Jump to content
Saturday 25 May 2024

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/27/2022 in all areas

  1. 1 point
    Om du har en form som du målar med gelcoat och sen glasfiber/polyester på det så är det gelcoat du ska ha.
  2. 1 point
    och sidär😊 efter mkt pillande och lite borr och stämjärn lyckades jag karva ut skiten👍
  3. 1 point
    Ser ut som gängor längre in i hålet. Troligtvis har man monterat en insatsgänga (heli-coil) av icke rostfritt. Borde gå att montera en ny insatsgänga fast av rostfritt.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...