus kopplas ihop, som du har det idag, och från någon genensam punkt kopplas sedan minusplintar eller minusskenor dit strömmen återvänder från de olika förbrukarna. Endast startmotorn skall egentligen belasta startbatteriet, men om du har ankarspel och bogpropeller tycker jag att sådana storförbrukare även kan vara anslutna dit, dom används ju ändå bara då du har motorn igång och generatorn laddar. Så släng den där förskräckliga batteriväljaren överbord och installera istället en batterifrånskiljare/huvudbrytare till varje batterigrupp. Därmed sagt att du inte behöver en sådan till varje batteri.
 4. 3 points
  Hej och välkommen till MG! Jag gillar inte denna lätt att glömma den i fel läge och plötsligt har man inget laddat batteri. En brytare för förbrukningsbanken och ev. en för startbatteriet. Sedan finns det ingen vitts med att ladda ur ett batteri först, det är egentligen bara dåligt. Det är bättre att ladda ur båda batterierna parallellt till 75 % än att först ladda ur ett batteri till 50 %. Ett mera urladdat batteri får kortare livslängd. Känslomässigt är det ju så, men i verkligheten går det åt väldigt lite energi för att starta motorn. 30 sekunder och 100 A blir endast 0,8 Ah. Startbatteriet räcker till minst 40 starter utan att laddas. Biltemas relä kopplar ihop batterierna så snart startbatteriets spänning går över 13,3 volt eller något ditåt och det får man nästan direkt om generatorn är okej. Det är en bra installation, men startbatteriet laddas inte förs och sedan batteribanken, men det har ingen praktisk betydelse. Jo Biltemas relä drar en liten ström som inte har någon praktisk betydelse när man använder båten regelbundet, men på en månad drar det 7 AH från startbatteriet så man ska inte glömma bort att koppla bort reläet/batteriet i samband med båtupptagning. Nu vet jag inte vad du menar med "väldigt tjocka" och det skadar ju inte att återanvända de kablar du har. Det finns ju en gräns på vad som får plats i olika plintar så det brukar bli begränsande för kabeltjocklek. 16 mm2 kabel är bra, 10 mm2 funkar och 6 mm2 räcker om det bara är någon meter kabel. Nej det tycker jag inte, men det blir billigare om du väljer ett enkelt standardrelä, tex detta. Det får du för en 50-lapp på Biltema eller Mekonomen eller gå upp lite i pris och få ett "bättre". Ansluts precis som ett skiljerelä från båtaffären. Från https://sutars.com/content/files/products/e0800-skiljerela.png Säkringen är till för att skydda kabeln, så det beror på vilken kabel du har hur stor säkringen ska vara. Ofta har man inte säkring på kretsen mellan motor och startbatteri. Mellan motor och startbatteri skulle jag välja "Säkring mot kortslutning" och i övriga fall "Säkring mot överbelastning". Från https://sutars.com/support/sakerhet/sakringstabell/ Jag tycker du är på rätt spår och jag hoppas jag kunnat vidga dina vyer... Lycka till! Mackey
 5. 3 points
  Mina enkla tankar; 1. Tanken är bra. Byt ut din huvudbrytare till 2; en för start och en för förbrukning. Eller en som kan bryta 2 kretsar, t.ex. Bluesea har en sådan. 2. Bättre med en brytare för motorkretsen också. 3. Stämmer eftersom startbatteriet är avskilt från förbrukarsidan. 4. Nej, det räcker med klenare kablar för laddning. 5. Biltemas enkla som styrs av spänning funkar. Enda nackdelen är att det slår till om du laddar batteri med en batteriladdare så då kopplas båda bankerna ihop. 6. Huvudsäkring brukar inte alltid monteras på motorsidan. Jag har inte det t.ex. på min CE-märkta utombordarbåt från 2018.
 6. 3 points
  Min "förpiksradio" är en betydligt enklare LTC-apparat. Avståndet till Tracern är nog drygt 3 m. Även den radion är brusfri. Har du provat att slå av regulatorn o lyssna på radion så du vet att det verkligen är regulatorn som stör. En del LED-lampor har visat sig ha ordentliga störningar. Navigationsprylar, USB-laddare, inverter... Det finns mycket i en båt som kan generera störningar. Det finns både radiobaserade störningar och ledningsbaserade störningar. Om du har någon pryl kopplad till elnätet så kan den sitta rätt långt ifrån radioapparaterna och "sända" sina störningar via elkablarna. Problemet med min gamla AP-navigator var ledningsbaserat och det var ett filter på elmatningen till apparaten som minskade de problemen. Övertoner från el/elektronikprylar är ett krångligt område som är svårhanterat om det finns ursprungliga brister i avstörning av grejorna. Jag har ett motto att alltid felsöka o leta upp felet istället för att byta prylar o se vilket resultat som uppnås. Det kan ta lite tid men blir avsevärt billigare, å så roar det mig att hitta felen...
 7. 3 points
  Nu är jag inte alls på den kunskapsnivå som tidigare diskuterats här om olika regulatorers arbetssätt etc, inte ens på banan i det sammanhanget skulle jag vilja säga🙂 Dock har jag i skrift som jag bedömer som trovärdig läst att man utslaget över en båtsäsong här uppe i norden totalt sett får ut mer vid seriekoppling då vår mängd strålande solsken är limiterad i förhållande till många andra delar av världen. Givetvis med reservation för diverse blåsbåtar med master, bommar, rodkickar, barduner eller vad man nu kan tänkas vilja ha i vägen. Kanske även bäst att lägga in vissa reservationer för Piteå Havsbad, Lurö Skärgård samt valda delar av Gotland. Dock ej för Karlstad där den ständiga solen är en skröna som egentligen härstammar från en alltid lika strålande glad servitris som nu varit död i flera hundra år. Det senaste påståendet vet jag är sant eftersom jag bott där och hon var död redan då. Det första påståendet att seriekoppling i många fall är att föredra i Norden kan jag inte direkt påstå att jag vet. Men jag tror på det, och vad vore väl människan utan en tro?
 8. 3 points
 9. 3 points
  Nu hände det mycket på en gång. Det är en motor!
 10. 3 points
  Här är ett par solcellskurvor för att åskådliggöra sammanhanget sajjen beskriver mellan spänning, ström och effekt för olika ljusinstrålning. Dessa kurvor är för lite större paneler (Pmax 340W, Umpp 34,2V, Impp 9,94A, Uoc 41,1V) så de är inte relevanta för fritidsbåtsbruk. I kurvan syns tydligt effekttoppen vid 34,2V dit man vill att regulatorn ska styra effektuttaget. (OffTopic: Vi har upp till 17 paneler seriekopplade (totalt 577 paneler i 37 solcellsslingor) på taken och via MPPT-regulatorer (en/slinga) till ett DC-nät med 760V systemspänning som sedan växelriktas (via 7 st växelriktare) till 3-fas "hushållsspänning". Denna installation var mitt lilla "hobbyprojekt" att specificera, upphandla och få installerat under 2020.)
 11. 3 points
  En kille som viker bägge benen på en saxsprint åt samma håll tappar jag lätt förtroendet för!
 12. 3 points
  Relä ger ju en del induktion i det ögonblicket dom faller, det vill säga när man kopplar bort manöverströmmen, det blir samma effekt, fast mildare då brytarspetsarna kopplar bort en tändspole. Om man har känslig elektronik som skall styra ett relä kan denna skadas av dessa ”spänningsspikar” som relät ger upphov till. Det kan ju röra sig om fjärrkontroller till ankarspel, larm etc. Frågan har ju varit uppe några gånger hur man kopplar och varför, varför har jag redan svarat på, och med bildens hjälp ser du hur man kopplar. Manöverspänning plus kopplas i detta fallet på anslutningen till vänster, här nummer 86 och 85 blir minus. Nu studsar induktionsspänningen genom dioden och släcks ut. Ingenting (nåja) fortplantar sig bakåt i elsystemet. Dioderna är lönade på anslutningarna, men man löser dioder snabbt och försiktigt, då dom inte tål värme så bra.
 13. 3 points
  Radiostörningsmässigt är det ingen skillnad mellan principerna - MPPT är nämligen också en PWM, fast med mer intelligent styrning. PWM = Pulsbreddsmodulering, dvs reglerar genom att variera pulsningen/switchningen. Hackar spänningen, alltså. Enda radiostörningssäkra är en linjär regulator, men de förekommer knappast i solpanelssammanhang då de blir väldigt ineffektiva (och varma). Egentligen finns bara två sätt att reglera: Switchat eller Linjärt. Och med switchningen kommer risken för radiostörningar. Det finns (radiostörmässigt) bra switchade regulatorer oavsett intelligensnivå (enkel "PWM" eller smartare "MPPT"). Men det finns också väldigt många switchande regulatorer (dvs både "MPPT" och "PWM") där man tummat på filtrering och avstörning, för att få dem några kronor billigare att tillverka (eller snarast tjäna några kronor mer på dem). Har t.o.m. sett exempel på regulatorer som uppfyllt CE och andra krav jättebra på de prover man fått, men där tillverkaren vid serieleverans låtit bli att montera en del avstörningskomponenter på kretskortet.... Har i min nya båt en 15A PWM, billig som bara den men störig. Inmonterad i en lite box med några filter blir den dock fullständigt "radiotyst".
 14. 2 points
  Väntar forftfarande på uppföljning på vad det är för regulator du påstår dig ha. Jag har ännu inte kunnat hitta någon solcellsregulator som har buck-regulator utan MPPT. Under tiden så gick jag å köpte en Victron BlueSolar PWM Light 12/24V-10A. Fint förpackad: Även om jag tror att den här håller högre kvalitet än de flesta PWM-regulatorer så är det en väldigt typisk produkt för kategorin. Efter att ha öppnat bakstycket så ser vi genast att plus-terminalerna för solcellspanel, batteri och last är sammankopplade. Precis som de aldra flesta regulatorer, eftersom det ger en billigare krets än att samankoppla minussidan. Kretsen i sig är precis så enkel som förväntat. De tre stora komponenterna precis ovanför skruvterminalerna är de tre MOSFETar/transistorer som används för in och urkoppling av solcellspanel, batteri och last. Det är genom att styra solcellspanelstransistorn med en PWM-signal som laddningen styrs och det är också därifrån produktkategorin har fått sitt namn. Den gröna rutan innehåller kretsen som styr displayen. Den röda rutan innhåller kretsen som styr MOSFETen för solcellspanelen. Den gula styrkretsen för batteri-MOSFETen. Den blå styrkretsen för last-MOSFETen. Den orangea rutan innhåller en krets för att mäta hur stor ström som går ut till lasten. Chippet längst upp i mitten, med många ben är styrdatorn. Längst ner till vänster finns komponenter för att mäta spänningen på solcellspanelen. Längst upp till vänster finns spänningsreglering till 3.3V för att driva datorn.
 15. 2 points
 16. 2 points
  Gå nu inte på niten att använda den simplaste kabelskotången för en 50- lapp, med några kabelskor i sats. Blir riktigt opålitlig kontaktering🤮 Låna, eller köp en med expanderfuntion, så får du riktigt bra anslutning av kabelskor till kabel. Och så en liten sats med olika kabelskor. Kan lägga in en bild, hur du sätter in aktuell kabelskor i tången, innan pressning. Och rätt polaritet på länspumpen, så den inte går baklänges. Inte helt fel att koppla länspumpen med vakt och strömbrytare enligt ditt schema direkt till batteriet. Via hängsäkring till pluspol och andra tåten till minus. Ang kabelskor. Jag brukar efter pressning, dutta i lite typ packningsklister i den ände där kabel isoleringen går in, och i andra änden, där man oftast kan se den uppskalade kabelns metalltrådar. Vatten, sött eller salt, orsakar direkt oxid, som med tiden leder till glapp. Vill man göra extra bra, t ex en kabelskarv med rörkabelsko, så kan man först trä på en passande krympslang med lim (inuti slangen) lite längre än det man vill skydda som man sen när man väl skarvat, värmer med t ex värmepistol eller försiktigt med cigarettändare. Då krymper slangen och limmet tätar mot fukt. Krympslang med lim inuti köper man på t ex Biltema. Gillar själv inte kabelskor med lim i isoleringsplasten. De har mjukare metall, som gör vad jag erfarit sitter sämre efter krimpning på kabel. Hade det varit hårdare metall, så kläms isoleringen sönder vid pressning.
 17. 2 points
  Säkringar används för att skydda kabeln. När de skriver 12A säkring så är det nog vad pumpen kräver. Då måste du använda en kabel som klarar den strömstyrkan och använda en säkring som tål mer än 12A. Jag skulle rekommendera minst 2,5 kvadratmm kabel och 15A säkring. Om kabellängderna från batteriet till pumpen är långa så kan du gå upp ett steg till 4 kvadratmm kabel för att inte få så stort spänningsfall, men fortfarande 15A säkring (du skulle kunna använda 20A säkring på 4 kvadratkabel men det finns ingen anledning att göra det i detta fallet). Du kan inte ta ström till länspumpen via din 10A automatsäkring utan måste koppla kabeln förbi de brytarna/säkringarna (eller byta någon av brytarna till 15A) Beteckningar på säkringar kan verka kryptiska för noviser. Det är alltid amperetalet som avgör hur mycket ström säkringen tål. Voltsiffran anger upp till vilken spänning säkringen kan användas (det handlar oftast om isoleringsgraden i säkringen). En 15A 250V går utmärkt att använda i ett 12V-system för att skydda en 2,5 kvadratmm kabel. (Det Stan skriver att du måste ha 12V-klassad säkring är inte korrekt, däremot så måste säkringen klara minst 12V, högre voltklassning är inget problem) Hängsäkring är en säkringshållare med en kabel i varje ände där pluskabeln från elcentral ansluts i ena kabeln och förbrukaren pluskabel i den andra. Säkringen "hänger" på kabeln. För att koppla samman där tre kablar möts så kan du använda någon av dessa kopplingskomponenter. De finns på Biltema o andra ställen. Å så några flatstiftskontakter som kläms fast på kablarna. Å som skrivits tidigare - kopplingschemat är korrekt.
 18. 2 points
  Många gillar inte möjligheten att den hamnar i fel läge, men annars verkar det ju bra (fast jag inte gillar det). Köp ett par startkablar för 200:- kronor istället (finns ibland för 100:- kronor), ett skiljerelä från Biltema för 300:- kronor och en eller två okej huvudbrytare från Hella för 150:- kr/st och lägg överblivna pengar (1200:- kr) på något annat roligt. Om du eller någon annan fått totalproblem med elen kan du lätt koppla in ett batteri som flyttas över till båten. Tillägg: Jag blev så inspirerad av mitt eget inlägg att jag just köpte ett par startkablar för 117:- kronor inklusive frakt.
 19. 2 points
  En sak att tänka igenom är om du vill ha det så att du med ett enkelt handgrepp kan välja att starta från förbrukningsbatterierna i stället för från startbatteriet. (En möjlighet som man ju kan säga att du har nu, även om du kallar båda batterierna "förbrukningsbatterier"). Svaret på ovanstående frågeställning påverkar val av kabelareor och avsäkring. En annan sak att överväga inför valet av relätyp är om du tänker installera solpaneler eller tänker ligga mycket med landström inkopplad. Ett spänningsavkännande relä, typ Biltemas, kopplar ihop batteribankarna så fort laddningen kommit en bit på väg – och håller dem sedan sammankopplade. Beroende på vilken typ av startbatteri du köper och på laddarnas spänningsreglering så är det inte säkert att det är så lyckat.
 20. 2 points
  Nu krånglar ni allt.....🤯 Blaupunkt Derby.... Har haft den i Gud vet hur många båtar. I förpik, i salong, akterruff, i sittbrunn och på kala klippor. Störs inte.... har nog heller aldrig stört någon annan heller för den delen🙄 En värdefull finess är att den inte tar emot så högt i det frekvensmodulerade bandet så man slipper några av de nyare reklamkanalerna. Man kan justera klangfärgen också. Tyvärr klarar den inte att hitta Radio Luxemburg längre men det är ju inte radions fel. Annat var det när Elvis dog, då var det fullt pådrag på Luxemburg! Och batterierna... batterierna... de räcker nästan hur länge som helst. LA8PV... Åver and out.
 21. 2 points
  Dessa oljor är ej för plywood utan tex lamellträ
 22. 2 points
  Har haft olika Ipads som komplement. Har alltid på "auto ljusstyrka". Tycker de funkar utmärkt för det mesta.
 23. 2 points
  På okända ställen brukar jag gå in och reka en gång utan att lägga i ankaret och sedan köra enligt ovan.
 24. 2 points
  Ser ut som att givaren har blivit högtryckstvättad.
 25. 2 points
  Och lika många båtägare som inte förstår att priset på en vara bestäms av marknaden, inte egna fantasier och vanföreställningar om båtens värde...
 26. 2 points
  Det är väl solklart att man inte tappar halva effekten vid seriekoppling. Vart hade du tänkt att den halva du skulle förlora skulle ta vägen? Gå upp i gasfas inuti regulatorn?
 27. 2 points
  Hej, Piedestalen blev klar nu i dagarna och snart dags för montering. Jag följde råden med en 80 mm större varvräknare och ska sedan montera in 52 mm instrument för övriga. Plottern blev en 7" och roderindikator en 52 mm display som kommer att sitta ovan gas/vxl reglaget. På köpte blev det en ny hydraulik med ratt ute (inge flybridge utan på däcket) och inne. PÅ motorfronten har jag tagit hjälp och den snurrar i varje fall och nästa steg är att kolla kompression, startmotor och generator - fann ut att den var sötvattenkyld vilket var en positiv överraskning. I veckan bär det av att köpa strålkastare och däcksbelysning Snart är det målning av däck när det blivit varmare och sedan sjösättning //Mats
 28. 2 points
  Det låter som du bestämt dig för två regulatorer redan, raol... så, frågan är avslutad - eller..?
 29. 2 points
  Om rutorna börjat bli lite gulaktiga då hjälper inget medel i världen. Solens UV har bränt sönder plasten. Däremot om rutorna blivit lite matta så funkar 303 Vinyl Protective Cleaner. Är rutorna helmatta så tror jag att det inte fungerar. Jag kör på medlet varje vår, rutorna har klarat sig så här långt blir också mjukare av medlet. Samt att man fyller på med UV skydd.
 30. 2 points
  Att säga att PWM och MPPT är samma sak är en förenkling så grov att den gränsar till felaktig. Det stämmer i den mån att båda typerna använder sig av transistorer för att slå av och på kopplingen från solcellspanelen i snabb takt (oftast i storleksordningen tiotusentals gånger i sekunden). Just detta växlande kan leda till radiostörningar. Korrekt konstruerade prylar har filterkomponenter som eliminerar störningar. Tillverkare och importörer med mindre heder och samvete, eller i vissa fall helt enkelt brist på kunskap, drar ner på filterdelarna för att spara några kronor. Ett av de säkrare sätten att få en regulator som ger störningar är antagligen att köpa den billigaste. Tyärr är det ju inte längre riktigt så enkelt som att "man får vad man betalar för". Att köpa en dyrare är inte nödvändigtvis bättre. Välrenomerade varumärken med egen utveckling och tillverkning, typ Morningstar och Victron är fortfarande hästlängder mer pålitliga än Biltema eller någon på AliExpress. En solcellspanel har olika stor potentiell maximal uteffekt beroende på många olika fysikska parametrar. Temperatur, arbetsspänning, ström, solinstrålning, etc, etc. Detta kan i praktiken översättas till en Maximum Power Point, som pekar ut en kombination av en spänning och en ström som ger maximal uteffekt vid rådande miljö (temp, solinstrålning, etc). En PWM-regulator kan egentligen bara reglera strömmen. För att komma så nära MPP som möjligt så byggs panelen med det antal celler som gör att spänningen hamnar så nära batterispänningen som möjligt. Tyvärr är det ju så att panelens utspänning varierar med omgivningen och även batteriets spänning varierar med laddningsgrad och temperatur. Kort sagt blir det en kompromiss som bara funkar hyfsat. En MPPT-regulator innehåller en spänningsomvandlare som gör att den kan reglera både spänning och ström från solcellspanelen, så att den alltid jobbar vid sin MPP. Den har Maximum Power Point Tracking. Om det finns någon tillämpning där MPPT kan ge särskilt stor nytta så är det på en båt, där det finns massa störningar i solinstrålning med diverse grejer som ger skuggor, rörelser som ändrar solinstrålningsvinklar, etc, etc. Samma argument talar också för att använda så många separata regulatorer som möjligt, så att varje panel kan regleras separat och inte påverkas av skuggningar, etc, på andra paneler. En riktigt billig regulator kan säkert ha problem med att fatta vad som händer om en annan regulator också laddar samma batteri. En bra regulator har aldrig det problemet.
 31. 2 points
  Finns det inte en risk att om man kör två regulatorer, så läser den ena av den andras laddning och tolkar batteriet som fullt och därmed slutar ladda..?
 32. 2 points
  Jag undrar om du inte jämför äpplen och bananer. En enkel 20 A PWM-regulator är betydligt billigare än två dito 10 A. https://cdon.se/hem-tradgard/solpanels-regulator-20a-p54111723?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_term=Solpanels+regulator+20A&utm_content=54111723&utm_campaign=pricerunner_Hem+&+Trädgård&tduid=e7d3a855fbb72a68ca1af5086f2c23fe&affId=2115807 Men personligen hade jag satsat på en MPPT-regulator.
 33. 2 points
  Om den kan suga luft baklänges via t ex toan så ligger förgreningen i så fall ovan vattenlinjen, en bit från intaget. Om man har förgreningen direkt efter avstängningsventilen på intaget är detta inget problem. Men ligger förgreningen högre upp är backventil ibland nödvändigt. Fast med lite smart slangdragning bör det väl aldrig bli problem med stående vatten och frysning ?
 34. 2 points
  För att inte tala om "prylbögeriet" ! Det är konstigt att vissa båtar klarar att flyta överhuvudtaget.
 35. 2 points
  Så här hade jag gjort om det inte innebär allt för mycket jobb med att få upp trailern på land på ön men med tanke på att det är en ganska liten och lätt trailer så borde det gå fint Enkelt och smidigt
 36. 1 point
  Man oljar massivt trä innan lackning eller målning för att minska fuktrörelserna i träet, vilket gör att färgen/lacken håller längre än om den bara läggs på trä utan olja. Plywood skall inte oljas innan lackning, inte teak heller då det är väldigt fett. Ursprungsfrågan då, vad göra av bänkskivan? Jag hade nog bytt den till komposit, men då det alternativet inte var aktuellt så hade jag oljat den och lackat med enkoponentslack. Tvåkomp är slitstarkare, men är svårare att jobba med.
 37. 1 point
  Tror du glömde en nolla i priset. Annars gör jag beställning redan idag. 🙂
 38. 1 point
  Hej alla, förlåt att jag glömde svara. Tack för tipsen! Det slutade med att jag hyrde pråm ändå, för jag behövde ändå få ut en fyrhjuling samtidigt
 39. 1 point
  Isläget är ju i alla fall helt okej nu. Skulle vara intressant att höra mera ifrån @LindaSamuelsson om deras tankar.
 40. 1 point
  Det hör kanske inte riktigt till ämnet men PRO gör varje år en kontroll av livsmedelspriserna för att hitta den butik som har billigaste matkassen. Butikerna vet i förväg vilka varor som brukar ingå i nämnda kasse och också vilken vecka man gör kollen. Då passar butikerna på att sänka just de aktuella matkassepriserna den veckan, allt för att hamna högt på lista "Sveriges/Stans/ lägsta matpriser". En sorts omvänd rea alltså. Vad gör man inte för att lura kunden!
 41. 1 point
  Ja, jag känner väl till det, eftersom det var jag (tydligen med en dåres envishet) som då argumenterade med dig.
 42. 1 point
  Bra beslut! Tror du har hittat en fin kombo där!
 43. 1 point
  Ganska off topic men jag har varit med om att ett drag fastnat i kölen eller rodret på segelbåten och drog med både spö och fiskare (förmodligen något överrumplad) en bit i vattnet innan något släppte. Alltid ett risktagande att fiska i livliga farleden..
 44. 1 point
  Ett rättssamhälle ska hålla sig till de lagar som finns. Myndigheter ska inte ge ut föreskrifter eller fatta beslut som de inte har stöd för i lagar eller förordningar (o förordningarna ska vara baserade på vad lagarna anger att de får besluta om). Om någon anser att detta sker så har denne rätt att få sin sak prövad. Varför ska just frågan om bottenfärger inte omfattas av dessa enkla regler. Det verkar inte finnas motsvarande debatt om blästring/renslipning/spärrfärger i något annat land i Europa, fast det är samma EU-förordning som gäller i samtliga länder. Jag kan rekommendera läsning av hur myndigheterna (pluralis) agerade efter Tsesisolyckan för att mörklägga är de gjort fel. Efter att ha läst om det agerandet så har min respekt för att myndigheter alltid har rätt flagnat betänkligt. Tack o lov så fick den stackars kartografen återupprättelse efter att ha fått en rättslig prövning. http://fangenpafyren.blogspot.com/
 45. 1 point
  Ett tips i all välmening! Det är inte jättesmart att lägga ut sin identitet på random nätforum, det finns AI som trålar efter personuppgifter för att missbruka dessa till ekobrott.
 46. 1 point
  Farbror i filmen talar om spärrfärg vilket absolut kan vara ett bra alternativ. Frågan jag ställer mig är hur man över tid ska kunna säkerställa vidhäftningen ovanpå ibland väldigt gammal och många lager bottenfärg av okänt ursprung. Jag har jobbat en hel del med lackering i inom fordons och båtbranschen. Ett dilemma man ständigt ställdes inför var osäker reaktion och vidhäftning ovanpå gamla färglager. Vilket ibland ledde till att man tvingades avlägsna den gamla färgen helt.
 47. 1 point
  Det är ingen seriös som driver den agendan. TBT är något annat, och det verkar som alla som skrivit i den här tråden verkar fatta skillnaden mellan organiska tennföreningar och blykölar. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Halmdocka
 48. 1 point
  Vi är lite olika, du och jag... jag tror t ex inte på random snubbar på Internet. Därför gick jag in på SMBF’s hemsida för att kolla vad som gäller kring bottenfärg. Under ”Miljö” finns en länk till denna broschyr, varför man måste utgå ifrån att det är den som gäller, och inte vad någon skriver på Facebook. Där står bara om sanering, inget om spärrfärger. https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf @Mellgard, kan du länka till ett officiellt uttalande från SBU i närtid där man skriver att man förordar spärrfärger framför sanering? (Vad det nu skall vara bra för med spärrfärg, du säger ju att bottenfärg funkar lika bra som spärr..?)
 49. 1 point
  Nu har du skrivit sju inlägg utan att någon svarat eller kommenterat så jag tänkte att du kunde få ett inlägg av mig. 🙂
 50. 1 point
  Vad yrar du om? Precis som konspirationsteoretiker gör väljer du de tolkningar som passar in i din världsbild utan att blinka och utan att fundera. Om du hade varit intresserad av tex. hur det var möjligt att ingen färg spreds till de båtar som låg precis bredvid vår hade du ställt följdfrågor. Du ville helt enkelt se det som att all röd färg snällt stannade vid vår båt utan att blåsa bort och all "osynlig" TBT-färg for omkring och kontaminerade människor och miljö. Det finns likheter mellan dig och de som kämpat i 10 - 15 år mot 0,2-lagen.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy