Jump to content
Thursday 18 July 2024

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/31/2024 in all areas

 1. 4 points
  Felet har inte uppstått igen. MEN nu har jag sett över kablarna från pluspolen till tändningslåset, och när jag skulle känna efter på anslutningarna till säkringen som sitter mellan startmotorn och tändningslåset så gick en av kabelskorna av! Nu har jag bytt till en ny kabelsko, hoppas allt allt fungerar hela sommaren! Stort tack till er som svarat, och särskilt tack till IngemarE som hjälpt till och guidat!
 2. 4 points
  Nu är jag klar (typ)!! Den gångna veckan har bestått i att färdigställa båten. Jag har försökt optimera tiden genom att eliminera väntetider (ex. färg som skall härdas) genom att göra en insats på morgonen innan jobbet och en kort stund ex. på lunchen. Varje moment går ju hyfsat snabbt men sen är ju momenten kanske fler än vad som är möjligt att föreställa sig. Efter att jag plastat aktergrejen (mellan aktertoft och akterspegel) så skar jag till kanterna på den så att den passade in. När jag plastade den så lät jag glasfibern gå omlott i mitten så att mittpartiet (c:a 40 cm) byggdes upp med 8 lager glasfiber, vilket blev bra stadigt. Jag plastade fast stöd i med hjälp av divinycell mot skrovet vilket bär upp bra längs kanterna. Inga som helst problem att stå på den. Jag hämtade hem motorn i förra veckan och fick låna med mig en mall för borrhålen. Innan jag kunde malla in hålen så var jag tvungen att fixa "listen" på akterspegeln. Jag har ju velat bygga upp båten i stil med original varför jag vill behålla den orange listen för utseendets skull. När den var på plats så kunde jag mäta in mallen på akterspegeln. Jag mätte diagonalerna flertalet gånger för att vara säker på att hitta centrum. När hålen var borrade så borrade jag upp dom med en lite större borr för att kunna stryka hålets väggar med polyester för att försöka minska risken för att vatten skall kunna nå plyfan i akterspegeln. Efter att allt plastats färdigt så slipade jag i stort sett allt en sväng. På några ställen behövde jag bättra på lite med både mer glasfiber/polyester samt använda glasfiberspackel. Efter att jag hade strukit på det första varvet topcoat (getcoat, vax och härdare) så var det rätt tydligt var finishen var diskutabel Det blev också lite missöden som exempelvis att jag bladade i aceton i stället för härdare i 2 kg gelcoat samt målade med det - det härdade aldrig så jag fick med hjälp av en spackel skrapa bort den blöta gelcoaten och därefter göra en ny laddning fast med härdare iblandat i stället.. Känns som en tydlig indikation att orken/fokuset börjar tryta.. Efter 2 lager gelcoat så monterades motorn på akterspegeln. Jag var noggrann med tätningsmassa vid hålen. Efter att motorn monterats fast så kunde jag konstatera att det var omöjligt att få dit styrvajern pga. att pinnen var så lång att den inte gick att få rak med akterspegeln... Så att ehh.. Det var bara att lossa motorn, vinkla den åt sidan och trycka dit styrvajern och sedan skruva fast motorn igen. Jag hoppas innerligt mycket nu att jag lyckades få dit tillräckligt med tätningsmassa.. Sen återstod "bara" att montera reglage, varvräknare, dra el- och bränsleslang från förtoften till aktern. Installera huvudbrytare, säkringshållare, länspump (med genomföringar) samt skruva dit luckorna i alla tofter. Jag lade på lite mer topcoat i ett tunt lager för att få en lite bättre finish på det efter att ha orsakat lite småskador i den från skruvdragare och andra verktyg. Dock är jag sjukt osäker på om jag fick till blandningen av topcoat då det, efter två timmar, fortfarande var klibbigt. Jag får se i morgon helt enkelt - i värsta fall få jag blanda lite mer topcoat och stryka på igen. Ett snabbt, men ack så kladdigt, moment. I morgon, fredag, blir det till att sjösätta och fara ut till stugan på ön. Där kommer jag ta en välförtjänt bastu med tillhörande dryck!
 3. 2 points
  Att den ryker blått har inget med dålig soppa att göra. Det tyder istället på att motorn är otät antingen uppåt eller nedåt så den drar i sig olja. Jag går mot strömmen lite nu när jag påstår att soppan blir inte helt förstörd efter lite längre lagringstid. Jag körde väldigt lite förra säsongen 2023 och då var tanken full vid den säsongens sjösättning. Den soppan var från torrsättning 2022. dvs jag tankade inget under 2023 Vid torrsättning 2023 så var tanken ca 1/4 ca 30-40 liter. Motorn gick igång på den nu ca 1,5 år gamla soppan, inga problem alls vid sjösättning 2024. Den innehåller säkert lite mindre energi men har inte provat några fullgasrepor. Dock så kör jag med 2-t alkylatbensin under vinterkonserveringen så förgasaren inte står med vanlig soppa under vintern
 4. 1 point
 5. 1 point
  Inom viss elektronik, främst radio, har man idén att det kan vara nödvändigt med säkring även på minus när man har olika enheter sammankopplade som har minus (eller chassiejord) gemensam via någon annan väg. T ex en antennkabel eller kommunikationskabel. Om då matningsspänningskabelns minus till någon av de ingående enheterna inte har kontakt, kan den få strömförsörjningsminus "bakvägen" via någon annan enhet genom t ex antennkabelns skärm. Om då denna enhet som har en riktig minusförbindelse drar mycket mindre ström och har klenare kablar så riskerar dess minuskabelväg att brinna upp - om den inte är säkrad med en säkring avsedd för denna enhets klenare kablar även på minussidan. I ett fordon med metallchassie sitter ofta minus direkt via chassiet/karossen, och då menar man att det är mycket mer osannolikt att jord/minusförbindelsen försvinner. Därav det - enligt mig - något krystade och inte helt uttömmande svaret som citerats ovan: "Because negative is not bonded to ground in a standard DC power system". Sedan kan man ju diskutera relevansen i det. Är det enheter som inte har minus (dvs chassie/hölje/signaljord) ihopkopplade via någon alternativ väg, tillför en säkring även på minussidan för apparaten ingenting. Och att ha en lika stor huvudsäkring på minussidan som på plus direkt efter batteriet är alltså inte heller relevant enligt denna förklaringen (finns det någon annan ?). Men ibland tappas teorin bort någonstans på vägen och det blir en princip att "man skall ha på båda" - fast ingen egentligen längre vet varför. Sedan finns faktiskt en liten förhöjd felrisk med en säkring även på minus. Om den inte gör god kontakt eller t.o.m. går sönder, kommer ju returströmmen att just försöka ta en alternativ väg. Dvs den extra säkringen kan just bidraga till att skapa den situation som annars är väldigt ovanlig. Har man då inte konsekvent säkringar på alla andra (via chassie/hölje ihopkopplade) apparaters minusledning, så kan deras minuskablage fara illa. Denna "risk" blev tydlig för mig nyligen, när vi i vår lokala amatörradioklubb hade en kortvågsstation med dålig uteffekt. Men uteffekten blev högre när den kopplades via "ordinarie" anläggning än mot ett testinstrument. Visade sig vara okontakt i minussäkringen och att det tappades flera volt över den (och blev varmt !), men inkopplad i övriga anläggningen fick den bättre minus via andra källor. Så om man frågar mig så tillför en säkring på minussidan i allmän mer problem än den löser. Bättre att se till att ha goda minusförbindelser, t ex att sätta en bra minusplint i båten istället för att använda batterikabelskon som "igelkott" för en massa minuskablar. EDIT: Kladdade ihop en bild, i det här fallet en stereo som är kopplad till ett slutsteg via lågnivåkablar (med skärmen till minus), där minusmatningen till slutsteget tappat kontakten. I detta fallet får stereons minuskabel (samt lågnivåkablarnas skärm) bära hela strömmen från slutsteget. En säkring i stereons minusledare hade här räddat stereons kablage: Å andra sidan kanske stereon delar antenn med en VHF/AIS via splitter, och då kommer audiosystemet fortfarande ha minus via antennkabelns skärm. Och den stackars VHF-radion får axla all ström - om inte även den i sin tur har säkring på minuskabeln. Mycket säkringar och felkällor blir det....
 6. 1 point
  Börja med att pröva med färsk bensin ifrån en separat dunk/tank. Försök med att starta, låt det ryka en stund och försök hålla liv i motorn så märker du snart om det är fel på ditt gamla bränsle. Är det de så kommer den att gå riktigt när nytt bränsle rinner till. Testa detta innan du börjar med tankrengörning och förgasarkrabb.
 7. 1 point
  Börja med ett bladmått mellan brytarspetsarna, om du gör det noggrant kommer du väldigt nära rätt kamvinkel.
 8. 1 point
  Jag är nöjd med GL men man måste veta om dess begränsningar. I huvudsak är dessa: - Det går inte att styra speciellt mycket via GL. Bara det inbyggda relät egentligen. - Det är inte riktigt samma ”fancy” interface som på Cerbon men gott nog för att se status på de viktigaste prylarna.(Alla prylar jag har är kopplade till Victrons ”nätverk” utom min isotrafo och kan ses via GL.) - Den tappar kontakten ganska ofta trots att den borde ha god/hyfsad kontakt med något LTE M-nätverk. Min vobblar mellan Tele2, Telia och ibland Telenor. Den längsta tiden utan kontakt är för mig under drygt tre månader 2 timmar. Oftast är den betydligt kortare och ibland ligger den uppkopplad flera dygn utan avbrott. Cerbon kräver ju ett uppkopplat nätverk som drar en del ström och Cerbon i sig drar betydligt mer ström än GL men är ju betydligt mer kompetent.
 9. 1 point
  Telia gick nyss ut med att de behåller 2G-nätet i drift till och med 2027. 3G-nätet släcks under 2025.
 10. 1 point
  Bara för att reda ut begreppen: Galvanisk korrosion är den som orsakas av materialvandring p.g.a. olika material och nivå på "spänningsstegen". Elektrolytisk korrosion är den som orsakas av externa spänningar och strömmar, dvs från annan "energikälla" än spänningsskillnaden mellan metallerna. Jordfelsbrytaren har knappast något med korrosionsströmmarna att göra (oavsett vilken sort) då dessa oftast är väldigt mycket lägre än känsligheten hos en JFB. Det är istället en personsäkerhetspryl för att rädda livet på dig och besättningen om strömmen tar fel väg vid felkoppling eller isolationsfel i din båt. JFB är dessutom ett krav i samband med installation av utomhusuttag, så det är helt naturligt att man numera knappast hittar någon stolpe utan överliggande JFB. https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/du-ar-ansvarig-for-elen/saker-el-utomhus/ . I övrigt instämmer jag i @Makros svar ovan.
 11. 1 point
  Tack för svaret! Jag har läst mycket på "Marine How To" under årens lopp, och de är mycket bra, men ur ett USA-perspektiv. Jag vet att 12 volt är samma även på andra sidan atlanten, men det verkar som om vi har lite annan kutym här i Norden. Jag har inte några säkringar 20 cm från batteriet för tillfället, fast AGM- batterierna kan ge 2x 1440 Crankin Amps i minst 5 sekunder, som är ganska mycket. Installationen är orginal från Targa som är kända för att göra saker professionellt. Efter alla huvudströmbrytare finns det säkringar för allt. DC-DC-laddaren installerades av en marinelektriker som vet att de gamla AGM-batterierna nu byts till LiFePo4, men han tyckte det inte behövs en T-säkring. Vad är det jag missar? Varför görs det annorlunda i USA?
 12. 1 point
  ok tack för det info trots jag la ut det i fel forummet. trodde hade att göra med el...
 13. 1 point
  Tack! Batterikabelskorna sitter på rätt poler. Hushållselen fungerar hela tiden (om de huvudströmbrytarna är påslagna). Jag har mätt spänningen både på batteriet och på själva batterikabelskorna, och alltid fått rätt spänning där. Kan det ändå vara värt att smörja polerna, eller visar de mätningarna att allt är som det ska? När startlåset inte fungerade så gick det bra att starta motorn genom att ta en skruvmejsel och leda spänning från plus-kabeln vid startmotorn till kopplingen från tändningslåset, vilket jag också tycker antyder att det inte är batterierna och de kopplingarna som är problemet. Tänker jag rätt så?
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
 • Create New...