Jump to content
Sunday 11 April 2021

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/14/2021 in all areas

 1. 1 point
  3. Bygga en snygg låda för tuben och ställa den på badbryggan.
 2. 1 point
  Bara en kort uppdatering ifall någon i framtiden hamnar i en liknande situation. Den nya kolven var någon för stor för cylindern. Det slutade med att jag lämnade in blocket för borrning men de kom fram till att aggressiv honing var bättre då cylindern också var oval. Efter montering av alltihop igen mätte jag kompressionen och fick nu 7,7 Kg på övre cylindern. Motorn hoppade igång och går nu betydligt bättre på tomgång. Nu har jag gått vidare till växellådan och ska se över tätningarna där samt renovera vattenpumpen.
 3. 1 point
  Jo pytsan, ni har glömt mammeralen. Till skillnad från papperalen som är gjord av papp så är mammeralen gjort av tyg. Dock icke av fanstyg som är jävulsiskt starkt. Den används bara på Flygande Holländaren, ett jävulusiskt fartyg. Så då har jag kommit till "sluthultet" å slutar innan jag får på "kindbacken" så ruskig prick jag är.
 4. 1 point
  Alt. 1 låter bra tycker jag. Gasolhinken är ett gastätt dränerat utrymme. Tänk på att gasol är tyngre än luft så dräneringsslangen från hinken skall gå neråt. Gaslarmet skall också placeras lågt.
 5. 1 point
  Med erfarenhet av hyttbåt, och andra fordon med hytt och förbränningsmotor.. Det är olika (o)ljud som man irriterar sig på, det kan vara motorljudet som vid vissa varvtal (frekvenser) antingen stämmer väldigt bra överens med hyttens resonansvolym eller inte alls stämmer överens, i det senare fallet låter det falskt, det blir någon slags stående våg. I det förstnämnda kan ljudet förstärkas.... Det är det rena motorljudet, sedan finns det andra ljud, mekaniska ljud från drivlinan, jag hör ett vinande ljud ibland från kompressorn, men turbon hör jag inte. Vibrationer fortplantar sig i skrovet som stomljud och då kan ju hytten fungera som klanglådan på en fiol eller annat stränginstrument. I första hand gäller det ju som trådskaparen och svaranden i tråden redan är inne på, att från början välja en motor som är någorlunda tyst och välbalanserad och fri från vibrationer. En större motor jobbar på lägre varvtal och går lugnare än en mindre som måste maxas på högre varvtal och som då kan låta mer ansträngt. Även vågskvalp, turbulens i skrovet, gurglande ljud från bordsgenomföringar tillkommer. I min båt är det stor skillnad om jag på våren eller hösten kör en transportsträcka mellan hemmahamnen och upplagsplatsen utan dynor och andra textilier ombord. Det kan uppstå konstiga ljud, resonanser om en skjutdörr inte är helt öppen eller helt stängd, om motorrumsluckan inte är tillräckligt stängd, eller som när en del av ljudisoleringen under samma lucka hade släppt bara litet grann. Men i det hela taget är det en tyst båt. Det finns ju olika sorters isolermattor både för båtar och andra fordon att kl in hytter och motorrum med. Det kan ju tänkas att du får komplettera med sådana i skrivet, hytten och kanske innanför akterspegeln, då även andra hålrum i båten skapar resonans. Olika bränsle- eller vattentankar ombord kan också skapa resonans, tomma tankar förstärker ljudet mest.
 6. 1 point
  Har inga erfarenheter direkt av olika utombordare på hyttbåtar utom någon enstaka. Min erfarenhet är att det mest beror på hyttbåten hur mycket resonans och vibrationer det blir. Vid ”fel” varvtal blir det mycket resonans och vibrationer men samma båt vid ”rätt” varvtal blir helt OK. Vissa båtar, ffa äldre, har större risk för vibrationer. Detta är naturligtvis svårt att veta innan man köper motorn då det är svårt att räkna på för oss dödliga. Bra förutsättningar är förstås att man väljer en motor med jämn gång, dock är det ingen garanti. Detta skriver jag definitivt under på! Man får också större möjlighet att variera varvtalet med en motor som går bra inom ett större varvtalsområde.
 7. 1 point
  Jo, vitt är ju alltid vitt, men vill man matcha med övriga ytor i båten har man ju inte så mycket val om man inte vill klä om allt. Båten jag växte upp hade ett mörkblått fält på alla dynor och det hände ju att man flög upp igen när man satt sig oförsiktigt (med korta shorts). Tänker mig att det går att minska känsligheten lite om man impregnerar på något sätt. Var på väg att köpa nåt medel för ljusa vinylskor till mina befintliga stolar.
 8. 1 point
  (Att) avmasta båten betyder att man ofrivilligt förlorar mast och rigg i ett haveri. Masta av båten, betyder att man mer eller mindre frivilligt demonterar mast och rigg inför torrsättningen, att masta på är motsatsen. Bunkra. Man bunkrar diesel och tankar bensin och vatten. Mat provianteras. Torrsättning, att sätta upp båten på det torra samt att göra den torr inombords, att ta upp eller upptag är samma sak. Sjösättning är motsatsen. Låringsvis är väl motsatsen till kranbalksvis, en riktning akter om tvärs. Ta törn, respektive ta en törn eller törna in. Ta törn är att ta emot bära av, ta en törn eller att törna in är att ta slumra in, somna. Att ”törna in för gott” är det samma som att ta ned skylten, trilla av pinnen, gå bort, avlida eller att dö. Tamp, den yttersta delen av en lina, den lediga delen efter knopen. Ordet används felaktigt för hela linan, eller för en kort lina. Jämför med ordet ”(på) sluttampen” Bära av, att skjuta ifrån, göra det jobbet som avbärarlisten inte klarar av. Fälla ankaret, ankare fälls, om man kastar ett ankare gör man det lämpligtvis i behållaren för metallåtervinning. Innan avgång är det lämpligt att ”lätta ankar(e)” annars är det svårt att komma iväg. Midskeppsvis mitten på båten, tvärs. Långskeppsvis, mitten av båten på längden. Strybord, höger ombord, den sidan där styråran satt på gamla tiders vikingaskepp. Babord, vänster ombord, där vikingaskeppens rorsman hade sin bak. Barbord, sannolikt ett bord att ställa ifrån sig buteljer, glas och sejdlar på. Tågvirke är inte det träslaget som Brio tillverkar sina träjärnvägar av, dessa tillverkas allt mer av plast. Tågvirke är heller inte den teakpanelen som fanns för längesedan på SJs lok och vagnar. Det är linor av olika slag och dimensioner som man använder ombord. Julbåt, kan vara olika sorters båtar eller fartyg som nyttjas av skäggiga gubbar i slutet av december, hjulbåt syftar på hjulångare som medelst paddelhjul midskepps eller akterut, framdrevs innan propellern var uppfunnen, eller nyttjas i av grundgående fartyg exempelvis i den av vattenståndet oberäkneliga Mississippifloden. Hjulångare i reguljär trafik finner man idag på de större sjöarna i det svårstavade alplandet Schweiz. Även i norska Mjösa och i Vättern med tillhörande tillflöden. En droppe i Mississippi, ett piss i Mississippi, ett spott i Mississippi, syftar till en obetydligt mängd i något mycket större, något som kan tyckas vara meningslöst i ett större sammanhang. Kunde lika gärna varit ”en droppe i Amazonfloden” eller ”en droppe i havet”. Gast, oftast i betydelsen ”medhjälpare” ombord, någon som skepparn kan gasta på. Gast kan även betyda gengångare eller spöke, förekommer ofta i grupper om sju stycken och dansar då på sjömanskistor. Fördäcksgast, medhjälpare som kommenderats förut, för att där bistå vid tilläggning eller lossläggning. Sjömanskostym, en numera direkt omodern klädsel, kännetecknas av en större påsydd lapp i kragens ryggdel på jackan. Sjömanskostym bärs regelrätt utan byxor i Ankeborg, annorstädes anses det vara direkt opassande. Sydväst, väderstreck mellan syd och väst, 225° Sydväst, huvudbonad, ”regnhatt” praktiskt ombord då den har brätten och skärmar, varav den bakre hindrar nederbörd att rinna ned i bärarens nacke. Radar, karaktär i en amerikansk film och tv-serie som handlade om ett militärsjukhus i Syd-Korea. Korpral Walter Eugine O’Reillly, gestaltades i både tv-serien och filmen av Gary Burghoff. Radar, elektroniskt navigationshjälpmedel. U-båt, ubåt, undervattningsbåt, undervattensbåt, som namnet säger, ett fartyg där besättningen tagit sig vatten över huvudet. I huvudsak som ett från vattenytan osynligt örlogsfartyg, eller forskningsfartyg, u-båtar som fritidsskepp är sällsynta, även om en dansk sådan blivit ökänd i ett morbidt sammanhang. En gul undervattningsbåt var den svenska översättningen av Beatles psykedeliska ”Yellow Submarine” som enligt vissa källor egentligen var en kapsel innehållande en hallucinogen drog. U-båten ”Hms Ulven” var en svensk ubåt som förolyckades vid Stora Pölsan 15 april 1943. U-båt kan även vara en inloggad och läsande person på ett internetbaserat diskussionsforum, en person som finns men aldrig syns till eller hörs av. Hjärtstock, vridbar axel på vilken rodret är monterat. Kräfta, äldre benämning på tumör, cancer är också en benämning av hela krabbaläktet. Havskräfta, Nephrops norvegicus, alltid i singularis även om havskräftan är flertalig. Kan ätas hela året, har ingen säsong. Det är lättare att hålla sig över bordet på kräftskiva med havskräfta, även om man tar en sup för varje klo. Det går tre burfångade havskräfta på ett kilogram. Havskräftan är röd även som okokt, vilket lurat utsocknes att äta den rå. Bogpropeller, en i en tunnel tvärs långskeppsriktningen monterad impeller, avsett för att manövrera fartyget i sidled. Häckpropeller är en bogpropeller på tvärs akterut. Vattenjet, en drivlina tillsammans med en förbränningsmotor där propellern, eller snarare en impeller är monterad i ett hus och kan liknas vid en stor vattenpump vars trycksida mynnar i en styrbar dysa som driver och styr båten framåt, vid backgång blir det svårare att förklara. Vatten-get, klövdjur med horn som husdjur (Capra aegagrus hircus) ombord på båt i farvattnen runt Hunnebostrand. Nautiskt nonsens, en vida utvecklad terminologi med marina namn på vardagliga saker och företeelser som på landbacken har betydligt enklare namn. Ord från många olika språk har satt sin prägel i detta språkbruk, varav holländskan, eller nederländskan skall ha störst påverkan på denna nautiska terminologi.
 9. 1 point
  Startmotor och växellänkage på plats.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy