Jump to content
Tuesday 28 September 2021

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/21/2018 in all areas

  1. 1 point
    Håller med även om inte segelbåten skuttar. På min båt har jag en B&G och en Simrad plotter, en med Navionics och en med C-map. Simrad NSS har knapp, otroligt smidigt att snabbt kunna zooma ut för att få en överblick och sen tillbaka till "körläget". B&G har bara touch, det funkar förvånansvärt bra men det Simrad med knappen jag använder. B&G köpte jag eftersom de hade kanonpris på den inkl framåtseende ekolod. Tanken var att sälja själva plottern men jag trivdes så bra med dubbla plotters. Familjen Simrad/B&G/Lowrance är ganska stor och funderar man på radar så har de marknadens absolut bästa och enda bredbandsradar.
  2. 1 point
    Det finns ett gammalt uttryck - kanske lokalt:"En bra båt fendrar sig själv"
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy