Jump to content
Friday 09 June 2023

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/27/2022 in all areas

  1. 2 points
    Bor du i Stockholmsområdet finns det ett alternativ till. De blir vanligare och vanligare att många kommer över med båten till Åland på hösten och förvarar den här. De åker över och lämnar båten vid gästhamnen ÅSS. Därifrån hämtas båten och tas upp av ett närliggande varv som tvättar av båten och servar motorn (märkesverkstäder finns här som besöker varven och gör service) sen förvaras båten antingen inomhus eller på deras inhägnade och övervakade område. På våren sjösätts båten och körs tillbaka till gästhamnen så du kan köra hem den igen. Det är ca 300m att promenera från Vikinglinjens terminal till gästhamnen eller 30 min med bil från Eckerölinjens terminal. På köpet så är vinterförvaring betydligt billigare på Åland än i Stockholmsområdet.
  2. 1 point
    Som kursledare (båtmekanikerintyg) tycker jag inte att tal om kunskap är skryt. Lite motor och elförståelse kan aldrig vara fel ombord. På vinterns kurs är nästan hälften av deltagarna tjejer/damer vilket är ett roligt rekord.
  3. 1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...