Jump to content
Saturday 20 July 2024

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/25/2024 in all areas

 1. 1 point
  Ta bort draget helt istället och palla upp båtkärran på cementhålsten eller liknande. Ta av ett hjul eller helst båda.
 2. 1 point
  Alla förändringar behöver inte vara dyra.... Fjärrkontroll till bogpropellern I våras så monterades en bogpropeller i båten vilket har varit ett välkommet tillskott. När den köptes så kikade jag även på fjärrkontroll då det kan vara bekvämt när man är ensam ombord. Dock tog Vetus hela 4.000 kronor vilket kändes i saftigaste laget. Istället köpte jag en enkel fjärrkontroll på Amazon för mer rimliga 249 kronor och kompletterade den med en standardkontakt från Vetus för 109kr. Detta gjorde installationen löjligt enkel helt utan krav på kabeldragning, hängsäkringar eller annat utan enheten anslöts till grenkontakten på joysticken. Hela operationen tog cirka 10 minuter och allt fungerade perfekt 🙂 Ett varningens ord dock om någon vill göra något liknande. För 4.000 kronor har man en fördröjning som gör att man inte kan växla mellan styrbord och babord för snabbt - denna funktionalitet får man inte för 249kr utan om man är oförsiktig kan man sabba brytpinnen på bogpropellern. Jag har dock haft denna setup på flera båtar tidigare utan problem. /Christian
 3. 1 point
  Fredsskadad ska inte tolkas bokstavligt. Problemet är inte att vi haft fred utan att många vaggats in i en vision om en evig fred och att stora delar av samhället varken har minnen från andra världskriget, kalla kriget eller värnplikten. Det i sin tur kan leda till någon sorts aningslöshet där allt för många undrar varför vi ska ha ett militärt försvar och tom. undrar varför vi ska ha ett civilt försvar. I samband med pandemin var det många som fick upp ögonen för att det civila försvaret faktisk skulle ha varit bra att ha när man såg Finland plocka fram det de behövde ur sina förråd medan vi i Sverige stod handfallna och tvingades köpa allt på en överprissatt marknad i konkurrens med drygt 200 andra länder. Nu går det även upp för allt fler att ett militärt försvar är bara att ha, men vissa har fortfarande svårt att förstå att fred byggs med ett starkt försvar så länge det finns galningar i världen som har som mål att erövra sina grannländer.
 4. 1 point
  Har du inte sett ett enda nyhetsinslag om ryssarnas invasion av Ukraina och hur ukrainska soldater lever, jobbar och strider för att behålla sitt hemland fritt? Ser det ut som skjutbanor där man testar hur det går till att skjuta? Om Sveriges försvarsmakt med trovärdighet ska kunna försvara vår frihet och demokrati (det innefattar att de kommer att försvara även dig och andra försvarsmotståndare oberoende av om du/ni är kritiska till att försvarsmakten finns och genomför skarpa stridsövningar) så krävs det att de kan öva, med skarp ammunition och under så realistiska förhållanden som det går på de begränsade områden där de kan genomföra tillämpade skjutövningar med skarp stridsammunition under fredstid, även om det innebär begränsningar av allmänhetens tillträde till övningsplatser och riskområden.
 5. 1 point
  Jag blir förvånad! Vi har fullskaligt krig i Europa och en despotisk ledare i öster som ställer om hela Ryssland till ren krigsekonomi och räknar med att 30 - 40 % av budgeten ska användas för kriget i Ukraina och upprustning av den ruska krigsmakten och samtidigt ser vissa problem med att öva vårt försvar. Det är sällan svårt att se var de militära områdena är belägna och det är sällan svårt att förstå vad som gäller, men det kräver viss ansträngning. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/skjutfalt-avlysningar/uto/tilltradesforbud-uto-v20-2024.pdf Jag tror att problemet är att de flesta inte har papperssjökort och därför missar en hel del information som är lite knepigare att få fram i plottern. Det kan man inte beskylla Försvarsmakten för kan jag tycka. Som svensk medborgare får man segla genom militära skyddsområden, men som utländsk medborgare får man inte göra det. Sedan har väl de flesta militära skyddsområdena tagits bort jämfört med hur det var förra gången vi var rädda för ryssen. Dags att ta vårt försvar på allvar igen!
 6. 1 point
  Jag är intresserad av vad @excel319 känner, alltid intressant att känna till vad andra tycker, tänker, känner om olika frågor som rör båtliv. Det är därför jag även läser din tråd (även om jag försöker låta bli att vara aktiv numera) för dina inlägg handlar bara om tyckande och känslor, även om du själv tror att det handlar om fakta. Fakta har tyngd......men bara i rätt sammanhang och rätt plats. Lösryckt fakta tagna ur sitt sammanhange eller fakta som gäller andra områden än det saken gäller har ingen tyngd. Allt ditt hänvisande till den metod du kallar "MEPC-metoden" är fakta som faller under den sistnämnda kategorin. Du hittar något, tar det ur sitt sammanhang och tillämpningsområde och lägger fram det som bevis i ditt sammanhang och ditt tillämpningsområde eftersom du tycker att du har rätt och eftersom du tycker det är fel att formuleringen i förordningen som säger att det inte får förekomma TBT i skrovets antifoulingsystem tolkas av myndigheter som att det inte får förekomma TBT i antifoulingfärgen på din båt......det är alltså bara tyckande och känslor du själv för fram. Så tillbaka till din fråga, varför skulle de som läser i tråden vara intresserade av vad signaturen exel319 känner? Kanske av samma anledning som varför någon som läser tråden skulle vara intresserade av vad du känner, för det är vad ditt bidrag och start av tråden handlar om, vad du känner.......den handlar inte om fakta. Och vi verkar vara rätt få som läser den.....!
 7. 1 point
  Förklara... vi börjar enkelt med en gammal 50cal browning monterad på tex en dominant 78... hur utbildar du soldaten?
 8. 1 point
  Genom att vara så obstinat som du är, så satte du dig själv i skiten. Men eftersom du verkar tycka att det är roligt att hålla på så är väl inte 30 kkr så mycket. Det blir inte många kronor /nedlagt timme. Något måste det kosta att få jävlas.
 9. 1 point
 10. 1 point
  Tänk vad mina skattepengar kunde ha kommit till bättre användning än till det här tramset 😠
 11. 1 point
  Har till åklagarmyndighet sänt information om misstänkta tjänstefel inom Transportstyrelsen. Ansvariga inom Transportstyrelsen har i till regeringen överklagningsbara förelägganden åsidosatt och inte lämnat information om Resolution MEPC.104(49) som från år 2003 utgjorde del av AFS-konventionen. Enligt MEPC.104(49) är det tillåtet att ha kvar tennorganiska föreningar som TBT i underliggande färglager. Prov för mätning för kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen ska enligt MEPC.104(49) endast tas från yttersta färglagret. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.104(49).pdf Vidare har ansvariga inom Transportstyrelsen spridit sanningslös information om att det sedan 2008 finns krav om att färglager innehållande TBT måste avlägsnas. Samt spridit sanningslös information om att gamla färglager läcker ut TBT 20 år och längre efter att det målats på. Ansökan om resning är inlämnad till Högsta förvaltningsdomstolen.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
 • Create New...